Kárpát-medencei imanap előkészítője Szatmárnémetiben

Az előkészítő konferencián a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nőszövetségének 7 fős küldöttsége vett részt. Földesiné Kántor Mária a Magyarországi Református Nőszövetség alelnöke, a Tiszáninneni Református. Egyházkerület Nőszövetségének titkára, dr. Börzsönyiné Szabolcsi Mariann, az egyházkerület Nőszövetségének elnöke, dr. Benke Györgyné, az Egervölgyi Nőszövetség összekötője, Székely Béláné a Sátoraljaújhelyi Nőszövetség elnöke, Gecse Bertalanné nőszövetségi tag, Fülöpné Vadon Erzsébet a Zempléni Nőszövetség összekötője és kedves sofőrünk Földesi Gyula nagytiszteletű úr.
Az esti órákban érkeztünk meg kicsit fázósan, mivel egész nap esett az eső, de annál nagyobb örömmel a szívünkben, hogy újra láthatjuk egymást. A finom vacsora után a bemutatkozás következett. A kárpátaljai, a horvátországi, a magyarországi négy egyházkerület nőszövetségének küldöttsége és természetesen a vendéglátóink, a királyhágómelléki nőszövetségek küldöttei mutatkoztak be.
Mit kell tudnunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerületről? Azt, hogy ebben az évben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját, Trianon eredménye az egyházkerület, 9 egyházmegyéje van, ahol 285 gyülekezetben 300 ezer református él, és ebből 180 ezer az aktív, református egyháztag. Felsőoktatási intézményei Nagyváradon találhatók, a Pártiumi Keresztyén Egyeteme 1990-ben alakult, 3 középiskolája van, a zilahi, a nagyváradi és a szatmárnémeti, valamint általános iskolák és egyházi óvodák működnek számos gyülekezetben.
Bogya-Kis Mária elnök asszony és férje, Bogya-Kis Ferenc lelkipásztorok bemutatták gyülekezetüket. Szinte tátott szájjal hallgattuk azt, hogy 18 évvel ezelőtt hogyan kezdték meg munkájukat, hogyan prédikáltak a szabad ég alatt. Még nem volt templomuk, csak egy tér közepén álltak, ahol az első időkben 30-40-en, az első karácsonykor már 1000-en voltak, majd kinyíltak a bérházak ablakai és megszámlálhatatlanul sokan a nyitott ablakokon keresztül hallgatták az igehirdetéseket. „Akkora temploma senkinek sincs a világon, mint nekünk” - mondta a lelkésznő. Közben lassan számos adományból templomuk épült, amely 2000-re készült el teljesen. Jelenleg a 4000 fős gyülekezetüknek 2500 aktív egyházfenntartója van.
Szeptember 21-én délelőtt dr. Hermán M. János történelemtanár színes és érdekes előadását hallgattuk mintegy negyvenen. Délután rövid kiránduláson történelmi helyszíneket és templomokat látogattunk meg. Jártunk Erdődön, ahol 1545-ben volt az első protestáns zsinat, de ez a település másról is híres, sokáig ott lakott Szendrey Júlia, és itt kötött házasságot Petőfi Sándorral. A következő állomásunk Sződemeteren Kölcsey Ferenc szülőháza, amely ma román ortodox parókia, de szeretne a református egyház visszavásárolni. A faluban 2002-ben már mindössze csak 36 református élt. Utunk Ady Endre szülőfalujába vezetett Érdmindszentre, majd Nagykárolyba, ahol Károli Gáspár szobránál emlékezhettünk bibliafordítónkra.
Szeptember 22-én, szombaton Nagyvárad festői szépségű városa várta a nőszövetségek képviselőit. A püspöki palotában találkozhattunk Csűry István püspök úrral. Elmondta, hogy Nagyvárad most egy helyben topog, és egyre nagyobb problémát jelent az elvándorlás és a szegénység, de Isten kegyelme még tart, és ez ad reménységet gyülekezeteinknek.
Lorántffy Zsuzsanna szobra előtt megállva kicsit „Sárospatakon érezhettem magam.” A Nagyvárad – Olaszi Egyházközség múzeumában megtekinthettük a Váradi Biblia egyik példányát. Délután Érsemjénbe érkeztünk. Kazinczy Ferenc nyelvújítónk és Fráter Lóránd nótás kapitány szobra mellett elhelyezhettük az emlékezés virágait. Néhai Csiha Kálmán püspök úr is itt született, ő indította újra Királyhágómelléken a nőszövetséget.
A szombati napunk is gazdag élményt adott, nagyon hálásak voltunk vendéglátóinknak, hogy megismerhettük templomaikat, gyülekezeteiket, és hogy történelmi nagyjaink előtt fejet hajthattunk.
Vasárnap délelőtt záró ünnepi istentiszteleten vettünk részt a Szamos-negyedi református. templomban, ahol P. Tóthné Szakács Zita, a Dunántúli Nőszövetség elnöke hirdette az igét az imanapi vezérige, az 1Pt 2, 9 alapján. Isten szava bátorít határon innen és túl, és segít megerősödni a hitben, az önazonosságban, hogy „választott nemzetség, királyi papság vagyunk”. Ez arra kötelez bennünket, hogy hirdessük Isten hatalmas tetteit környezetünkben utódainknak, hogy a sötétséget a világosság győzi le, nem az erőszak. Erről tanúskodik, hogy a Szamos-negyedi templomnak helyet adó teret ma már Bethlen Gábor térnek hívják.
Fülöpné Vadon Erzsébet
semjéni lelkipásztor