A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

Sohajda Béla Szamosszegről került Patakra hét évvel ezelőtt. Sokan emlékszünk rá mint kisgimnazistára, de még többen mint az áhítatokon szolgáló kántorra. Erre a többéves kántorképzős gyakorlata alapján vállalkozhatott. Hogy milyen sokoldalú személyiség, azt az iskola falain kívül is megtapasztalhattuk. Énekelt a kórusban, zongorázott kísérőként és szólistaként is, s talán a legnépszerűbb karaktere volt A dzsungel könyve c. musicalnek Csil, a keselyű szerepében. A PCRE ösztöndíjasaként egy évet töltött az USA-ban Grand Rapidsben. Közgazdásznak készül, kívánjuk, hogy ott is hasonlóképpen állja meg a helyét, s hasonló élményekkel gazdagítsa az őt befogadó közösséget. Hogy hogyan indul útjára, arról a búcsúbeszéde részlete így vall: „mi tesz valakit eredményessé? Rohanó világunkban sajnos a tisztességes, keményen elvégzett munka nem mindig hozza meg a kívánt eredményt, hiszen legtöbbször az gyarapszik, aki Istent, hazát, embertársát, tisztességet és erkölcsöt nem ismerve törtet a maga kicsinyes céljai felé. Így éli le az életét anélkül, hogy egyszer-egyszer megállna s elmerengne annak értelmén. Mert az a nap mindenki életében bekövetkezik - akárcsak a bibliai példázatban -, amikor számon kérnek bennünket, s ha nem vigyázunk, úgy járhatunk, mint a gazdag ember, aki egész létét annak szentelte, hogy hatalmas vagyonra tegyen szert, végül Isten így szólt hozzá: „Bolond, ma éjjel elkérik a lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?" (Lk.12:20) Éppen ezért olyan életet kívánok magunknak, amelynek végén - ha számadást készítünk - nyugodt lelkiismerettel nézhessünk végig addigi tetteinken.