„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség…”

Természettudományos napok és országos református biológia verseny a Lévayban

A Lévayban évek óta szerveznek természettudományos feladatmegoldó versenyt a megye általános iskolásai számára. Három levelezős forduló után az iskolai döntőre már csak a legjobb eredményt elérő tanulókat hívjuk be. A verseny méltán viseli Csorba György egykori neves tanárunk nevét. A verseny döntője a szintén hagyományos Természettudományos napok keretében zajlik, amelyet előadások, kiállítás, és kémiai- kísérlet-bemutató tett színesebbé az idén.

A református gimnáziumok számára harmadik alkalommal szervezte intézményünk február elején a „Budai József Református biológia versenyt", találkozási lehetőséget kínálva református középiskolák diákjainak és tanárainak, megmérettetést jelentve a biológia iránt érdeklődőknek, és emléket állítva intézményünk egykori Európa-híres pomológusának.

Az idén nyolc református gimnázium küldte el csapatát a versenyre a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, a Nagyberegi Református Gimnázium, a Szatmárnémeti Református Gimnázium, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium, a Baár Madas Református Gimnázium csapata mellett a Lévay tanulói mérték össze tudásukat.

A verseny részvevői színvonalas előadásokat hallgathattak meg „Az intelligens tervezettség és a termodinamika" címmel Dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus, az MTA Kutatásszervezési Intézetének nyugalmazott főosztályvezetője előadásában, és „A fehérjék és a DNS zavarba ejtő komplexitása" címmel Dr. Farkas Ferenc okleveles vegyészmérnök előadásában. Az előadásokat Bacsó István újságíró, kommunikációs szakember, az Európa Rádió Kht. vezetőjének előadása zárta.

Eredmények (név/iskola/település/felkészítő tanár):

8-9.évf. / Fekete Csilla / Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma/ Debrecen / Prill Éva

10.évf. / Dvorszki Boglárka / Lévay József Református Gimnázium / Miskolc / dr. Zolnayné Takács Judit

11.évf. / Bedő Éva / Pápai Református Gimnázium Kollégiuma / Pápa / Kerpel Péter

12.évf. / Pathó Zoltán / Baár-Madas Református Gimnázium / Budapest / Jánossyné Solt Anna, Vetlényi Dávid

Folytatódik a Kárpát-medencei református cserediák program

A Lévay Gimnázium nevelési céljai között szerepel a tanulóink hazaszeretetre, nemzeti közösségvállalásra való buzdítása. Ennek szerves része a kárpát-medencei református gimnáziumok tanáraival, diákjaival való kapcsolat keresése, illetve a már meglévő együttműködés szélesítése. Így utaznak ősszel és tavasszal két hétre cserediákként tanulóink, és mi is szeretettel várjuk a határon túliakat.

Az idei tavaszi turnusban nyolc helyre lehetett pályázni. Erdélyben Nagyvárad, Kolozsvár, Zilah és Szatmár, a felvidéken Léva és Rimaszombat fogadja küldötteinket. Különlegessége ennek az évnek, hogy két új iskola is bekapcsolódott a programba: a Felsőőri Kéttannyelvű Gimnázium és a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ, Eszéken.

A tizenhat diák március 1-15. közötti időszakban ismerheti meg az iskolákat és a helyi kulturális szokásokat, történelmi nevezetességeket, oktatási sajátosságokat. A hozzánk érkező diákokat családoknál és a kollégiumban helyezzük, el és igyekszünk megmutatni számukra Miskolcot és környékét, és ízelítőt kapnak a Lévay mindennapjaiból. Erre az időszakra esik jelentős nemzeti ünnepünkre való megemlékezése is, így együtt vesznek rész a mi diákjainkkal a vendégeink az ünnepi alkalmon.

Szilágyi Zoltánné szabadidő-szervező pedagógus

Chanson, canzone

Hűvös február... Félévi bizonyítvánnyal a zsebben, fáradtan feszülünk neki a még sötét reggeleknek. Neki kéne buzdulni a második félévnek... Fülünkben tavaszváró dallam foszlány, amitől nem szabadulunk. Dúdoljuk, dalolgatjuk. Énekeljünk! Unaloműző, tananyagűző. Így dalra fakadunk, játszunk, és közben mégiscsak valamit megtanulunk. Szöveget, dallamot, sanzontörténetet. Mutassuk meg másoknak is! Talán így született évekkel ezelőtt az első Latin délután ötlete, melyben együtt dolgoztunk örömmel, melyet szűk körben játékból tartottunk a magunk és a nézőink, osztálytársak és tanárok örömére.

Február 18. délután fél négy. Immár harmadik alkalommal visszük barátaink elé nagy gonddal válogatott kedvenceinket, francia sanzonokat és olasz dalokat. Már kinőttük az iskola legnagyobb előadásra alkalmas termét, és itt állunk a Kossuth utcai székház nagytermében. Színpadépítés után technikában jártas segítők, tanár és diák együtt szerelnek mikrofont, erősítőt, majd mikrofonpróba, izgalom, utolsó simítások. A terem zsúfolásig megtelt, fellépés előtti jóleső izgalom tölti be a teret. Sokan eljöttek, barátok, osztálytársak, tanárok, szülők, érdeklődők, dalra vágyók.

Kezdjük hát! Olasz dallam úszik a levegőben: Santa Lucia, énekli egy bátor, tiszta hang. A varázslat elindult. Követik egymást a csoportos és szóló produkciók. Megszólal az ismert L'italiano, a Volare-t a közönség együtt énekli az előadóval. Fergeteges egy másik változatban Volare-ra koreografált tánc, igazi, vérpezsdítő pillanatok ezek. De a líra, az érzelmek is helyet kaptak ezen a délutánon. Kinek a szíve nem indul meg az ismert Bocelli dalt hallgatva: Time to say goodbye. A francia nyelven a mai fiatalok kedvencei - Roch Voisine, Nolwen Leroy, Natasha St Pier, Garou és mások dalai - szólaltak meg szólóban, duóban, csoportban. Egy csipetnyi Párizst is becsempésztünk egy humorosabb színpadi játék keretein belül, természetesen itt is dalra fakadtak a szereplők. Öröm volt számunkra, hogy az idén a latin nyelven tanulók is bemutatkoztak: Egy nap az antik Rómában címmel mutatták be műsorukat, melyhez járt a tógában felszolgált római ételkóstoló, mézes sült hús és aszalt gyümölcs. Jó hangulatban, érzelmekben, élményekben gazdagon telt bő másfél óra végén a fináléban énekeltük el a délután ars poeticáját: Tant qu'on rêve encore, azaz Amíg csak álmodunk... És még vannak álmaink. Már készül a jövő évi műsor. Találkozunk jövőre?

Au revoir, arrivederci...

Szűcsné Bottka Krisztina

francia nyelvtanár

Csendes nappal kezdtük a 2. félévet

A vallástanári munkaközösség szervezésében január 21-én egész napos csendes nappal kezdtük a második félévet. A csendes nap az Avasi templomban istentisztelettel kezdődődött. Igei szolgálattal Dr. Benke György nyugalmazott lelkipásztor, egykori egyházkerületi lelkészi főjegyző szolgált, majd értékes, személyes gondolataival megnyitotta azt a biblia kiállítást, amely intézményünk  2008 A BIBLIA éve tevékenységsorozata közé illeszkedik, és március végéig tekinthető meg a gimnázium dísztermében. Az elmélyülést, a közösség megélését, tartalmas zenei élményt egyaránt nyújtó programok összeállításáért köszönet illeti a vallástanári munkaközösséget: Kiss Klára, ifj Csomós József, Sípos Tamás, Thoma László, Szilágyi Zoltán tanárainkat.

Nemzetközi Iskolai Együttműködési Projekt a Lévayban - „Mi kell  az élethez?"

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon a „Kommunikáció Európa útjain" elnevezésű, első sikeres projektjének lezárása után második Comenius projektjét indította el ebben az évben, „Mi kell az élethez?" címmel.

Erdélyi, görög, magyar és német diákok és tanárok részvételével került sor Miskolcon, február 4-9. között az első projekttalálkozóra, melyen az élethez szükséges alapvető feltételekről alakult ki nemzetközi párbeszéd.

A legfontosabb kérdések arra vonatkoztak, hogy mik az alapvető, élethez szükséges feltételeink , és hogyan tudunk ezeken túllépni, újabb, minőségi szükségletek felé.

A különböző országok egyes régióinak intézményrendszerrel való ellátottsága, az emberi életminőségek feltérképezése, ezeknek az összehasonlítása a különböző országokban mind hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megértsék az európai országok társadalmi tagozódása, gazdasága, kultúrája közötti mélyebb összefüggéseket. Az egyre növekvő munkanélküliség, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számának növekedése, a kirekesztettség érzése különböző mértékkel, de egyaránt jelen van azokban az országokban, ahonnan a projektben résztvevő diákok érkeztek.

A fiatalok előzetes kutatómunkája, kérdőíves vizsgálódási eredményeik összehasonlítása lehetőséget biztosít a diákok társadalmi tudatosságának fejlesztésére, problémaérzékenységük alakítására.

A Biblia „Szeretetben szolgáljatok egymásnak" üzenete kézzelfoghatóvá vált a fiatalok számára ezen a találkozón, mert felismerték, hogy a Marosvásárhelyen, Trikalában, Delmenhorstban és Miskolcon is hasonló problémákkal konfrontálódnak az emberek, és ezek egyben közös, megoldásra váló feladataink is, amit csak együtt, egymást értve és megértve, egymásnak szeretetben szolgálva tudhatunk megoldani.

A projektnek az egyik fő célja éppen az, hogy a tanulók észrevegyék, hogy regionális gondjaink egyúttal közös európai gondok is, melyekkel mindannyian találkozhatunk. A másik fontos cél pedig az, hogy olyan értékeket mutassunk fel ebben a közös munkában, melyekkel a 14-18 év közötti generáció azonosulni tud, egy olyan világban, ahol egyre több szó esik a fiatalok céltalanságáról, perspektívátlanságáról.

A Miskolcon töltött hét folyamán a résztvevők változatos tevékenységi formákkal, filmkészítéssel, logó tervezésével, nemzetközi csoportokban tevékenykedve, játékosan, kreatívan dolgoztak a csoportfoglalkozásokon, melyek során olyan ismeretekre, készségekre tettek szert, melyeket a mindennapos tanulási folyamatban is hasznosítani tudnak.

A projekt munkanyelve az angol volt, ami elősegítette a nyelvi kompetenciák fejlesztését, valamint új kommunikációs formák megismerését.

Az élet komoly kérdéseivel foglalkozó projektmunka mellett nem hiányzott a szórakozás és a jókedv sem a találkozóról, hiszen gazdag kulturális és szabadidős programban volt részük a résztvevőknek.

Emlékezetes maradt számukra a Megyeházán tett látogatás, ahol Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke ismertető előadással és kedves ajándékkal fogadta a nemzetközi Comenius delegációt. A miskolci városnézés, a tapolcai fürdőzés, a Bükk csodálatos világának megtekintése, a táncházi program, az utolsó esti búcsúműsor, a vendégfogadó családok szíveslátása mind-mind szép élményt jelentett a résztvevőknek.

Dr. Kóczi Rozália projektkoordinátor

Comenius Individual Pupil Mobility Project  -  Comenius Egyéni Mobilitás Cserediákprogram - Lévays diákok külföldön

Az Európai Bizottság finanszírozza azt az úgynevezett egyéni diákmobilitás elnevezésű tesztprojektet a 2007/2008-as tanévben, melyre a Comenius programban részt vett iskolák pályázhattak.

Az EFIL, European Federation for Intercultural Learning (Az Európai Föderáció az Interkulturális Tanulásért) fogja össze az Európában működő AFS Cserediák Program Alapítványt.

Az AFS, American Field Service (korábban Amerikai Harctéri Szolgálat) nemzetközi, önkéntes alapon működő, kormányoktól és vallásoktól független, nem profit-orientált szervezet, amely interkulturális tanulást tesz lehetővé, ezzel segítve az embereket, hogy elsajátítsák azt a tudást, képességet és megértést, mely egy igazságosabb és békésebb világ megteremtéséhez szükséges.

Jelenleg több mint ötven országban van jelen az AFS és kiemelkedően vezet a nemzetközi csereprogramok szervezésében.

Mivel iskolánk 2004/2005 és 2006-ban már részt vett egy Comenius programban (Üstökösök: Kommunikáció Európa utcáin) lehetőségünk nyílt az Egyéni Mobilitás Projektben való részvételben is, melyet az AFS/EFIL szervezett.

Iskolánkból három diák vett részt a programban. Mindhárman három hónapot töltöttek három különböző európai országban.

A program mentora és koordinátora: Szitáné Zsolnai Beáta és Durda Szilvia tanárnők voltak.

Juhász Ágoston három hónapot töltött (2007 őszén) Németországban, a Delmenhorst-i Max-Planck Gimnáziumban.

Boda Lídia három hónapot töltött (2007 őszén) Franciaországban, a Marignane-i Lycee Maurice Genevoix Gimnáziumban.

Szilágyi Debóra három hónapot töltött (2007 őszén) Finnországban, a Helsinki-i Lauttasaaren Yhteiskoulo Gimnáziumban.

Hazatérésük után a diákok kiselőadást tartottak a kint töltött három hónapról és kiállítást szerveztünk, melynek célja cserediákjaink a fogadóiskolákban illetve fogadóországukban töltött egyes pillanatainak, emlékképeinek fotók segítségével történő „felvillantása" volt.

Durda Szilvia, Szitáné Zsolnay Beáta

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség" Sajó Sándor

Kárpát-medencei magyar néptánc és népdalest

Az Illyési „Ötágú síp" rendezvénysorozat keretében

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 10 éve szervezi a „Szólj ötágú síp" rendezvénysorozatát. A határon túli magyarlakta területeket körbejárva igyekszik azok kultúráját, irodalmát, népművészetét megismertetni diákjaival, az intézmény nagyobb közösségeivel. Ezzel is hozzájárulva a Kárpát-medencei magyarság egységének megtapasztalásához.

Ugyanezt az ügyet szolgálja intézményünk „Kösöntyű népi együttese a néptánc, a népzene és népdal léleképítő és értékmegőrző eszközével. Az együttes öt évvel ezelőtt alakult négy tehetséges diák megszólításával Urhegyi Mária nevelőtanárnő alapította, akik magukénak érezték a kodályi gondolatot „Háromszáz évvel ezelőtt ugyanaz a dal zengett várban és kunyhóban. A vár azóta romba dőlt, s ha áll, lakója idegen vagy hűtlen lett a magyar dalhoz. A kunyhó hű maradt. A falu megmentette a tradíció folytonosságát. A mi dolgunk átvenni tőle, és tovább ápolni. A tűznek nem szabad kialudni!"

Az évek során a csoport egyre bővült, a táncoktatás Göcz Roland néptánc oktató, a népzene oktatást Barnóczki Beáta zenetanár végzi. A környező településeken rendszeresen fellépnek.

Ötéves fennállásuk tiszteletére szervezzük a fenti rendezvényt, ahol számot adnak értékmentő szolgálatukról, dalban és táncban, barátaikkal és vendégeikkel. Isten áldja meg szolgálatukat!