Siderius János emlékülés Tarcalon

Siderius ugyanis Tarcalról ebbe az egyházközségbe távozott, s itt is halt meg 1608. augusztus 31-én. Az emléktáblát dr. Börzsönyi József avatta fel, zárszót mondott dr. Bencsik János ny. múzeumigazgató. Kis Gergely Márton lelkipásztor Siderius korának dallamait szólaltatta meg citerán és kobzon. Az ünnepséget Kovács Attila lelkipásztor szervezte. A rendezők nagy örömére népes gyülekezet vett részt az emlékülésen.

Siderius János - Amikor a Szentírás számba veszi és felsorolja a hit példaképeit, a hit hőseit, mindjárt az elején felemlíti Ábel áldozatát, és ezt mondja róla: „Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél." (Zsid. 11,4)

Ez a tábla olyan valakire emlékeztet, aki egy hét múlva 400 éve, hogy elhallgatott, halála miatt nem szólhatta tovább az evangéliumot, amelyet olyan erővel és bátorsággal hirdetett Tarcal városában éppúgy, mint Szepsiben. Róla is elmondhatjuk azonban, hogy hite által holta után is beszél. Közel 200 éven át beszélt azzal a katechizmussal, amelyet nemzedékről nemzedékre kézbe vehettek, és belőle a hit igazságait tanulhatták. Ha a századok múltán ez a könyvecske ki is ment a használatból, és mások vették át a helyét úgy, hogy lassan már feledésbe is merült Siderius János neve és beszéde itt Tarcalon is, meg szerte az országban, most itt lesz egy tábla, amely reá emlékeztet, amelyen keresztül ismét beszél azokhoz, akik megkérdezik, ki volt ő, és mit csinált? Sőt már az utcasarkon aki meglátja a nevet, és egy kicsit arra gondol, kiről is nevezték el ezt a rövid utcácskát, megtudhatja, hogy az 1500-as évek végén itt valaki a hit igazságát hirdette, akire méltó emlékezni.

Hadd szólaljon hát meg ez az emléktábla is, és azt mondhassa tovább a 21. században, ami egykor élő szóban hangzott el vigasztalásul és bátorításul a török fenyegette népnek: az Istenben való igaz hit megtart megannyi veszedelem közepette is. Sem török, sem globalizált multi világ el nem veszíthet, mert győzedelmeskedik az igaz hit. Ez a tábla hadd töltse be azt a szerepet, amit egykor Ábel áldozta: hite által még holta után is beszél!

Dr. Börzsönyi József