Mozgalmas nyár Alacskán

A nyár elejének meghatározó alkalma volt a beiktatás. június 14-i: szombaton délelőtt 11 órától beiktatással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartottunk az alacskai templomban. Az ünnepi istentisztelet kezdetén nagytiszteletű Gazda István, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese végezte a beiktatást. Ezután a beiktatott lelkipásztor a napi Ige alapján hirdette Isten Igéjét a szépszámú gyülekezetnek: „Míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben." (Galata 6,10). Öröm töltötte meg szívünket, amikor láttuk a vendégekkel megtöltött padsorokat, akik velünk együtt osztoztak az ünnepélyes pillanatokban. A köszöntések keretén belül hangzottak el a jókívánságok a beiktatott lelkipásztor felé az egyházkerület (Csomós József püspök), a család (Prém Csaba lelkipásztor), a nevelő gyülekezetek (Erdőbénye - Tóbiás Zoltán lelkipásztor, Miskolc-Csabai kapu - Gecse Attila lelkipásztor), a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (Dr. Győri István professzor levélben), majd pedig a Dédes-Bántapolcsányi gyülekezetek (Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző) nevében. A köszöntések lehetőséget teremtettek a visszatekintésre és az emlékezésre, de egyben erőforrást jelentenek a jövőre nézve. Ezt szolgálta a volt alacskai lelkipásztorok (Dr. Horváth Barnabás és Bihari Richárd) áldáskívánása is. A falu és a gyülekezet egész közösségének köszöntését adta át a község polgármestere (Újlaki Béla) és az egyházközség gondnoka (ifj. Elek János) kívánva, hogy a lelkipásztor feleségével együtt találjon otthonra a parókián és a faluban is. A gyülekezet ifjúsága egy énekkel köszöntötte lelkipásztorát remélve, hogy a fiatalok között végzett szolgálatok és alkalmak nem veszítenek erejükből. Végezetül a meghívott lelkészek egy-egy igeverssel köszöntötték a beiktatott lelkipásztort és az ünneplő gyülekezetet. Az alkalom a Himnusz eléneklésével és az esperes úr áldásával zárult a templomban, hiszen a megterített asztal várta a vendégsereget az alacskai „Kastély-kertben" felállított sátorban. Augusztus 24-én népes vendégsereg idézte fel a beiktatás ünnepi pillanatait. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség küldöttsége Veres-Kovács Attila lelkipásztor vezetésével érkezett gyülekezetünkbe, hogy utólag tegyen eleget a beiktatásra küldött meghívásnak.

A táborok mindig meghatározó részét képezik a nyárnak. Így van ez gyülekezetünkben is. Külön szerveztünk táborozást a nagyifinek a Dunántúlra és a kisifinek Felvidékre, az alsós gyermekeknek pedig külön nyárvégi foglalkozásokat a parókián. 2008. június 30. és július 3. között gyülekezetünk nagyobbik ifjúsági csoportja négy napot töltött a Somogy megyei Kisasszondon pihenéssel és szolgálattal. Rákosi Réka ifisünk így ír élményeiről: „Június 30-án hétfőn elindultunk a nagyifivel Somogy megyei táborozásunkra. A hajnali indulás után délben érkeztünk meg Balatonszárszóra, sokan az egész délutánt a vízben töltötték. Mikor mindenki kiért a partra elindultunk Kisasszondra, ahol a felújított parókián volt a szállásunk. 18 órakor kezdődött helyben a zenés-ifjúsági istentisztelet, gyülekezetünk zenekara, az Egyetlen Út vezette az éneklést. Ezután egy esti séta, röplabdázás és alvás következett. Reggelente az áhítatot Székely Attila tiszteletes úr tartotta. A második napot Keszthelyen töltöttük, ahol tettünk egy nagy sétát, ellátogattunk a kastélyhoz, majd megebédeltünk. Este a megszokott rendben Csökölyön volt az istentisztelet, amit szeretetvendégség követett. Szerdán mindenki választhatott, hogy a Balatonra vagy Pécsre megy városnézésre. Mindenki nagyon jól érezte magát, akármelyik úti célt is választotta. Kaposfőn volt az utolsó istentisztelet. Ezután szeretetvendégség várt minket, ahol nagyon finom sütiket ehettünk. Az utolsó tábori estét szalonnasütéssel zártuk. A csütörtök reggeli áhítat után elkezdődött a pakolás. Mikor mindenki elkészült, elindultunk Kaposvárra, ahol sétáltunk a városban és szép fényképeket készítettünk. Ebéd után hazafelé indultunk, de még utoljára megnéztük a Balatont, és még egy nagyszerű délutánt töltöttünk ott. Kipirosodva indultunk haza. Az úton mindenki aludt a fárasztó négy nap után. Késő este érkeztünk meg Alacskára. Az utazás során alkalmunk volt megismerni több dunántúli kis települést, gyülekezetet. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza a táborból. Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk egy nagyszerű hetet eltölteni együtt."

Szolgálatokban is bővölködtek a nyári hónapok, gyülekezetünk ifjúsági zenekara, az Egyetlen Út négy meghívásnak tett eleget: Hernádnémetiben, Varbón, Pácinban és Parasznyán. Ezen kívül nyárvégi zenés-ifjúsági istentiszteletet tartottunk Alacskán. Ez a sorozat folytatódik ősszel is, meghívott lelkipásztorok szolgálatával.

A nyár folyamán befejeztük a parókia északi kerítésének építését, valamint a templomtorony alatti bejáratához vezető járda is elkészült. A leánykarzatot is használatba vette az ifjúság, vasárnaponként a fiatal kántorok szolgálataival, hétközben pedig az ifjúsági zenekar próbáival.

2008. augusztus 20-a emlékezetes dátum a gyülekezet életében, hiszen ezen a napon került sor az északi karzat előlapjának bontására, amely az 1999-ben elkezdődött templom felújítási munkálatok következő mérföldköve. A karzatelőlap felújításának összköltsége 5.280.000 Ft. Erre vissza nem térítendő támogatás keretén belül 3.000.000 Ft-ot nyert egyházközségünk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A maradék önrészt gyülekezetünk önerőből vállalta. A beruházás várhatóan 2009 őszén fejeződik be. A munkálatokat Bánfalvy Ferenc miskolci restaurátor vezeti.

Hisszük, hogy alkalmaink, szolgálataink, munkálataink mind Isten dicsőségét szolgálják.

Kemény István lelkipásztor