A közös éneklés ereje

Az egyházmegye kórusai számára szervezett énekkari találkozó nemzetközi léptékűvé bővült, hiszen az Abaújban vendégeskedő Greifswald gyülekezetének kórusa is csatlakozott a meghívást elfogadó Abaújszántó, Bódvaszilas, Encs, Gönc, Komjáti, Onga és Szuhogy kórusaihoz.
A találkozó a Jelenések könyve 5,11-14. versei felolvasásával, gyülekezeti énekkel és imádsággal kezdődött, felmutatva annak ígéretét, hogy a közös éneklés már most előképe lehet – ízelítőt adva abból – az eljövendő mennyei kórusnak, ahol angyalok és teremtmények együtt énekelhetnek. Ennek jegyében az énekkarok szolgálatát egy közös éneklés vezette és zárta be.
Az abaújszántói kórussal közösen kiálló greifswaldi kórusvezető, Hans Peter Günter tanított meg nekünk kotta nélkül egy rövid, háromszólamú fohászt, amelynek hangja teljesen betöltötte a zsúfolásig megtelt templomot. Elvezetett minket egy olyan érzéshez, amit csak egy ilyen közös énektanulás és többszólamú együtt-könyörgés tud megadni.
Az énekkarok lelkesen készültek, általában háromszólamú feldolgozásokkal, kánonokkal. Zsoltárok, lelki énekek, Istent magasztaló kórusművek, csendes fohászok, sőt még hazafias dallamok feldolgozásai is felcsendültek a kórusok ajkán. Ezek a művek nem egyszer az adott gyülekezeti énekkar részére íródtak ma élő zeneszerzők részéről, vagy éppen a kórusvezető írta saját énekkarának. Az énekkarok szolgálatát színesítette egy-egy igevers felolvasása a következő műre hangolva, valamint a szuhogyi kórus kivonulás közben egy fohászt énekelt. A házigazda gyülekezet kórusának szolgálata zárta le a bemutatkozások sorát.
Az énekkarok szolgálatát követően Pásztorné Gruber Zsuzsa, a Borsod-Gömöri Egyházmegye énekügyi előadója, egyházzenész-karvezető értékelt, valamint bíztatott buzdító szavakkal, és egyúttal támpontokat adott a további előrehaladáshoz. Majd ismét közösen énekelhettünk, bevezetett minket a graduáléneklés különösen szép világába, melyet mi is kipróbálhattunk. Valamennyi kórus részére adott át a közelgő karácsonyi ünnepkörre kottákat.
Az alkalom végén Baksy Mária, egyházmegyénk esperese megköszönte az énekkarok szolgálatát, és az értékelő és szervező előadókkal együtt emléklapot adott át az énekkarok részére.
A találkozó a templomi részt követően közös szeretetvendégséggel zárult, ahol a vendéglátó ongai gyülekezet asszonytestvérei készítettek finom szeretetvendégséget lelkipásztoraik vezetésével, és a testi táplálék mellett volt lehetőség a résztvevőknek kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, tapasztalatcserére.
Istené legyen a dicsőség mindenért! Bízom benne, hogy ez a szép hagyomány, amely során évről évre az egyik énekkar gyülekezetének templomában egyházmegyénk kórusai együtt dicsérhetik Istent, továbbra is megmarad közösségformáló és megtartó erőként a résztvevőknek és hallgatóknak.
Szabó Péter egyházmegyei
énekügyi előadó, Szuhogy