Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

A konferencián mind a négy Teológia képviseletében bevezető előadások hangzottak el, a megnyitó igei szolgálatot pedig Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző végezte. Szokatlan élményt jelentett a Teológia és a Gimnázium kamarakórusainak orosz nyelvű zsoltáréneklése az ősi genfi dallamokra szerzett szövegekkel.

Orosz református vendégeink (Moszkva, Szentpétervár) öten érkeztek, műszaki, humán és gazdasági végzettséggel, de jelentős teológiai ismerettel, gyülekezeti és tanítói gyakorlattal.

Érkezésük első napját Kárpátalján töltötték, ahol Horkay László püspök úr az anyanyelvükön tájékoztatta őket a halálra ítélt és Isten kegyelméből élő Református Egyház jelen helyzetéről, szolgálatáról, intézményeiről, majd látogatást is tettek több intézményükben. A munkácsi gyülekezetben a nyolc évig fogoly Gulácsy Lajos püspök úr is fogadta őket. Mindezek a találkozások megdöbbentően fejezték ki az Ige igazságát: „az élő Isten uralkodik".

A konferencia programján belül vendégeink az oroszországi reformáció történelmi hátteréről, újkori jelentkezéséről, gyülekezeti rendjéről, teológiai oktatásáról szóltak, illetve könyvkiadásukról, könyvtári szolgálataikról, irodalmi munkásságukról tájékoztattak. Ennek keretében nyert bemutatást és ismertetést Kálvin főművének, az Institutionak orosz nyelvű fordítása és kiadása.

Az elhangzott előadásokhoz kapcsolódott Dr. Erick Brymen (Zürich) történelmi visszatekintése egykori svájci református - Oroszországba kitelepedett - őseire.

Előadóink a következő napokban a Budapesti Teológia vendégei voltak, ahol a professzori kar tagjaival és a diáksereggel is találkozhattak, rövid beszámolót tarthattak, és az egész közösséggel együtt ebédelhettek.

Több jelentős hivatalos fogadás és a Parlament megtekintése után indultak Berekfürdőre, illetve másnap Debrecenbe. A Debreceni Teológián a pestihez hasonló meleg fogadtatásban részesültek, a Kar több tagjával találkozhattak, és dr. Fekete Károly rektor részletesen tájékoztatta őket az Intézmény életéről. Ezt követően dr. Gaál Botond professzor bemutatta őket az éppen ülésező nemzetközi konferenciának, ahol beszámolhattak reformációs indulásukról.

Útjuk záró eseménye a miskolci Deszka templom vasárnapi szertartása volt, ahol mindkét délelőtti istentiszteleten igét hirdettek, s a lelkipásztor család asztalvendégei lehettek.

A sok fájó és tragikus orosz-magyar érintkezés után reménységgel tölt el ez a születő reformációs kapcsolattartás.

Szabó Dániel

Sárospatak