„Kell még egy szó, mielőtt mennél…”

húsvét utáni iskolai időszak kiemelt eseménye a végzős tanulók ballagása. A fenti kezdetű éneket is énekelték tanulóink a ballagást megelőző napon, tanáraikat felkeresve.

A búcsúzáskor tanár és diák egyaránt úgy érzi, hogy útravalóul adni kell még valamit. Egy gondolatot, egy jó tanácsot, egy ölelést... Ezt az útravalót, Isten igéjének üzeneteként hirdette a ballagó diákoknak Csomós József püspök a május 8-án tartott ballagási ünnepi istentiszteleten.

Négy osztály búcsúzott diáktársaitól, tanáraitól:

A 12. A osztály 25 tanulója, osztályfőnökük Szűcsné Bottka Krisztina,

a 12. B osztály 33 tanulója, osztályfőnökük dr. Molnár Miklósné,

a 12. C osztály 35 tanulója, osztályfőnökük Molnár Csaba,

a 12. D osztály 28 tanulója, osztályfőnökük Borosné Répási Rita.

Végzős tanulóink írásbeli érettségi vizsgája megtörtént, a szóbeli érettségi vizsgára június második felében kerül sor.

A következő tanévre felvételt nyert tanulókkal és szüleikkel leendő osztályfőnökeik találkoztak május 21-én. A Lévayba jelentkezett több, mint 300 tanuló közül közel 130 tanulót tudtunk felvenni az induló két 9. évfolyamos osztályunkba és a két 7. évfolyamos osztályunkba. A felvételi során igyekeztünk figyelembe venni a tanulmányi eredmény mellett azt is, hogy a jelentkező tanuló és családja milyen kapcsolatot tart gyülekezetével. Helyhiány miatt több tanulót sajnos nem állt módunkban felvenni. Azok megértését kérjük ezúton is, akik bár szerettek volna, de nem kerültek be a Lévayba.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén 2 óvoda, 4 általános iskola és 2 gimnázium működik. A nevelő munkát végző pedagógusok száma meghaladja a 250-et. Az elmúlt évek fontos eseménye találkozási lehetőséget nyújtani a különböző intézmények nevelőtestületei számára egymás megismerésére, a közös örömök és gondokról való kötetlen beszélgetésre. Közel 70 pedagógus találkozott június 4-én a Lévayban, vett részt rövid komolyzenei hangversenyen, majd intézményeiket bemutatva, szeretetvendégség keretében folytatott kötetlen beszélgetést.

Ugyanezen a napon hasonló találkozóra került sor a miskolci négy egyházi fenntartású gimnázium pedagógusai között is, ezzel is erősítve egymást és a keresztyén értékek szerinti nevelési gyakorlat fontosságát.

Tanévzáró ünnepi istentiszteletre június 19-én 10 órai kezdettel kerül sor a Kossuth utcai református templomban.

A tanév vendégeket is érintő programjait immár hagyományosan a Szentléleken szervezett tanár-lelkész kötetlen találkozóval zárjuk június 25-én 10 órai kezdettel. Ebben az évben erre az alkalomra családostul hívjuk és várjuk gyülekezeteink lelkipásztorait.

A tanév végeztével meg kell emlékeznünk a legkiemelkedőbb eredményekről is. Istennek hálát adva a 2003/2004-es tanévben megtapasztalt szeretetéért, az elért eredményekért, megköszönjük az intézmény munkatársainak áldozatos szolgálatukat, amellyel hozzájárultak a tanév eredményességéhez, a szorgalommal, kitartással tanuló diákjaink, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő tanáraik névsora álljon itt jó bizonyságul:

A 2003/2004-es tanévében KIEMELKEDŐ VERSENYEREDMÉNYEKET ELÉRT TANULÓK, AKIK JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULTAK A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HÍRNEVÉNEK ÖREGBÍTÉSÉHEZ

Magyar nyelv és irodalom
Lénárt Attila, Balajthy Ágnes, Nagy Nóra, Zágonyi Ádám, Balajthy Ágnes
Felkészítő tanárok: Barócsi Angéla és Hegedűs Gyöngyi

Történelem

Gloria Victis Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Versenyén:
Kojsza Péter 10.D, Olajos Gábor 10.D, Soltész Dávid 10.D az elődöntőig jutottak. Felkészítő tanár: Molnár Csaba

Mezőcsáti Kis-Géniusz Megyei Történelem Verseny:
Szabó Emese 12.C, Bartha Csongor 12.C, Szávó Lóránd Levente 12.C I. helyezés. Felkészítő tanár: Molnár Csaba

Német nyelv
Papczun Petra

Olasz nyelv
Csóka Nóra

Matematika
Dóka Éva, Szádvári Gábor, Kovács Sarolta

Kémia
Dóka Éva, Kovács Sarolta

Fizika
Szádvári Gábor, Olajos Gábor, Dóka Éva

Ének-zene
Borbély Anna

Az énekkar az „Éneklő Ifjúság" megyei minősítő hangversenyén arany minősítést szerzett. Karnagy: Kormány Attila

Testnevelés
Tardi Anna, Bujdosó Imola, Madocsai Angéla

Atlétika

Országos Református Atlétika Bajnokságon a lány és a fiú csapat is 1. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné

Röplabda

Megyei röplabda amatőr döntőben a lányok csapata a 3. helyet szerezte meg. Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné

Az Országos Református Röplabda Bajnokságon a lányok csapata 2. helyezést ért el. (Tagjai: Juhos Petra, Purzsás Ivett, Pántya Ágnes, Bartha Réka, Bartha Ráhel, Kovács Ilona, Dóka Éva, Rőthi Eszter, Hulvey Dóra). Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné

Az Országos Református Röplabda Bajnokságon a fiú csapat a 3. helyet szerezte meg. (Tagjai: Leidgeb Ákos, Szabó István, Gór Gábor, Ábrám Ágoston, Nagy Sándor, Kiss Zoltán, Molnár Roland, Kojsza Péter, Soltész Dávid, Bartha Ábel)

Kosárlabda

Az Amatőr Kosárlabda Diákolimpián a nagy fiú csapat a 2. helyet szerezte meg. Felkészítő tanár: Búzási József


Vékony Balázs, Horváth Dóra

Sakk
Virág Attila

Torna
Kiss Ádám, Juhos Petra, Sztrik Adriána, Petneházi Anna, Kulin Gábor

11.A - DUE Pályázat Rádiós kategória 2. hely.
Felkészítő tanár: Kardos Katalin

10.A - Megyei Kollégiumok Közötti Szavalóverseny 3. hely.
Felkészítő tanár: Parajos Tibor

11.D - Miskolc város „Jó tanuló, jó sportoló" címet nyerte el Cserkész szavalóverseny

9.D - Országos szavalóverseny 3. hely.
Felkészítő tanár: Parajos Tibor - városi és megyei versenyen 1. helyet szerzett, országos versenyen 2. helyezett lett

8.A - városi és megyei sakkversenyen 1. helyezés

11.A - lesiklásban megyei 1. hely

10.D - városi 4., megyei 4., országos 12. hely

8.B - 300 m futás 2. hely
Felkészítő tanár: Szűcs Istvánné

12.B - távolugrás 3. hely

11.A - 800 m futás 3. hely

9.C - Ref. Isk. Népdaléneklési Vers. 6. helyezés.
Felkészítő tanár: Kormány Attila

10.A - Nagy László Megyei Fizika verseny 3. hely.
Felkészítő tanára: Ábrám Tibor

10.D - Nagy László Megyei Fizika verseny 3. hely.
Felkészítő tanár: Makranczi Zsolt

12.A - OKTV 2. hely. Felkészítő tanár: Makranczi Zsolt - Református kémiaverseny 5. hely. Felkészítő tanár: Taskó Márta

10.A - Irinyi János Országos kémia verseny döntő 8. hely.
Felkészítő tanár: Dóka Erzsébet; Református kémiaverseny 4. hely. Felkészítő tanár: Taskó Márta

7.A - Református Középiskolák Matematika Versenye 4. hely.
Felkészítő tanár: Hegedűs Gyöngyi

12.A - Református Középiskolák Matematika Versenye 1. hely.
Felkészítő tanár: Tolnai Zoltánné

10.A - Református Középiskolák Matematika Versenye 2. hely.
Felkészítő tanár: Horváth László

10.B - „Az én Olaszországom" festészeti pályázat 2. hely.
Felkészítő tanár: Dőri Erzsébet

9.A - Megyei Idegennyelvi Szavalóversenyen különdíj.
Felkészítő tanár: Szabó Renáta

10.B - 2. hely 10.B - „Az ezer éves tölgy kihajt újra" c. 10.B - Országos református műveltségi csapatverseny 10.B - „Így írunk mi" pályázat 1. hely; „Fiatal írók Országos Versenye" dicséret. Felkészítő tanár: Nagyné Bódor Katalin 10.B - A Lónyai Napokon megrendezett országos szavalóversenyen 1. helyezés; Áprily Lajos országos szavalóversenyen ezüst minősítés, Oktatási Minisztérium különdíj, Püski Kiadó különdíj; „Az Úr érkezése" országos ökumenikus szavalóversenyen 3. helyezés. Felkészítő tanár: Nagyné Bódor Katalin

Emléktábla a templom falán

Balázs Győző a Miskolci Lévay József Református Gimnázium egykori vallástanára és cserkésztisztje emlékére.

Tanítványai, egykori cserkészei (ma már nyugdíjas véndiákok), mindenki, akinek jártányi ereje volt - az ország minden részéről - eljött ide a „Térre", a Balázs Győző tér névadója emléktáblájának leleplezésére.

Balázs Győző 37 éven keresztül volt a gimnázium elkötelezett nevelője és vallástanára. A vallástanon kívül földrajzot, történelmet és magyar nyelvet is tanított. Magyarságtudatát keresztyén hite, keresztyén hitét magyarságtudata erősítette. Ez volt a kerete nevelő- és cserkésztanári munkájának. A 19. számú Bükk Cserkészcsapatnak fáradhatatlan szervezője és alapító tagja, 1923-1928 között pedig parancsnoka volt.

A tisztelgő emléktáblát a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomának falán helyezték el a hálás tanítványok. Az egykori csapatalapító cserkésztanár fekete márvány emléktábláját a mai református „bükki" cserkészek leplezték le.

Parajos Tibor

tanár, cserkésztiszt