SZIKRA ifjúsági alkalom Szerencsen

Az alkalmat fél 10-kor énekléssel kezdtük a pácini és vajdácskai fiatalok vezetésével, majd Szerencs lelkipásztora dr. Börzsönyi József esperes úr egy rövid áhítattal nyitotta meg a napot. Jézus a Máté evangéliuma 16. résznek 15-18. verseiből tette fel nekünk a kérdést: „Ti pedig kinek mondotok engem?" Remélem, a nap végére többen is válaszolhattak úgy erre a kérdésre, ahogyan Péter válaszolt Jézusnak: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia!"

Az áhítatot dicsőítés, majd az előadás követte. Tar László, mádi lelkipásztort hallgathattuk, akinek - véleményem szerint - sikerült rávilágítania a második parancsoltnak arra az oldalára, amely közvetlenül ránk, fiatalokra vonatkozik. Mi talán nem faragunk magunknak istenszobrokat, de sokszor kabalákban, horoszkópban és babonákban bízunk. Ezzel kapcsolatban mi is kifejthettük véleményünket a kiscsoportos beszélgetéseken, ahol saját tapasztalatainkat, élményeinket oszthattuk meg egymással melyek később segítséget, útmutatást és bátorítást nyújthatnak útjaink során.

A kiscsoportos beszélgetés után, a már reggel óta ízlelő bimbóinkat ingerlő gulyáslevest vehettük nemcsak szemügyre, hanem „belügybe" is, ami után a szerencsi asszonyok finom süteményeit kóstolhattuk végig. Elmondhatjuk, nemcsak lelkiekben, de „testiekben" is jóllakottan kezdhettünk neki az alkalom befejező részének. Isten dicsőítésével, énekekkel fordultunk Isten felé, majd Kovács Attila tarcali lelkipásztor egy áhítattal indított útnak. Induljunk úgy haza, mondta, hogy készüljünk fel a harcra. A Bírák könyvéből, Gedeon történetét hozta elénk, és elmondta, nekünk is vannak és lesznek harcaink. Tanuljuk meg Gedeontól, hogy az Úr akarata szerint, mindent megtervezve és nem erőszakkal harcoljunk ebben a világban.

A SZIKRA alkalmon résztvevő fiatalokat nem csupán egymás iránti szeretetük, hanem az Úr Jézus iránti szeretet köti össze. Ezért amikor együtt vagyunk, fontos, hogy ne csak magunkra, hanem a mi Mennyei Atyánkra is odafigyeljünk, hiszen Ő a meghitt beszélgetések, bizonyságtételek által üzenni, formálni és építeni akar bennünket. Így válhat valósággá ma is Jézus Krisztusnak Péterhez intézett kijelentése: „Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám." Máté 16: 17

Laczi Petra pácini ifjú