Amerikai egyházi küldöttség látogatása a Kerületben

A két egyházkerület kapcsolata húsz éves múltra tekint vissza. Kezdetben Kürti László püspök úr, valamint Dr. Benke György és Szabó Sándor ápolták a testvéri jó viszonyt, később pedig Dr. Mészáros István püspök úr és D. Szabó Dániel főgondnok úr tartották a kapcsolatot.

Az elmúlt év augusztusában (amint erről akkor aktuális számunkban hírt adtunk) egyházkerületünk elnöksége meghívást kapott a Missouri Egyházkerülettől: ünnepeljék közösen az együttműködés huszadik évfordulóját, és építsék tovább a meglevő kapcsolatokat. Ennek a látogatásnak a viszonzásaként érkezett hozzánk 4 gyülekezet küldöttsége: Marshall, Fulton, Mexico City és Jefferson City presbiteriánus gyülekezeteinek képviselői.

A csoportot Dr. Cecil Culverhouse lelkész vezette, aki nyugdíjba vonulása előtt 27 évig volt a Fultoni gyülekezet lelkipásztora. Culverhouse úr számtalanszor járt egyházkerületünkben. Mindig érdekelte a Magyar Református Egyház és missziója. Most először egyik fiát is elhozta a nagytiszteletű úr, talán a folyamatosság „garanciájaként", és a gyülekezeti kapcsolatok építésének további koordinálója, Robert Bailey is itt volt közöttünk.

Látogatásuknak kettős célja volt. Egyfelől az Egyházkerület életével, intézményeivel kívántak vendégeink megismerkedni. A Kerület életét Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok, a Missziói Központ munkáját pedig Taracközi Gerzson lelkipásztor és a különböző területek referensei mutatták be a csoportnak. A tényekről szóló bemutató után felkereshették néhány oktatási intézményünket, így jutottak el vendégeink óvodába, általános iskolákba, valamint a Máonba, ahol a gyermekek, illetve bentlakók apró ajándékokat készítettek számukra szorgos munkával. A csoport meglátogathatta két gimnáziumunkat, a Teológiai Akadémiát, illetve a Tudományos Gyűjteményeket is.

Ezek után felkeresték a kerületek között elindított testvérgyülekezeti programokra kijelölt gyülekezeteket, hogy személyesen is megismerkedjenek a lelkipásztorokkal, gondnokokkal, gyülekezeti tagokkal. Több helyen a település polgármesterével is volt alkalmuk találkozni, illetve megszólaltak gyülekezeti énekkarok, és volt, ahol a teljes presbitérium fogadta őket. Kerületünkből hat gyülekezettel alakult ki ez a kapcsolat: Átány, Miskolc-Avas, Miskolc Avas-Dél Missziói Egyházközség, Szerencs, Encs és Taktaharkány gyülekezeteivel. A feszített programban kiírt kétórányi időszakok papíron egész hosszúnak tűntek, az intenzív érdeklődés és a mindkét oldalról záporozó kérdések miatt azonban végig úgy éreztük, mindenhol napokat kellene a csoportnak eltöltenie. Ezek a beszélgetések mindkét fél örömét fejezték ki, hogy találkozhattak. A gyülekezeti tagok felfedezhették az életünkben, gyülekezeteinkben meglévő különbözőségeket és hasonlóságokat, de abban mindnyájan egyek voltak és ezt kifejezésre is juttatták, hogy egy Urat szolgálunk és hitünk, életünk zsinórmértéke a Szentírás óceánon innen és túl egyaránt. Reménységüket fejezték ki arra nézve is, hogy amiben tudják, segítik egymást a szolgálatban, keresztyén életünk teljesebb megélésében.

Megerősítették a korábbi megállapodást a két Egyházkerület között abban is, hogy a Kerület lelkipásztorai vendég szolgálatokat végezhetnek majd a Missouri egyházkerületben, és viszont. A Teológiák közötti kapcsolat erősítésére, cserediák program megvalósítására kötelezték magukat a csoport vezetői és a Sárospataki Teológia képviselői.

Befejezésként hadd idézzük a csoport vezetőjét Dr. Cecil Culverhouse lelkipásztort, ahogyan összefoglalta látogatásuk tapasztalatait Egyházkerületünkben:

„Jó volt érezni azt, hogy ilyen élő kapcsolatunk maradt. Lenyűgözött mindaz, amit az elmúlt évek változásai eredményeként, e rövid idő alatt tapasztalhattam. Mindezért Istené legyen a dicsőség."

Domokosné Fazekas Hajnalka

lelkipásztor, püspöki titkár

és Barnóczki Anita

lelkipásztor