PDF letöltése

LVII. évfolyam 2. szám

 • Pihenjetek meg egy kissé!

  „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé." Márk 6,31    
 • Esperesi jelentés

  Az Abaúji Egyházmegye lelkipásztorai, gyülekezeti küldöttei 2004. május 22-én a szendrői református templomban tartották évi rendes Közgyűlésüket. Az alábbi sorokban Baksy Mária esperes asszony jelentéséből idézünk.
 • Hálaadó ünnep Hernádszurdokon

  2004. május 2-án, kettő óra körül barátságos, mosolygós emberek gyülekeztek Hernád­szurdokon, a templom előtt. Hálaadó istentiszteletre készült a helyi kis gyülekezet.
 • Károlyi Gáspár Napok Göncön

  Minden kapcsolatnak története van. Különös azonban az, ahogyan mi keresztyének szemléljük a Biblia lapjain előttünk álló kapcsolatokat, kezdve Ábrahám és Mózes útjain.
 • Új szolgálati autók Abaújban

  Május 14-én örömmel és várakozással érkeztek az Abaúji Egyházmegye lelkipásztorai Encsre, az Esperesi Hivatalba, hogy használatba vegyék az újonnan érkezett, 12 db új Volkswagen szolgálati gépkocsi egyikét.
 • Köszöntjük a 90 éves Szilágyi István lelkipásztort

  Szilágyi István lelkipásztort - felesége, Erzsike társaságában - Miskolcon, a Palóczi utcai lakásukban kértem, hogy emlékezzen vissza hosszú, nehéz, mégis szép és gazdag lelkipásztori munkájára.
 • „Erősítsük meg kezeinket az Úrban!"

  Április 24-én tartottak találkozót 12 miskolci református gyülekezetből érkező presbiterek, gyülekezeti munkások és lelkipásztorok.  
 • Harsányi "akadályverseny" 2004

  Az idén május 22-én került sor az immár hagyományosnak mondható harsányi akadályverseny megrendezésére. Ez az esemény minden esztendőben a hitoktatásban résztvevő - többnyire általános iskolás - gyermekek együttléte.
 • Nemzetközi hospice konferencia a Székházban

  A VI. Hospice-Palliatív Kongresszus került megrendezésre az Egyházkerület Székházában április 23-24-én. A 210 résztvevő az ország és a világ különböző részéből érkezett erre az alkalomra.
 • Kossuth ünnepség Torinóban

  Virágzott az aranyeső a torinói tavaszt jelezve, március 20-án, ünnepi díszbe öltöztetve az olasz nagyváros egyik szép terének sarkában álló kicsiny Kossuth-szobrot.
 • Hevesen átadtuk az Egyházkerület első e-Magyarország pontját!

  Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium eMagyarország programja egyházkerületünk számára kiemelt jelentőségű, mert segítségével több hosszú távú, informatikai szempontból stratégiai elképzelésünket tudjuk megvalósítani. Mit is jelent ez számunkra?
 • A pontos idő

  2004. május 15-én Tokajban volt a Zempléni Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozója.  
 • Életképek a sárospataki gyülekezetből

  Konfirmáció Sárospatakon az idén negyvenöt fiatal készült fel a konfirmációra. Április 24-én a vizsgán adtak számot kátéismeretből, valamint elmondtak egy-egy bibliai történetet.   
 • Presbiterportré

  Beszélgetés Bajnok Imrénével, Erdőbénye polgármesterével.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

  Konferencia az oroszországi kálvini reformációról A konferencia mögött a Missziótudományi Intézet évek óta munkált kapcsolattartása áll, melynek folyamán dr. Nagy Antal Mihály professzor szeminaristái több dolgozatban számoltak be „keleti" utazásaik tapasztalatairól s szerzett ismereteikről.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

  Vendégünk volt... A Missziótudományi Intézet meghívásával érkezett hozzánk Dr. ir. J. van der Graaf holland egyházi vezető, a „Bond" (református hitvallásos egyházi szervezet) világszerte ismert nyugalmazott igazgatója, egyházunk díszdoktora.  
 • Magyar Wycliffe munkatárs Délkelet-Ázsiában

  Lukács Zsuzsanna, a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete egri irodájának korábbi igazgatónője (Eger 3300 Markhot F. u. 2. „Kálvin-Ház"), angol-történelem szakos tanárnő, a Wycliffe világszervezet meghívására Délkelet-Ázsiába utazott, ahol egy éven át az ottani bibliafordító közösség személyi ügyeit fogja intézni. Korábban már egy-egy tanulmányi évet töltött Hollandiában és Angliában, és a szervezet keretében szakmai utat tett az Egyesült Államokba és Indiába is.
 • Regionális Csillagpont

  Az országos Csillagpont Református Ifjúsági találkozó sikerén és a pozitív visszajelzéseken felbuzdulva olyan törekvések születtek, hogy legyenek területi csillagpont találkozók, ami Miskolcon 2004. szeptember 25-én kerül megrendezésre. Ahogy az országos találkozón, úgy itt is több vonalon futnak majd a rendezvények, melyek sokszínűsége reményeink szerint minél több ember számára vonzó lesz.
 • Minden rendben

  Fórum rovatunk fórum szeretett volna lenni. Vagyis szeretne. Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb. Vagy formájában, vagy tartalmában. Mikor megújult a lap, arra gondoltunk, vannak közös kérdéseink, melyekről érdemes lenne „beszélnünk".
 • Állam és Egyház

  Állam és egyház - együtt vagy egymás mellett A modern polgári demokráciák alkotmányos berendezkedésének egyik sarkalatos kérdése az állam és az egyház viszonya, amelynek a jogállamisággal összeegyeztethetően többféle megoldása lehet.
 • A kis "Hős"

  Sárospataki Református Lapok előző számában megjelent cikkben általánosságban esett szó arról, hogy a gyermek egy családban milyen szerepeket vehet fel, illetve e szerepek kialakulásának okairól.
 • Mese - A nagyravágyó boróka

  Volt egyszer egy kerek erdő. Abban a kerek erdőben volt egy borókabokor. A borókabokor szomorú volt mindig, nem volt semmihez sem kedve. Még magára is haragudott, hogy ő csak olyan törpe szúróslevelű kis bokrocska.
 • Könyv és filmajánló

  A Kálvin Kiadónál megjelent dr. Sándor Endre vámosújfalui lelkipásztor írása Ruthról, a moábita asszonyról. Bár a könyv eredeti történése több, mint háromezer évnyire van már tőlünk, a szerző gyakorlott lelkigondozóként tapint rá az örök emberi sorskérdésekre, ezért az üzenete a ma emberének, a ma családjainak szól.
 • Patak Regőseire emlékezem

  1939-ben történt, hogy akkori teológusok, dr. Újszászy Kálmán professzor által életre hívott faluszemináriumban folytatólagosan olvastuk Kodolányi János Süllyedő világ című munkáját. Benne az író nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy felszínre hozzon egy egyéni embersorsokhoz, ugyanakkor faluközösséghez kötődő, lassan feledés homályába merülő korszakot, ahogy az író találóan nevezte, egy süllyedő világot.