Vakációs Bibliahét Zilizen

Várakozásunkon felül több mint 45 gyermek vett részt napról napra a „Végtelen utazás" című bibliahéten, melynek minden napján Pál apostol missziói útjainak egy-egy állomásán jártunk. Így jutottunk el gondolatban és lélekben Damaszkuszba, Lisztrába, Filippibe, és „átéltük" Pállal együtt a hajótörés és megmenekülés csodáját.

A helyiek mellett az éppen nagyszülőknél nyaraló vendéggyerekek is szívesen csatlakoztak hozzánk. 4 évestől 15 évesig ugyanazzal a nyitottsággal és érdeklődéssel figyeltek a bibliai történetek üzenetére, tanulták az énekeket, rajzoltak, ragasztottak és vettek részt a szabadtéri foglalkozásokon. Minden napnak igei üzenetét egy-egy szóban foglaltuk össze, mely szavak - engedelmesség, bizalom, alázat, imádság, remény - bekerültek „tanítványságunk batyujába", ami hisszük, hogy nem csak az íróasztaluk fiókjában köt ki, hanem szívükben hordozzák azt tovább.

A résztvevő gyermekekkel együtt mi szervezők is nagyon jól éreztük magunkat. Öröm volt megtapasztalni, hogy a nyári szünet egyéni és családi programjai közt is egybe lehet gyűjteni a gyermekeket az Ige mellé. Visszajelzéseikből kiindulva, az első év tapasztalatait kiértékelve, lélekben már készülünk a következő nyár vakációs bibliahetére.

Köszönjük a KOEN Magyarország és egyházmegyénk Misszió Bizottságának támogatását, a helyi önkormányzatnak, hogy helyet biztosított számunkra az iskolában, és a gyülekezet asszonytestvéreinek a finom uzsonnákat. Mindezekért Istené a dicsőség!

Gombos Péter lelkipásztor