Életképek a sárospataki gyülekezetből

A Nőszövetség szeretetvendégséget rendezett számukra. Vasárnap pedig az ünnepélyes fogadalomtétel és első úrvacsoravétel alkalmára került sor. Mivel térségünkben a fiatalok elvándorlása a jellemző, a határnyílással pedig még szélesebb lehetőségek nyílnak a felnövekvő nemzedékek előtt, még inkább imádkozni és dolgozni kell megmaradásukért, hogy soraikból kerüljenek ki a jövendő presbiterei, családot, hazát és gyülekezetet áldozatosan fenntartó hívő emberekként.

Emlékező öregdiákok Dorkón

Dorkón, Sárospatak szórványterületén az elmúlt évben életveszélyesség miatt lebontásra került az egykori tanyasi iskola épülete, ami 1974-től szociális otthonként működött. Az egykori öregdiákok kezdeményezésére emléktáblával és kereszttel jelölték meg a helyet, hálát adva az itt szolgálatot teljesítő tanítók és lelkipásztorok munkájáért. A május 29-én megtartott eseményre nagy számban hazatértek az ország távoli részeibe elszármazottak is, az emlékünnepély után a református templom kertjében szeretetvendégségen élték meg a találkozás örömét.

Népfőiskolai és gyülekezeti találkozás Szendrőládon

Május 22-én a sárospataki gyülekezeti énekkar végzett szolgálatot Szendrőládon a konfirmációi ünnepség és népfőiskolai hálaadó nap alkalmán. A dövényi templom és az aggteleki cseppkőbarlang meglátogatása után Szendrőládon Szilágyi Gábor lelkipásztor és Béres Lászlóné népfőiskolai elnök jóvoltából az élő hitnek, a Lélek munkálkodásának és a szeretetnek olyan megtapasztalásában volt részünk, melyről boldog és hálás szívvel adunk hírt mindenkinek.

Virágh Sándor

Sárospatak