PDF letöltése

LXI. évfolyam 1. szám

 • Kit kerestek? (Jn 18,1-11)

  Kilép a többiek közül, / megáll a kockacsendben, mint vetített kép hunyorog / rabruha és fegyencfej." (Pilinszky János) Valahogy így képzelem ezt a jelenetet, ahogy Pilinszky János versében olvassuk. Olyan, mint egy vadászat. Valami expedíció egy különleges küldetésben. Szuper felszerelés. Lámpások, botok, fáklyák, fegyverek. Itt vannak a fogdmegek. A hurok megszorult. Megvan a madár. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Jézus tele van meglepetésekkel.
 • Jósvafőn, adventkor…

  „Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram." Bár elmúlt karácsony és mi már a keresztény világ legnagyobb ünnepére készülünk, mégis jó egy kicsit elmerengeni a mögöttünk lévő adventen. Miért is említenénk az adventet? Ráadásul Jósvafőn, a világ végén...
 • Hernádnémeti Hálaadás

  Többszörös hálaadásra hívogattak a harangok 2007. október 14-én délután a hernádnémeti református templomunkba .
 • Zenés áhítatok a Deszkatemplomban 2007 adventjében

  Éppen tíz évvel ezelőtt szakadt meg templomunkban egy zenés áhítatsorozat, amelyben havonta hangzott fel orgonamuzsika a vasárnap délutáni istentiszteletek keretében. 1997. december 7-én lett volna következő alkalom, ám 4-én csütörtökön a Deszkatemplomnak már csak hamuvá lett romjait találtuk. Az orgona semmivé olvadt.
 • Megint Berekfürdő

  Berekfürdő mostanában úgy kezd megjelenni itt Borsod-Gömörön a tudatunkban mint a kellemes kikapcsolódás és az izzasztó munka helye. Ezért gyűltünk össze Gazda István esperes urunk hívására lelkészek, gondnokok február 10-én, vasárnap délutántól kedd délig, több mint hetvenen, hogy mindkettőben részünk legyen.
 • Alacskai „Egyetlen Út”

  Mi a magyarázata a címben szereplő kifejezésnek? Többnapos „ötletbazár" után az alacskai gyülekezet fiataljai döntöttek az EGYETLEN ÚT név mellett, hiszen Alacska községből egy jól járható aszfaltút vezet ki a nagyvilágba. Ezen az úton juthatunk mi is más gyülekezetekbe zenés istentiszteleteinkkel. De egyetlen út visz az üdvösségre is, amelyen a mi Istenünk vezet bennünket.
 • A böjt teológiája és mai gyakorlata

  A böjt egy olyan vallástörténeti jelenség, amely szinte minden vallási közösség életében megfigyelhető. Böjtölés alkalmával az ember vagy bizonyos ételeket von meg magától, vagy mindenfajta ételtől tartózkodik. Böjtölhet az egyes ember, amikor bűnbánatot tart, gyászol, vagy ünnepre, esetleg háborúra készül, böjtölhet az egész nép is hasonló okból.
 • A 20. ökumenikus imahét Egerben

  Évszázadokon keresztül erőteljes megosztottságban éltek az Egerben szolgáló keresztyén egyházak. Sokan, még napjainkban is úgy vélik, hogy Eger városában az ismeretes katolikus számbeli és történelmi fölény miatt csak maroknyira tehető a protestánsok száma.
 • Hírcsokor a Sárospataki Református Gyülekezetből

  Új hagyomány teremtése céljából indult el egy évvel korábban Sárospatakon a szilveszteri városünnep, hogy éjfélkor a város közösségi életet kedvelő polgárai együtt énekeljék el a Himnuszt, és kérjenek áldást az új esztendőre, s meghallgassák a polgármester újévi köszöntőjét.
 • SZIKRA ifjúsági alkalom Szerencsen

  Február 23-án az év második SZIKRA alkalma került megrendezésre. Szerencsen körülbelül 100 fiatal találkozott egymással, és remélem, az Úr Istennel is.
 • Művészeti alapoktatás a tiszáninnenen

  (A dédestapolcsányi Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény miskolci tagozata) Négy évvel ezelőtt (2004-ben) művészeti képzéssel bővült egyházkerületünk oktatási palettája. A dédestapolcsányi önkormányzattól átvett Lajos Árpád Zeneiskola (képző-, báb- és táncművészeti ágakkal kiegészülve) Csomasz Tóth Kálmán nevét felvéve kezdte meg működését.
 • A kisrefi eseménynaptára

  Immár negyedik éves hagyományunkat folytatva február 7-én balázsolni voltunk a város három óvodájában. Mint minden évben, az első osztályosok verssel és dallal készültek és ellátogattak volt óvodájukba, ahol nagy szeretettel fogadták őket. Az előadott versek és dalok főleg a nagycsoportos gyermekekhez szóltak, „kedvcsináló" szándékkal.
 • Hírcsokor a pataki gimnáziumból - Családi tabló a cigándi Punyi családdal

  Képzeljen el az olvasó egy tablót, rajta a két rákóczis öregdiák szülő: Punyi Gyula (E, 1979) és Kandrács Erzsébet (F, 1979); a két refis öregdiák fiú: Gyula (A, 2001) már a pataki tanárok között, Máté (H, 2004) a győri Széchenyi egyetemen közlekedésmérnöknek tanul; két gimnazista lány: Csilla a jelen iskolaévben a 12. E osztály diákja, Erika a 9. E-ben tanul. Punyi Gyula testnevelőtanár kollégámmal kezdjük a beszélgetést.  
 • A MI CSODÁNK, avagy a csendes hétvége

  Lassan kezdődött a szóbeszéd a csendes hétvégéről, mégis hirtelen és váratlanul ért bennünket a híre. Sokan arra számítottunk, hogy csak húsvét körül lesz. Viszont igaz, hogy hallani lehetett, amint a szervezők csendben és fáradtságot nem ismerve hangoltak erre a csodálatos „hangversenyre."
 • „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség…”

  Beszámoló a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéről és programjairól Az iskolák élete a karácsonyi szünet után ismét felpezsdül. A félévzárás izgalmas megmérettetése, csendes nap, megyei, országos és nemzetközi rendezvények közepette, igyekszünk odafigyelni arra is, hogy 2008 a Biblia éve kiemelt lehetőséget kínál keresztyén közösségeinknek betölteni küldetésünket.
 • Wass Albert-emlékév megnyitása Sárospatakon

  Január 8. délután 5 óra, Sárospatak. Wass Albert-emlékév megnyitása, illetve a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára által több kategóriában meghirdetett pályázat díjainak kiosztása.
 • „A szférák felszabadítása”

  A mai magyar társadalom politikai kérdései mögött, melyek egyre inkább foglalkoztatják és mozdulásra késztetik a civil szféra mind szélesebb rétegeit, egy elvi kérdés húzódik meg.
 • Dr. Kádár Zsolt Egervölgyi esperes a Doktorok Kollégiuma főtitkára

  A debreceni teológián a '70-es évek elején bennünket tanító egyik professzor többször beszélt arról, hogy a teológia tudományával akkor kezdett el mélyrehatóan foglalkozni, miután elvégezte a teológiát, s kezében volt a lelkipásztori oklevél. Nagy hatással volt rám ez az önvallomás akkor. Ha végigtekintek életemen, valami hasonlót éltem át én is. A teológián az első esztendők belső tusakodása után ébredtem rá arra, hogy mit jelent számomra a teológia tudományának mélysége és szépsége.
 • Beszélgetés Örsi Anikóval

  Régóta ismerem, mégsem nekem jutott eszembe, hogy bemutassam, olyan természetesen van jelen az életemben - mint sok száz más emberében. „Önök kérték", én pedig örömmel tettem eleget a kérésnek. Tudtam, hogy komolyan veszi a feladatait, megnyilatkozásait, de ritkán láttam ilyen kedvesen zavarban. Ez persze hamar oldódott, és mivel óráin, lelkigondozói beszélgetéseiben gyakran mesél - sokan példáin keresztül értettük meg a lelkigondozás alapkérdéseit -, szinte kérdeznem sem kell.  
 • Hétköznapok és ünnepek a kórházban

  A betegek és családtagjaik lelkigondozása mellet az idei év különösen is fontos lesz a Megyei Kórházban a lelkészség számára is. A kórház idén ünnepli születésének 50. évfordulóját. Az ünnepségsorozatban az ökumenikus lelkészség is fontos szerepet kapott. Különböző programok szervezését, melyek az ünnepségsorozatot teszik nem csupán színesebbé, hanem sokkal inkább lelkiebbé.
 • HŐSÖK TERE

  Reménység szerinti sorozatunk első állomásán egy olyan embert szeretnénk bemutatni, aki valóban nem mindennapi munkát végez, annak milyenségében és minőségében is. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Szeretetszolgálatának kapcsán volt lehetőségünk megismerni Dr. Simkó Csabát, a miskolci Semmelweis Kórház területén működő Erzsébet Hospice Otthon igazgatóját. Olyan kérdéseket vittem hozzá, amiket diákok intéztek a doktor úrhoz, akik a Hospice-ban töltötték szeretetszolgálati munkájukat:  
 • A második koncert

  A második koncert hangjait csak átszűrődve hallotta, ahogy kilépett egy zsúfolt teraszra. A női ének dallama különös lendületet adott a lüktető zenének.
 • Az ember, szerintem

  "Megteremtette Isten az embert a maga képmására...férfivá és nővé teremtette" - írja a Biblia. Ebből kiindulva akár azt a következtetést is levonhatnánk, hogy minden ember nagyon hasonló, sőt, az emberek egyformák is lehetnek.
 • Novotny Gyula (1907-1987)

  Miskolcon született 1907. november 10-én. Itt járt elemi iskolába 1918-ig, majd a Deák Ferenc Felső Kereskedelmi Iskolában végzett 1926-ban.