„…bármely módon…Krisztust hirdetik…” (Fil 1,18)

Az alkalom meghirdetését követően nagy izgalommal vártuk, hogy vajon milyen érdeklődés lesz majd e lehetőség iránt. Örömünkre szolgált, hogy a nap végére közel nyolcvan fő vett részt a vizsgálatokon, akik között volt, aki örömmel nyugtázta egészségi állapotát, azonban volt, hogy nem várt eredményeket mutattak a mérések.
Jó volt megtapasztalni, hogy Krisztust ily módon is lehet hirdetni, hogy egyházunknak lehet ilyen szolgálata is, amely azokat is behívja a lelki közösségbe, akik más alkalomért vagy programért nem jöttek volna be. A résztvevők között óvodás kisgyermekektől egészen az idős testvéreinkig minden korosztály képviseltette magát. A hitoktatásban résztvevő óvodások, iskolások és barátaik, a területünkön működő női klub tagjai, a gyülekezet tagjai is részt vettek az egészségügyi szűrésen. Mint városszéli gyülekezeti területnek adatott ez az alkalom arra is, hogy akik nehezen jutnak be a városi kórházba vagy szakrendelésekre, azok is élhessenek a lehetőséggel
A vizsgálatok végzése a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának önkéntes orvosaival és a Református Missziói Központ munkatársainak közreműködésével történt. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatásával jött létre.
Ezúton is megköszönjük azoknak az önkéntes orvosoknak és missziói munkatársaknak szolgálatát, akik szeretetüket, kedvességüket, ideszánt idejüket és szaktudásukat hozták el körünkbe. Köszönjük minden résztvevő nevében azokat az egészségügyi, tisztálkodási ajándékcsomagokat, melyek tovább segítik egészségünk megőrzését. Áldott legyen az Úr neve életünket őriző és gondviselő szeretetéért!
Bundzik Attila lelkipásztor