PDF letöltése

LXI. évfolyam 3. szám

 • A szél

  Hiszem, hogy a tiszta, igaz, szép gondolatok boldogabbá, igazabbá és szebbé teszik a világot.
 • „Isten Igéje élő és ható” (Zsid. 4,12/a)

  Országszerte kiállítások, előadások, ünnepi istentiszteletek sokasága hívta, hívja fel a figyelmét hívő és a hit iránt mindezidáig fogékonyságot nem mutatott embereknek a Bibliára. Ennek nem titkolt célja az, hogy minél többen minél többször vegyék kézbe és olvassák a Szentírást, Isten kijelentését, ebből nyerve erőt, reménységet, örömet életük folytatásához.
 • Visszatekintés augusztus első hetére

  Szeretettel köszöntöm a Sárospataki Reformátusok Lapja olvasóit egy kicsiny abaúji gyülekezet fiatal gondnokaként. A mi kis településünk a Hernád folyó bal partján fekszik, közvetlenül a Szlovák határ mellett, az Északi-középhegység és a folyó ártere között.
 • SZERETET-NAP Abaújváron

  Különös napra virradt 2008. május 18-án, vasárnap az Abaúji Református Egyházmegye északi részén fekvő három kis gyülekezet - Abaújvár, Pányok, Zsujta - református lakossága.
 • Holland fiatalok Kiskinizsen

  Öt holland rendszámú autó tűnt fel 2008. augusztus 12-én Kiskinizs főutcáján, hogy húsz holland atyafi közel tíz napon keresztül kétkezi munkával segítse e kis lélekszámú település református közösségét. A Nijkerkből és környékéről érkező delegáció nagyrészt fiatalokból állt, akik a szabadidejüket áldozták arra, hogy 1600 km-re otthonuktól, „idegeneknek" segítsenek.
 • Németh Gáborra emlékeztek Szászfán

  A szászfai református templomban ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg Dr. Németh Gábornak (1956-1998), a Magyar Nemzeti Múzeum történészének életéről és munkásságáról.
 • „…egymás hite által…” (Róm 1:12)

  Vannak dolgok, amik nem változnak. Ez a kifejezés akkor hagyja el a hétköznapokon az ajkunkat, amikor lemondóan vesszük tudomásul, szűkebb vagy tágabb közösségeink lelki és testi korlátait. Nem múlik lelkünk fájdalma, látva nemzetünk évtizedek óta múló náthaként kezelt kálváriáját.
 • Vakációs Bibliahét Zilizen

  A 440 lelkes abaúji kis faluban idén júliusban tartottunk először vakációs bibliahetet. Nagy izgalommal készültünk két segítőmmel, a 17 éves Barva Mónikával és a 18 éves Vadászi Gáborral már hetekkel a meghirdetett program előtt.
 • Mozgalmas nyár Alacskán

  A mögöttünk álló nyár sem telt el nyomtalanul gyülekezetünkben: beiktatás, táborok, szolgálatok, munkálatok. Így lehetne legrövidebben összefoglalni, mi is történt velünk. Ebből a felsorolásból szemezgetünk ebben a beszámolóban.
 • Bemutatkozás

  Dandé András vagyok, 2008. január 1-től a Miskolc Avas-Déli Lakótelepi Református Missziói Egyházközség missziói lelkipásztora. 1976-ban, a békés megyei Gyulán születtem, és itt is nőttem fel az azóta már nálam is magasabb kisöcsém társaságában.
 • (M)ilyen a mi missziónk?

  Az a talányos kérdés hívogatta és hívta össze augusztus 24-én délután az egervölgyi egyházmegye presbitereit, gondnokait, szolgáló és érdeklődő gyülekezeti tagjait a tiszanánai református templomba, hogy ez évi presbiteri konferenciánkon az egyházmegye missziói szolgálatáról halljunk, szóljunk.
 • Sófár Református Dicsőítő Iskola Sárospatakon

  Meggyőződésünk, hogy keletkezési kortól és stílustól független az, hogy egy egyházi ének „minőségi" legyen akár zeneileg, akár tartalmilag. A Sárospataki Református Kollégium adott otthont 2008. július 21. és 26. között az Első Sófár Református Dicsőítő Iskola rendezvényének
 • Siderius János emlékülés Tarcalon

  A Tarcali Református Egyházközség igen színvonalas rendezvényen emlékezett meg egykori neves lelkipásztora halálának négyszáz éves évfordulójáról 2008. augusztus 24-én. A gyermekek számára írt, rendkívül népszerűvé vált kátéjáról híres lelkipásztor, abaúji esperes életútját dr. Dienes Dénes ismertette, dr. Győri János debreceni tanár Siderius művét méltatta, Gábor Lajos szepsi lelkipásztor pedig a szepsi gyülekezet történetének kiemelkedő eseményeiről szólt.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Teljesen megtelt közönséggel Budapesten a Szent István Bazilika május 16-án, amikor a Lorántffy Zsuzsanna emlékévben a Mooser orgona javára jótékonysági hangversenyt adott a budapesti Erkel Ferenc Kórus és Kamarazenekar Dr. Cseri Zsófia vezényletével. Händel: Izrael Egyiptomban című oratóriumának keresztmetszetét adták elő.
 • „Pecúravatós hétvége” a Refiben

  A tavalyi év több okból is hagyományindítónak számított a sárospataki református gimnázium tanárai és tanulói életében egyaránt. Ezek közül egyik ilyen újdonság, hogy a „pecúrok"- azaz azok a diákok, akik ebben az évben kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben - egész hétvégén át tartó programsorozatban vettek rész, mely az iskola, a tanárok, a diáktársak és a város megismerése mellett a minél szorosabb osztályközösség kialakítását tűzte ki célul.
 • A „Humán” fénykora

  A napokban [2008 áprilisában] ünnepelte az Erdélyi János leányinternátus - a régi Humán - hetvenéves születésnapját. Ezen a jubileumi ünnepségen, mint régi humán növendék Horkay Anna igazgatónő kedves meghívására vettem részt és örömmel igyekeztem eleget tenni annak a felkérésnek is, hogy meséljek élményeimről, a régi Humán életéről.
 • Őszi konferencia a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

  A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének őszi konferenciáján Dr. Peter Blokhuis, a hollandiai Christelijke Hogeschool Ede Kommunikáció Tanszékének vezetője tartott előadást „A keresztyén oktatás/nevelés és a diákok világa" címmel.
 • Táborok és folyományaik

  Idén is nagyon sok programunk volt és van a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával. Egymástól sokban különböző helyeken fogalmazzuk, tesszük, éljük meg: „Esélyt adunk..."
 • Rendhagyó rendelés rendhagyó misszióként

  Október 2-án Vilmányban járt egy lelkes, három fős kis csapat. Budapestről érkeztek. Jó magyar szokás szerint írhatnám: lejöttek ide vidékre. De nem lejöttek, hanem el, vállalva a hosszú utat és az egész napos munkát.
 • Beszámoló az Ökumenikus Egyetemi Lelkészség nyári programjairól - Segítség Gutenbergtől

  Összefogás erdélyiekért - Egyszer volt, hol nem volt... no azért nem ilyen messzire nyúlnak vissza a gyökerek. A Miskolci Egyetemen az evangélikus lelkésszel, Buday Barnabással, arra gondoltunk, hogy jó lenne valamilyen gyűjtést szervezni, hogy a társadalmon belüli egymásért való felelősségvállalás, a keresztyén ember másokért való léte ezúton is megnyilvánuljon.
 • Menjünk oda, ahol ők vannak

  Régóta megfogalmazott elvárás mind önmagunktól önmagunk felé, mind mások (az egyházon kívül lévők) felől, hogy ne csak azt várjuk, hogy az emberek hozzánk, az egyházhoz jöjjön, ne csupán jól felépített várainkban és elefántcsonttornyainkban várjuk az embereket, hanem menjünk mi is hozzájuk. Hozzájuk, azaz oda, ahol ők vannak. Erre egy próbálkozás a KözösPont misszió.
 • Kis hely, kis közösség, nagy hittel

  A változás korában is vannak állandó dolgok. Lassan két évtizede tart például az a hagyomány, ami az ország, a Kárpát-medence református egyetemista korosztályú fiataljait összehozza.
 • Államiasítás – államosítás

  1948 felé - néhány református aspektus (A magyar református közoktatási intézmények államosításának 60. évfordulójára)
 • Missouriak látogatása

  Lassan már hagyománnyá válik, hogy az amerikai egyesült államokbeli Első Presbiteriánus Egyház, a Missouri Presbiteriánus Egyháztest lelkes küldöttsége, nyaranta meglátogatja egyházkerületünket, és közösen ápoljuk a több mint 20 éves testvéri kapcsolatot.
 • Az egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselők választásáról

  I. A választás általános szabályai   Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 évre szól, amely a választási bizottságra is vonatkozik. Az új tisztségviselők és testületek megbízatása mindig január 1-jével veszi kezdetét, és a teljes naptári évre terjed ki.