PDF letöltése

LVII. évfolyam 3. szám

 • Találkozók

  Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
 • Lelkészbeiktatás Göncön

  Vannak napok, mind az ember, mind egy-egy gyülekezet életében, melyek hosszú időre emlékezetesek maradnak. Vannak napok azonban, melyeket nem csak az emlékezés őriz, mert többek egyszerű emlékeknél, maguk határozzák meg az eljövendő holnapot. Ezekkel a sorokkal egy ilyen napra emlékezem.
 • Lelkésztovábbképző tanfolyam Mátraháza, 2004. július 26-30.

  Ez év nyarán a mátraházi lelkészüdülő adott helyet egyházkerületünk lelkipásztorainak a család témakörben megrendezésre kerülő továbbképzésének. Családdal jöhettünk, hogy családias légkörben a család problémáiról hallgassunk előadásokat és beszélgessünk.
 • Családi csendesnap Abaújban

  „Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!" Ezt olvashatjuk a Példabeszédek Könyve 1. részének 8-9. verseiben.
 • Az alacskai ifjúság felvidéki táborozása

  A nyáron újra alkalmunk nyílt átlátogatni Szlovákiába, hiszen másodszor rendezték meg Borzován a Református Tinitábort, amely most egyben Zenetábor is volt. Az idén kilenc fiatal látott neki a nagy kalandnak, és úgy érzem, egyikünk sem bánta meg, hiszen rengeteg élményben volt részünk.
 • Református Óvoda Mezőcsáton

  Nagy örömmel és hálaadással írtam folyóiratunk 1993. évfolyamának októberi számában arról, hogy '92 augusztus 30-án ünnepélyes templomi tanévnyitó istentisztelettel megnyitotta kapuit újra alapított református általános iskolánk, 16 kisdiákkal és két tanító nénivel.
 • Hálaadó istentisztelet Sajóbábonyban

  Szeptember utolsó vasárnapján délután 2 órára hálaadásra hívtak és szóltak a harangok. A meghívott vendégek, a gyülekezet tagjai örömmel jelentek meg Isten házában, szépen felújított templomában. Régi vágyuk és óhajuk teljesült a gyülekezet tagjainak, amikor augusztus elején elkezdődött a templom belső felújítása.
 • Emléktábla avatás Tiszatarjánban

  Ünnepi istentiszteletre hívogattak a harangok Tiszatarjánban 2004. augusztus 22-én délután. A gyülekezet közösen emlékezett a kései utódokkal a faluban élt Édes Gergely költőre, lelkipásztorra, valamint fiára, az 1843-tól 1863-ig helyben szolgáló Édes Albertre és unokájára, az 1863-1900-ig helyben szolgáló Édes Vincére.
 • Hálaadás és öröm Mezőnagymihályon

  „Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról még pedig mint megfeszítettről." - hangzott az Ige az első Korinthusi levélből, szeptember 26-án Mezőnagymihályon, ahol hálaadó és beiktató nap volt a gyülekezetben.
 • Református általános iskola Átányban

  Szeptember 1-jén megnyitotta kapuit Heves megye és egyben az Egervölgyi Református Egyházmegye első református általános iskolája Átányban. Az iskola ünnepélyes átadására, megnyitására szeptember 18-án került sor. A gyülekezet lelkipásztorának, Ferenczfi Zoltánnak az iskola ünnepélyes megnyitójára kiküldött meghívóleveléből idézünk:  
 • Nyári angoltábor

  Immár hatodik alkalommal rendezhettük meg a nyári evangélizációs angoltábort a nagyvisnyói gyülekezetben. Ezeket a táborokat helyi segítőkkel, lelki barátokkal és nem utolsó sorban az Észak-Amerikai Református Egyház nyári missziós csapataival rendezzük, akik évről évre más-más felállásban érkeznek hozzánk.
 • Presbiterportré

  Beszélgetés Barathy Györggyel, Zemplénagárd polgármesterével.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Június 20-án Sárospatak volt házigazdája a zempléni presbiterek vasárnapjának. Az istentiszteletet követően dr. Erdei Pál egyházmegyei gondnok és Sipos István gyülekezeti főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéb

  Száz éve született dr. Jakó János 2004. július 10-én a családtagok és Sárospatak város tisztelgő közönsége jelenlétében emléktáblát avattak a főiskola orvosának, dr. Jakó Jánosnak a tiszteletére az egykori ifjúsági kórház - a jelenlegi Kazinczy Internátus - falán. Ebből az alkalomból dr. Nagy Béla emlékezett meg elődjéről és életművéről.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

  Újabb Kövy Sándor-díjast köszönthettünk A Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége a pedagógusok elismerésére alapított Kövy Sándor-díjat dr. Erdei Pálnénak, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma igazgatóhelyettesének adományozta. A kitüntetést 2004. június 20-án a tanévzáró keretében adták át. A kitüntetettet dr. Lénárt Attila laudációjával köszöntjük.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

  Tanévkezdés a gimnáziumban 2004. A tanévnyitó ünnepéllyel kezdetét vette a sárospataki gimnázium 474. tanéve. 2004. szeptember 1-jétől 24 gimnáziumi osztályban 714 tanuló, közülük 163-an a 7. és a 9. évfolyam tanulói, 22 általános iskolás.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolájának bemutatása

  „Minden iskola annyit ér, amennyiben szolgálni tudja a reá bízottakat." Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma a város legrégebbi, legpatinásabb oktatási intézménye. 1531-ben Isten kegyelméből protestáns iskola született gróf Perényi Péter koronaőr, a pataki vár urának hathatós támogatásával. Az iskola patrónusai, fenntartói a pataki vár református vallású földesurai voltak évszázadokon át: a Perényiek, a Dobók, a Lorántffy és a Rákóczi családok.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

  Ettől a tanévtől új munkatársként Pásztor Gyula volt szuhogyi lelkipásztor kapcsolódik be a teológiai oktatásba, aki főállású gyakorlatvezető tanárként dolgozik akadémiánkon. Feladata a gyakorlati képzés sokféle területe, a gyakorlatok megszervezése, felügyelete, beleértve a legációt és a gyülekezeti gyakorlatokat, kiszállásokat, amelyekre ebben az évben is szívesen fogadunk meghívásokat a gyülekezetektől.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

  Bemutatkozás 1956. október 21-én születtem Tarjánban, Komárom megyében. Édesapám református lelkész volt Gyermelyen, édesanyám pedig a helybeli egyszemélyes posta vezetője. Az általános iskolát Gyermelyen végeztem, középiskolába a Debreceni Ref. Koll. Gimnáziumába jártam. Ott érettségiztem, s utána a Debreceni Theologián folytattam tanulmányaimat. Második lelkészlépesítő vizsgámat 1981-ben tettem le.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

  Sárospataki fiatalok Németországban Amikor a közel huszonnégy órás vonatozás után a 15 sárospataki fiatal egy július végi délután megérkezett a Keleti-tenger partjára, a németországi házigazdák és az angliai vendégek nagyobb részét régi ismerősként köszöntötték.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

  Benyomások, gondolatok a Doktorok Kollégiuma 2004. évi üléséről Altalában az a benyomásom, hogy megváltozott a Doktorok Kollégiuma egészének, működésének a légköre. A szaktanfolyamok, s ezeket követően a Doktorok Kollégiuma, s a szaktanfolyamok mintájára a Doktorok Kollégiumának szekciói abból a felismerésből születtek, hogy egyházunk számára szükséges a teológiai tudományok művelése, művelőinek a számontartása és megbecsülése. Az utóbbi időben úgy tűnik, mintha mindez luxus, felesleges teher lenne.
 • Lelkésztovábbképzés Sárospatakon

  Június vége, július eleje. Régen volt, nem sokkal előző számunk megjelenése után. Jegyzeteimet lapozgatom, és újra látom a csoportot, hallom a hangokat, felidéződik sok-sok gondolat, mellyel gazdagabb lettem. Nem voltunk sokan, de jó volt.
 • …és újra kántorképző!

  „Nem unod még?" - elképzelem, hogy ezt kérdezi osztálytársától egy diák, mikor az év eleji kérdésre („Hol voltál nyáron?") az ezt feleli: „Kántorképzőn!"
 • Kapcsolatok

  A Tiszánnineni Református Egyházkerület Gyermek- és Ifjúsági Konferenciája Sárospatak, 2004. június - július
 • Regionális Csillagpont találkozó Miskolcon

  Ezer fiatal a Sportcsarnokban. Legidősebb fiatalunk nyolcvan éves, a legtöbben mégis a tizenöt-huszonöt közötti korosztályt képviselik. Reggel nyolctól folyamatosan érkezünk: ki busszal, ki vonattal, ki autóval. Sokan, sokfelől.
 • Fórum - Holtomiglan-holtodiglan?

  Lapunk 2003 decemberi számának fórum rovatában jelentettünk meg egy vitaindító cikket „Holtomiglan-holtodiglan?" címmel. Ehhez kapcsolódva érkezett szerkesztőségünkbe a következő írás.   
 • Terrorizmus

  Terrorizmus ma A huszadik század tele volt erőszakkal és könyörtelen ideológiai harcokkal, melyek milliókat mészároltak le egy jobb jövő nevében. Akár fasisztának, kommunistának, szocialistának vagy kapitalistának nevezték azt a jövőt, a valóság nem volt más, mint háború és halál - a háború véget értével pedig milliók fölötti diktatúra.
 • A bűnbak

  A családokban betöltött gyermeki szerepek közül az elmúlt cikkben a hőssel ismerkedhettünk meg. Talán nem is gondolnánk, hogy a hős és a bűnbak szerep milyen közel is állnak egymáshoz.
 • Miért nyolclábú a pók? - Mese

  Régen, az idők kezdetén a pók hatlábú volt, színjátszó szárnyakkal és gyönyörű szép külsővel. Jókedvűen szállt egyik virágról a másikra. Szívesen fürdött a napfényben. Barátai szerették, de egy rossz tulajdonságára gyakran figyelmeztették. Rettenetesen kíváncsi volt. Mindig mindenről és mindenkiről tudni szeretett volna mindent.
 • Könyv és filmajánló

  Frank Sawyer, Isteni célok és emberi lehetőségek(Debrecen: Hernád Kiadó, 2004) „Ennek a tanulmánygyűjteménynek a címe - Isteni célok és emberi lehetőségek - azt fejezi ki, hogy egyszerre élünk egy magasztos elhívás szerint és emberi korlátaink között.   
 • Emlékezet a pataki diák, Horkay József nyugdíjas református lelkipásztorra

  Gyászoló Szeretteim! 1930 szeptemberében - 10 évesen - együtt indultunk sok-sok közös jellemzővel akkor legfőbb célunk felé, hogy pataki diákok legyünk és lehessünk. Ekkor ugyan még nem tudtuk, amit a költő így fogalmaz: „Diák marad az ember, amíg él, / S leckéjét a sírig tanulja, / S nehezebbet folyvást a réginél." Azután és azóta megtanultuk megint közösen, de most már együtt - először itt Patakon 12 diákéven át - majd pedig eddig 85 éve a földi életben.
 • A fák állva halnak meg (búcsú atyai barátomtól, Pápay Sándor tanártársamtól és cserkésztestvéremtől)

  „Hitvallásom: Köszönöm a Gondviselőnek, hogy emelt fővel járhatok. Csak az Úristen segítségével alakulhatott ki bennem egy olyan túlélési stratégia, amelyben sikerült megőriznem a legdurvább, a legaljasabb, a leggonoszabb világban magam világát. Példaképeim segítettek a saját utamon járni... Egyet tudok, hogy a jót csupán a jóért teszem. Nem várok viszonzást, hálaszót, mert ami nekem jó, az jó másnak is. Így csak örökségemet osztottam szét, és ennyit tenni kellett."  
 • Októberi ünnepeink

  Ézs 40, 2. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért."