Fórum - Holtomiglan-holtodiglan?

Házasság, család, szexualitás

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának állásfoglalása ezzel a címmel érkezett meg gondolatom szerint minden Lelkészi Hivatalba. Néhány gondolat jutott eszembe az állásfoglalás kapcsán...

Egyszerre örvendetes és szomorú. Örvendetes, mert - annak ellenére, hogy mind a korszellem, mind pedig egyre több külföldi egyház tartja normálisnak azt, amit Isten utálatosnak jelent ki (mármint a homoszexualitás gyakorlását) - ezt a Magyarországi Református Egyház Zsinata állásfoglalásában Isten igéjéhez igazodva elutasítja. Mint ismeretes, az egyetlen publicitást kapott ügy kapcsán a Károli Gáspár Református Egyetem - nyilván a Zsinat egyetértésével - egy bírósági döntést a legmagasabb fórumon, az Alkotmány Bíróságon támadt meg. Jó látni, hogy egy ilyen fontos ügyben milyen komoly hitvalló kiállás mutatkozik egyházunk részéről. Ezt támasztja alá az állásfoglalás is. Másfelől viszont szomorú gondolatokat ébreszt bennem, hogy egy eset kapcsán megmozdul az egyház legfőbb döntéshozó szerve, de a számtalan házasságot, családot, szexualitást érintő válás kapcsán hallgat. Arról a problémáról, ami hála az Úrnak nem oly' mértékben elterjedt egyházunkban, beszélnek, a Biblia házasságról való tanításáról viszont csak féligazságot mondanak el azzal, hogy a válások dolgáról hallgatnak. Ami hiteltelenné teszi a házasságról való tanítást, az nem a homoszexualitás elszigetelten jelentkező problémája, hanem a lelkészek válásainak nagy száma. Mindamellett hogy elválnak, még vezető egyházi tisztséget is betöltenek, sőt talán még a zsinat állásfoglalásának szövegezésében is részt vesznek. Lehet-e ettől álságosabb egy ilyen állásfoglalás háttere?! Tisztelt döntéshozó Elöljáróim, mikor születik a lelkészek válásaival kapcsolatban végrehajtásra kötelezett állásfoglalás, törvény?! Olyan, amely kimondja, hogy betölthetnek-e vezető egyházi tisztséget, vagy egyáltalán végezhetnek-e lelkészi szolgálatot. Az Egyház küldetésének megvalósításában ma ez a kérdés meggyőződésem szerint sokkal aktuálisabb, mint az állásfoglalásban felvetett probléma (bár tény, hogy azzal is foglalkoznunk kell).

Victor János lelkipásztor

Nagyvisnyó