PDF letöltése

LXV. évf. 4. szám

 • Hiszek ... mennynek és földnek Teremtőjében

  Az írásmagyarázat egyik ága azt állítja, hogy Isten neve szorosan kapcsolódik a természet fogalmához. Az Ószövetség nyelvén a név és a fogalom betűihez rendelt számok összege ugyanaz. Ebből következik Isten és a természet összetartozása úgy, hogy az a Teremtő számára olyan, mint az ember öltözéke, amelyben megjelenik.
 • Vizsolyi lelkészbeiktatás - evangéliumot mindenkinek!

  A 2012-es lelkészbeiktatás során abban az örömben lehetett részünk, hogy egy olyan nagy múltú, de mégis kicsinyre zsugorodott egyházközségben ünnepelhettük Istenünk kegyelmes szeretetét, mint a Vizsolyi Egyházközség.
 • A pillanat öröme

  A templomba besütött az őszi nap fénye, a padok zsúfolásig megteltek a hívekkel. Kicsik és nagyok egyaránt mind ugyanazt figyelték velem együtt.
 • Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!

  Ezzel az igével hívogattuk kedves testvéreinket a szini református templom megújulásáért való hálaadó istentiszteletre és a lelkipásztor beiktatásra.
 • Örömünnep Abaújváron

  Az Abaújvári Református Egyházközség örülni és hálát adni hívogatta 2012. október 22-re azokat a meghívottakat, akik közül több mint 300-an el is fogadták az invitálást, és megjelentek a kettős örömünnepen, Abaújváron.
 • A közös éneklés ereje

  Egy szép őszi délután abaúji egyházmegyénk hét énekkara találkozott az ongai gyülekezet szépen felújított templomában, hogy együtt közös énekléssel dicsérjék Istent.
 • Képek emlékeink dobozából – avagy életképek és életjelek az Abaújkéri Református Gyülekezeti Körzetből

  A gyermekek ámulattal néznek fel a karácsonyfára minden egyes ünnepen. Valami varázs lengi körül a fenyőfát, amikor karácsonyfává válik. Valami varázs lengte körül a betlehemi éjszakát, amikor az Úr Jézus a földre szállt. Minden megváltozott, amikor a világ világossága a sötét földre költözött, mert a Szeretet testbe öltözött. A fenyőfa is átalakul, amikor rá égi fény hull, s ágain gyertya gyúl. S amikor rá dísz kerül, a gyermeki szív felderül. Amint a karácsonyfát a díszek, úgy teszik széppé életünket az emlékek. Most a 2012. évi emlékeink dobozából pár képet kívánunk átnyújtani egyfajta ajándékképpen a Kedves Olvasóknak, remélvén azt, hogy mások szívét is örvendezővé tehetik örömeink.
 • Kövek között élő lelkek

  Ünnepelni mindig jó. Öröm van olyankor az ember szívében, felpezsdül az élete, kilép a megszokott keréknyomból, s igyekszik máshogy tekinteni magára és a világra. Egy kis gyülekezet életében pedig mindig motivációt jelent egy kiemelkedő alkalom. Valamire megemlékezni, a Valakinek hálát adni.
 • A novajidrányi református gyülekezet a múltban és a jelenben

  Kedves érdeklődő! Hiszen, ha kezébe vette a lapot, és ezt a cikket kezdte el olvasni, bizonyára érdekli rövid történetünk. Talán szabad így, többes számban fogalmaznom, mert ugyan nemrég érkeztem e kis községbe és gyülekezetébe, de otthonra találtam. Ennyit írnék személyes vonatkozásban, most pedig beszéljenek az események…
 • Nincs benne a naptárban!

  Szereti az ember megfogalmazni az ünnepei tartalmát.Azt mondjuk például, hogy október a reformáció hónapja, a decembert pedig az adventi készülődés izgalma tölti be, a várakozás ideje.
 • Harminc esztendő a küszöbön - hálaadás Hernádnémetiben

  Hálaadó istentiszteletre gyülekeztek össze a hernádnémeti református egyházközség tagjai október közepén. Több dolog is volt, amiért meg kellett állnunk, és meg kellett köszönni Istenünk megsegítő kegyelmét.
 • Ez az a nap!

  Hálaadó és dicsőítő nap volt a Papp László Budapest Sportarénában 2012. október 20-án, 16 órától 23 óráig. A Harsányi Református Egyházközségből 10-en képviseltük gyülekezetünket ezen a napon. 
 • „Nyitott templomok éjszakája” Alacskán

  Szeptember idusa volt. Este, nyolc óra. Sötétség.A templom ajtaja tárva- nyitva. Különleges fényjáték járt a tornyon, odabent az Isten házában gyertyafényt sejtető villanások. Vajon mi lehet ez? - kérdezték az arra járók. Mi történik itt?
 • Életfa-avatás Putnokon

  2012. október 23-án hálaadással, hittel és szeretettel emlékeztünk meg Putnokon nemcsak az ’56-os eseményekről, hanem az elmúlt évszázadok történéseiről is.
 • Isten titka az időzítésben rejlik

  Miskolc vasgyári városrészének forgatagában, forgalmas utak kereszteződésében óriásira nőtt fák mögött egy csodálatos épület áll tekintélyt parancsolóan.
 • „A szeretet soha el nem fogy” (1Kor 13,8)

  Október utolsó vasárnapján hálaadó istentiszteletet tartottunk a sajóivánkai református gyülekezetben. Hálaadásunknak több oka is volt. A reformáció hetébe léve hálaadással emlékeztünk reformátor eleinkre, hitünk hőseire, és imádságos szívvel kértünk igei útmutatást a ma reformációjának véghezvitelére, megélésére.
 • „…bármely módon…Krisztust hirdetik…” (Fil 1,18)

  Az „Út az életért” című programsorozat egyik állomása volt 2012. október 18-án, csütörtökön az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség. A sajóvárkonyi parókia épülete adott otthont annak az ingyenes szűrővizsgálati programnak, mely a gyülekezetünk területén élő testvéreink vérnyomásmérését, vércukorszint és EKG vizsgálatát biztosította.
 • Presbiteri konferencia Nagyvisnyón

  Az Egervölgyi Református Egyházmegye 2012. évi presbiteri konferenciáját november 4-én Nagyvisnyón tartotta. A nyitó áhítat szolgálatát Hajdu Ferenc mezőkeresztesi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző végezte a Márk evangéliuma 10. részének 43. verse alapján.
 • Lelkipásztor beiktatás Nagyvisnyón

  Nagy napra ébredtünk szeptember 30-án. Ünnepi istentiszteleten iktattuk be a nagyvisnyói gyülekezet élére Deliné Horkay Márta nagytiszteletű asszonyt.Nagyon sokan eljöttek, és megtöltötték a gyönyörű fakazettás mennyezetű templomot.
 • Kántortalálkozó Egervölgyén

  2012. október 7-én tartottuk Mezőnagy-mihályon az Egervölgyi Református Egyházmegye Kántortalálkozóját.
 • Találkozások a mályi Mécses Központban

  Találkozások… Mennyi emberrel találkozunk egy nap akár a boltban, a buszon, az utcán vagy éppen a vasárnapi istentiszteleten!. Találkozunk, aztán sietünk tovább, mert mindig van valami fontos elfoglaltságunk. Olyan kevésszer adatik meg az igazi találkozás. Ezért is volt számomra nagy kincs november első napjaiban a mályi Mécses Központban eltöltött csendes hétvége.
 • „Kinek akarsz tetszeni?” Presbiteri találkozó Pálházán

  Négy évvel ezelőtt Hegyköz és Bodrogköz néhány gyülekezetének lelkipásztora úgy gondolta, hogy Isten előtt kedves lenne, ha a presbitériumok évi két alkalommal, tavasszal és ősszel egy találkozóra összegyűlnének.
 • Jubiláló konfirmandusok találkozója Karcsán

  „Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent Igéd hallására…” hangzott fel az ősi 164. dicséret 2012. november 4-én kezdőénekként a második alkalommal megrendezett találkozón, az úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleten.
 • A 100 éves vámosújfalui templom ünnepe

  2000 éves a keresztyénség, 1100 éves a magyar keresztyénség, s mi most itt Vámosújfaluban a 100 éves református templomért adtunk hálát a Mindenható Istennek. De nemcsak 100 éve vannak Vámosújfaluban reformátusok, hiszen ez az ötödik református templom.
 • Miskolci és környékbeli református iskolák találkozója a Lévay szervezésében

  Idén először nyolc miskolci és környékbeli reformátusoktatási intézmény kétnapos hagyományteremtő programsorozatot rendezett azzal a céllal, hogy megismerkedjenek egymással, bemutatkozzanak a városnak, és megszólítsák azokat a szülőket, akik szívesen szeretnék gyermekeiket református intézménybe küldeni tanulni.
 • Az első lépések

  A legutóbbi lapszámban arról számoltam be, hogy miképpen született meg Felsőzsolcán a Református Iskola. Ma arról írok, hogy az első lépések hogyan, miként sikerültek. Ebből mindenki láthatja: a Kazinczy él, és élő Urát szolgálja.
 • PETŐFIREFI

  Iskolánk, a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola 2012. szeptember elsején indult jogelőd nélkül 1-4. osztállyal, 72 tanulóval. Sok-sok ember hite, közös akarata és munkája kellett ahhoz, hogy minden akadályt legyőzve elindulhasson a munka a régi iskolaépület felújított falai között.
 • Új végvár egyházkerületünkben

  2012. augusztus 31-től a Heves városában működő Eötvös József Középiskola a Tiszáninneni Egyházkerület fenntartásába került. Így az idei tanévet már mint református intézmény kezdtük meg.
 • Diáknagykövet program a Lévayban – avagy református iskolák marketingje

  Szükség van rá? Néhány évvel ezelőtt egy hasonló című cikk kapcsán felkaptam a fejem, és az első reakcióm az volt, hogy mi köze van egy iskolának a marketinghez, különösen akkor, ha az egy református iskola? Közben eltelt néhány év, és a szemléletmódom nagyon sokat változott.
 • ,,USA DAY” és ,,USA WEEK” a Pataki Refiben

  Október 12-én került megrendezésre az „USA Day” elnevezésű rendezvénysorozat a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában. A rendezési jogot egy sikeresen benyújtott, színvonalas pályázati anyagnak köszönhetően nyerte el iskolánk, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Amerikai Nagykövetség közösen bírált el. 
 • Idősgondozás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben

  Ez év januárjától a TIREK Diakóniai Központ 11 gyülekezetben 190 idős rászorulónak nyújt szolgáltatást saját lakókörnyezetükben. 22 elkötelezett gondozónő keresi fel nap mint nap az időseket, hogy szeretettel az Úr dicsőségére végzett szolgálattal segítséget nyújtson.
 • Első interjú

  Paralalia. Dyscalculia. Sebzettség. Szorongás. Letapadt izmok. Nehezen olvas. Éjszaka felriad. Szótlan. Talán nekem nincs elég türelmem hozzá. Hol rontottam el? Pár éve még nem gondoltam, hogy majd egyedül kell csinálnom ezt az egészet. Ha akkor nem hallgatok másra, és már akkor merek segítséget kérni...
 • Kárpát-medencei imanap előkészítője Szatmárnémetiben

  2012. szeptember 20-án útra keltünk Romániába, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szamos-negyedi református gyülekezetébe, hogy előkészüljünk a Kárpát-medencei Imanapra, melyet, ha Urunk engedi, december 2-án fogunk megtartani gyülekezeteinkben és a nőszövetségeinkben.
 • A halálbüntetésről

  A televíziós csatornák híradói egyre több borzalmat mutatnak be hírként. Így értesülhetünk családirtásokról, idősek kirablásáról és meggyilkolásáról, csoportok közötti leszámolásokról. 
 • Huszár Gálé a 378. énekünk

  Református lelkészeink sorában régen sem mindenki volt tudós és tiszteletes. Azért írtak a kiválóbbak, hogy segítsék a gyülekezeteket: ahol léviták (iskolamesterek) prédikáltak könyörgésen, olvashassák a Biblia magyarázatát.
 • Karácsony színe és fonákja

  Októberben láttam először a boltokban szaloncukrot, csoki mikulást, majd megjelentek az ünnepi dobozolású tisztálkodó szerek, pipere-holmik, és lassan amire csak lehetett, karácsonyi csomagolás került.
 • Karácsonyi duplázás – két recept azoknak, akik nem szeretnék a főzés kedvéért kihagyni a karácsonyesti istentiszteletet –

  Olyan kevés időt töltünk közösen asztal mellett, karácsonyeste tehát aki csak teheti, valami különlegeset akar. A hagyományos karácsonyesti ételek általában frissen készülnek, frissen finomak, kérdéssé válik tehát, melyik hagyományt helyezzük előtérbe: templomba menjünk, vagy a konyhában töltsük a karácsonyestét?
 • Az igaznak emlékezete áldott

  Olyan érzésekkel írom e pár sort, ahogyan az útitárs tekint az után a barátja után, aki elment. Abban is bizonyos vagyok, hogy „fogunk még találkozni”, és azt is tudom, hogy hol: az igaz Isten színe előtt.
 • 90 éve született Balla Lajos lelkipásztor

  Balla Lajos 1922. július 3-án született Moszkvában id. Balla Lajos és Fedoricsev Eudoxia elsőszülött gyermekeként. Id. Balla Lajos I. világháborús hadifogolyként került Oroszországba, a perzselő Turkesztánba, ahol megismerkedett a hadifogolytábor közelében lévő kormányzóság könyvtárában dolgozó – szintén kitelepített, polgári családból származó - későbbi feleségével, Fedoricsev Eudoxiával.