Kitekintő

 • Egy az „ötszázból” – beszélgetés Pocsai Vince kárpátaljai lelkipásztorral –

  November végén, december elején ötszáz határontúli magyar lelkipásztor kapott meghívást, hogy hirdessenek igét templomainkban. Sárospatak reformátusai kárpátaljai igehirdető üzenete által lehettek gazdagabbak - őt kérdeztük a kettős állampolgárságról, a határokkal elválasztott magyarok és az anyaországiak kapcsolatáról. Riportunk ádvent első vasárnapján készült, amikor azonban az olvasó kezébe veheti, már túl leszünk a Nagy Megmérettetésen, így az aktuális kérdést igyekszünk általánossá tenni.

 • Mozaikok

  2005. áprilisában lelkes és elkötelezett lelkipásztorok (és nem egy esetben gyülekezeti tagok) keltek útra, hogy viszonozzák a határokon kívül rekesztett magyar gyülekezetek lelkipásztorainak látogatását, vagy egyszerűen csak kapcsolatokat teremtsenek, vigasztaljanak, Igét hirdessenek. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Horvátország magyar református gyülekezetei fogadták a „látogatókat". Bár rengeteg élményt, beszámolót közölhetnénk, hisz minden résztvevő rengeteget mesélhetne, álljon itt 3 leírás jelzéseként az erősödő mégis-kapcsolatoknak, mégis-testvérségnek.

 • Trianon fák nőnek

  Pappné Szarka Etelka Melbourne-ben született, az óhazától legmesszebbre szakadt magyar szórvány tagjának. Felhívása mégis termékeny talajra talált a nagyvilág számos pontján, ahol magyarok élnek, mert arra szólította őket, hogy a nemzetvesztő trianoni békediktátum 85. évfordulóján egy időben, együtt emlékezzen a világ magyarsága.

 • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennállásának 85., újjáalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte egyhetes rendezvénysorozattal Nagyváradon

  A Jubileumi Közgyűlésen Molnár Kálmán esperes a Habakuk könyvéből választott textus alapján hirdette az Igét, hangsúlyozva, hogy a múltba tekintve bizonyságok fellege vesz körül bennünket, ugyanakkor emlékeztetve, hogy ma sem oly könnyű és szép az élet, mint azt a forradalom idején remélték. Ma is vannak külső harcok és belső indulatok. Mégis, az Ige alapján igaz, hogy Isten őrhelyet adott, feladatot, melyet nem az ellenségre, hanem Isten hangjára figyelve kell komolyan vennünk.

 • Kitekintő - Generális Konvent

  A kárpát-medencei egyházkerületek és egyházmegyék vezetőinek első kétnapos munkatalálkozója 2004. július 8-9-én volt Budapesten, a Ráday Kollégium dísztermében, ahová a történelmi Magyarország 64 egyházmegyéjéből és 9 egyházkerületéből érkeztek a résztvevők.

 • Az „Új Magyar Asszony” 60. születésnapjára

  Emlékezni azokra jó és érdemes, akiktől kaptunk valamit. Olyan jót, amely segített, épített bennünket. Akikre az emlékezés maga is öröm, hálára indító. Azt mondják a lélek ismerői, hogy a túlságosan fájdalmas, szégyenletes emlékeket az ember hamar kitörli emlékezetéből, ez a lélek ösztönös, természetes védekezése. A Szentírás ezen a téren is biztos eligazítást ad, amikor egyik dologra azt mondja: „Emlékezz!", a másikra pedig: „Felejts!" Ez nem mindig esik egybe emberi ítéletünkkel.

 • Magyar reformátusok Kanadában

  Budapestről Kanadába, Torontóba kilencórás repülőút után, fáradtan érkezik az ember. Toronto 2,5 millió lakosú nagyvaros, Kanada legnagyobb és legforgalmasabb városa. Soknemzetiségű világváros az Ontario tó partján. Az angol és francia telepesek utódai megosztják hazájukat az Ázsiából, Afrikából, Európából újonnan betelepülőkkel.

 • Születésnapi bokréta

  Hajdanán szokásban volt Patakon, hogy kedves vendég fogadása vagy búcsúztatása alkalmából a Főiskola Kórusa kiment az állomásra, és a síneken Bathó János vezényletével egy-egy odaillő énekkel szolgált.

 • Egy 80 éves születésnap margójára

  2006. január közepétől dr. Börzsönyi József esperes úr olaszliszkai helyettesítő szolgálatra rendelt. Bár az istentisztelet kezdetére rendszerint ráfagyott az ujjam az orgonára, sokszor elgondolkodtam, kinek a helyére ültem. Egy öreg, 80 éves, fekete ruhás, fehér inges (nyakkendő nélkül) bácsira gondoltam, aki hófehér pödrött bajuszú - gyermekkori emlékeimből rajzolva.

 • Szubjektív gondolatok Nagyszebenről

  Ez év szeptemberében Nagyszebenben az erdélyi szászok méltán híres városában rendezték meg az európai keresztyénség harmadik nagygyűlését. Többször volt már ilyen nagyszabású rendezvény Európa jelentős városaiban.

 • Vándorkonferencián a Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója

  A Doktorok Kollégiuma Vallástudományi szekciója 2007. november 16-17-én a SRTA-n tartotta első vándorkonferenciáját. A vallástudomány különböző humán- és társadalomtudományok vallási tematikájú érdeklődését rendezi közös horizont alá, ezáltal egy-egy vallásiként megfogalmazott kérdés vizsgálatához interdiszciplináris keretet biztosít.

 • A hit hősei Kárpátalján

  A fejkendős asszonyok beülnek a templompadokba, énekük betölti az Isten házát. Kapához szokott kérges kezük könnyedén lapozza a Szentírást. Élő hitű, bibliás asszonyok.

 • Húsz év múlva - Egy valóságos rehabilitáció

  Wass Albert egyik könyvében egy szovjet tiszt átadja bölcsességét a székely Mózsinak. Azt tanítja: ne akarj nagy lenni, maradj csak kicsi, akkor nem törődik veled senki. Ha nagy leszel, valakinek kell majd a helyed, ellenségeid lesznek, és annak nem lesz jó vége.

 • Beiktatták az új amerikai magyar református püspököt

  Szeptember végén Connecticut államban a fairfieldi magyar református templomban iktatták be tisztébe Poznan Béla püspököt. A Krisztus Egyesült Egyházához tartozó Kálvin Egyházkerület új püspökét titkos szavazással választották meg, az egyházkerület lelkészei és gyülekezeti képviselői még májusban a Pennsylvaniában megtartott választói közgyűlésen.

 • Schmitt Pál látogatása a New York-i magyar reformátusoknál

  Az ENSZ közgyűlés őszi ülésszakára érkező magyar köztársasági elnök rendkívül sűrű programja során felkereste az amerikai magyar reformátusság egyik New York-i gyülekezetét. A világváros szívében lévő 69. utcai magyar református templomban az elnököt, a magyar konzulátus vezetőit köszöntötték az amerikai magyar reformátusok képviselői, élükön Poznan Béla püspökkel.

 • Zsindelyné Tüdős Klára-díjas Tiszáninnenről

  Budapesten a Zsinat tanácstermében tartotta a Református Nőszövetség szeptember 4-én országos konferenciáját. Ezen több gyülekezetből részt vettek Tiszáninnenről is. A küldöttek meghallgathatták dr. Bagdy Emőke és Földesiné Kántor Mária előadását. Különlegessége volt az együttlétnek, hogy első ízben került átadásra a Zsindelyné Tüdős Klára díj. A díjat a Nőszövetség alapította, hogy elismerje azokat, akik jelentősen előmozdítják az újjáalakult szolgálatot.

 • Kárpát-medencei imanap előkészítője Kárpátalján

  2011. szeptember 22-én útra keltünk Kárpátaljára, hogy előkészüljünk a kárpát-medencei imanapra, melyet, ha Urunk engedi, december 4-én fogunk megtartani gyülekezeteinkben és a nőszövetségeinkben.

 • Beszámoló a 2011. október 10. és 17. között „Szentírás, hitvallás, egyház” címmel tartott nemzetközi egyházi konferenciáról Strassburgból

  Az ökumenikus imahét után többségünknek sok élménye van újabb és újabb gondolatokkal a különböző keresztyén felekezetekről. Az elmúlt év októberében különös protestáns ökumenikus élménnyel gazdagodtunk Strassburgban, ahol a Leuenbergi Konkordátum tagegyházainak küldöttei, valamint a franciaországi református és az elzászi luteránus egyházak képviselői konferencián tanácskoztak az európai protestáns jövő lehetséges útjairól.

 • ,,A reformáció genfi emlékműve előtt”

  A Lévay József Református Gimnázium tanáraként, idegenvezetőként és magánemberként megfordultam már életem során több országban és városban, de volt két hely a világon, ahová feltétlen szerettem volna eljutni: az egyik Genf, a reformáció városa, a másik pedig Jeruzsálem csodálatos vidéke.

 • Kárpát-medencei imanap előkészítője Szatmárnémetiben

  2012. szeptember 20-án útra keltünk Romániába, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szamos-negyedi református gyülekezetébe, hogy előkészüljünk a Kárpát-medencei Imanapra, melyet, ha Urunk engedi, december 2-án fogunk megtartani gyülekezeteinkben és a nőszövetségeinkben.