Gyerekekről és gyerekeknek

 • Mese: Kesztyű gyerekek

   Kesztyű családot nagy öröm érte. Iker gyermekeik születtek. Az egyiket Balocskának a másikat jobbocskának nevezték el.
   

 • Váratlan utazás

  A „Váratlan utazás” című kanadai TV-filmsorozat váratlanul értékes meglepetés a mai gyermekfilm kínálatban gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
 • Mi változott?

  Azt hiszem, hogy aki napjainkban csak egy rövid időt is töltött gyerekek között, - szülő-ként, vagy nevelőként – tapasztalhatta nyílt, vagy rejtett szorongásaikat, agressziójukat, frusztrált magatartásukat.

 • MESE - A Megváltó bölcsője

  „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názárethből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Bethlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzettségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött Jézus születésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács evangéliuma 2,1-7)

 • A kisiskolás kor általános bemutatása

  Ki is az a kisgyermek, aki nap mint nap ott szaladgál körülöttünk otthonainkban, szembejön velünk az utcán, annyi fejtörést okoz nekünk az órákon, mert nem értjük.

 • Gyermeki szerepminták rosszul működő családokban

  Mindannyian játszunk szerepeket. A különféle és nagyon változatos szerepeket az életünk folyamán, a szocializáció útján sajátítjuk el. A társadalmi életben való létezéshez szükségünk van rájuk, hiszen a szerepek rituáléjukkal biztonságot nyújtanak, segítenek eligazodni a mindennapi életben. A gond akkor van, amikor ezek a szerepek megmerevednek, az emberi interakciók gátjaivá válnak, és a közeli kapcsolatokban is az intimitás ellenében hatnak.

 • Kréta Gréta - mese

  Kréta Gréta Színeskrétaország Szivárvány megyéjében élt. Csupa tarka volt minden, csak színes kréták laktak ezen a vidéken. Úgy nézett ki minden mintha mosolyogna. Még az eső is színes cseppekben hullt.

 • A kis "Hős"

  Sárospataki Református Lapok előző számában megjelent cikkben általánosságban esett szó arról, hogy a gyermek egy családban milyen szerepeket vehet fel, illetve e szerepek kialakulásának okairól.

 • Mese - A nagyravágyó boróka

  Volt egyszer egy kerek erdő. Abban a kerek erdőben volt egy borókabokor. A borókabokor szomorú volt mindig, nem volt semmihez sem kedve. Még magára is haragudott, hogy ő csak olyan törpe szúróslevelű kis bokrocska.

 • A bűnbak

  A családokban betöltött gyermeki szerepek közül az elmúlt cikkben a hőssel ismerkedhettünk meg. Talán nem is gondolnánk, hogy a hős és a bűnbak szerep milyen közel is állnak egymáshoz.

 • Miért nyolclábú a pók? - Mese

  Régen, az idők kezdetén a pók hatlábú volt, színjátszó szárnyakkal és gyönyörű szép külsővel. Jókedvűen szállt egyik virágról a másikra. Szívesen fürdött a napfényben. Barátai szerették, de egy rossz tulajdonságára gyakran figyelmeztették. Rettenetesen kíváncsi volt. Mindig mindenről és mindenkiről tudni szeretett volna mindent.

 • Gondolatok az ajándékozásról…

  Gyűlölködő világban élünk. Naponta rettenünk meg a terrorcselekmények hírétől, bosszútól, háborútól, ellenséges indulatok fröcsögésétől. Zajos világban élünk: harsánysággal és indulatokkal. Időnként magunkon is tapasztaljuk, hogy sodródunk az árral, és belőlünk is agresszív indulatok törnek elő. Félelmek, aggodalmaskodások lesznek úrrá rajtunk.

 • Hallgatag, álmodozó gyerek

  Gyermekkorom egyik legkedvesebb játéka a bújócska volt, melyet különösen házon belül, valamelyik barátom otthonában szerettem játszani. Egyik alkalommal egy ágy alatt kerestem búvóhelyet, azt gondolva, hogy ha becsukom a szemem, láthatatlanná válok, és így még a kereső sem fog megtalálni. Az álmodozó is bújik, láthatatlan szeretne lenni, no nem játékból, hanem hogy ezáltal megvédhesse magát a szülők kiszámíthatatlan reakcióitól.

 • Mese

  Volt egyszer egy Röfi nevű kismalac. Ez a malac mindig nagyon jókedvű, csak olyankor volt szomorú, amikor fázott. Márpedig télen, amikor fújt a szél és esett a hó, bizony sokszor fázott. Leginkább a két füle fázott meg a kunkori farka.

 • A Bohóc - Ál –(h)arcaimban, talán magam elől is elrejtőzködöm

  Egy rosszul működő család hálójából legkevésbé a gyermekek vonhatják ki magukat. Valószínűleg ők vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen tehetetlenségük miatt különösen is érintettek. Teljesen ki vannak szolgáltatva a felnőttek világának. Éppen ezért ha a hittan órákon „nehéz" gyermekekkel találkozunk, tudnunk kell, hogy ők elsősorban egy összetett rendszer áldozatai.

 • Csillagpor - Mese

  A Nap lenyugvó sugarán, kicsi szellő paripán, szállj most velem titkok nyomán. Repülj velem abba a korba, mikor a jó öreg meséskönyvek a padláson porosodtak, a hősök feledésbe merültek, mert Vízió úr elrabolta a gyerekek szívét.

 • Doktor Szarka

  Történt egyszer nagyon régen, kerek erdő közepében, tarka szarka szállt az égen! Hát a szarka mit kiáltott, jól halljátok: Gyertek, gyertek, meglássátok, ki jött ide most hozzátok, szelek szárnyán útra kélt, s száz viharral, vésszel, bajjal dacolva most ideért. A városban még csinnadratta, a díszünnepélyt hátrahagyva repült hozzátok környékünk új büszkesége: Doktor Szarka. Ez a doktor nem vitás, én vagyok az, senki más.

 • Gyerekszáj

  Annyi minden történik velünk, ha gyermekek vesznek körül. Ők még tudnak tisztán humorosak lenni - megfontolás, mérlegelés, bántó szándék nélkül őszintén kimondják, amit gondolnak, amit megértettek, és megkérdezik, amit nem igazán látnak át. Bizonyára mindannyiunknak vannak az alábbiakhoz hasonló élményeink (szívesen vesszük, ha valaki megosztja velünk őket). Olvasásukhoz „jó szórakozást" kívánunk!

 • Beszélő gyermekrajzok

  Új rovatot indítunk útjára. Gyermekekről felnőtteknek. Elsősorban azokhoz kívánunk szólni, akik sokat vannak gyermekek között, és újabb eszközöket keresnek jobb megértésükhöz. Nem varázskulcsokat közlünk, pusztán figyelemfelhívó, értelmezésre váró jeleket, amelyek rámutathatnak arra, hogy valakivel többet kell törődnünk, jobban meg kell ismernünk, hogy segíteni tudjunk neki, tanítani tudjuk. Sorozatunk első írása bevezető, amelyet reménység szerint majd konkrét elemzések követnek. Ötleteket, kérdéseket, rajzokat szeretettel várunk.

 • Gyerekszáj

  „Jó illat"

  Egy alkalommal az első osztályosok hittanórájára magammal vittem 2 éves Bence fiamat. Zsombor lelkesen üdvözölte, majd megkérdezte:

  - Ő a te fiad?

  Igenlő válaszom után megjegyezte:

  - Mindjárt gondoltam, hisz neki is olyan hittan szaga van.

   

 • Beszélő rajzok

  Két rajz került hozzám. Beszélő rajzoknak is nevezhetném őket. Két kislány öröméről és bánatáról szólnak. A két lány egy osztályba jár, egy iskolapadban ül, rajzaik azonban mások, és életük is más. Szavakkal fájó lenne a különbséget megfogalmazniuk. A rajzok olvasásának alapot adnak a következő általános szempontok: vonalak, vonalvezetés; színek megválasztása; térarány a rajzon belül (az alakok aránya); fény-árnyék; kompozíció (mennyire használom ki a lap méretét).

 • Banán a ládában

  Majmocska az erdőben lakott, nagylevelű, hatalmas fák közt. Szeretett ugrálni egyik ágról a másikra. Hosszú farkával egyensúlyozott. Szinte úszott a levegőben. Irigylem ezért Majmocskát. Repülni egyik ágról a másikra, a többiekkel kergetőzve. Öt testvére volt, mindnyájan ügyesek és gyorsak voltak. Élmény volt velük a fogócska az ágak között.

 • Gyerekszáj

  Hittanórán Dávid és Góliát történetét tanultuk a gyermekekkel. Próbáltam elmagyarázni, hogy Dávid fiatal volt és kicsi, Góliát pedig a legnagyobb az ellenség táborából. Az egyik kisfiú nagyon beleélte magát a történetbe, és szerette volna pontosan megérteni a különbséget, ezért megkérdezte: „Góliát akkora lehetett, mint a tiszteletes bácsi, ha háromszor magára állna?"

 • Mese - Angyali ajándék

  Karácsony volt. Az árvaház ablakaiból csillogó szempárok figyelték a táncoló, kergetőző hópihéket. A gyermekek reménységgel, izgatott szívvel várták a csodák éjszakáját, mikor megnyílnak a szeretet kapui.

 • Jó gyerek – rossz gyerek, jó szülő – rossz szülő

  Minden ember több szerepet tölthet be az élete során. Lehet gyerek, osztálytárs, diák, barát, munkatárs, főnök, szülő, beteg. Talán mindezek közül a legnehezebb, amellyel a legtöbbet küzdünk, amelyben a legtöbbször elbizonytalanodunk, különösen mi Nők, Anyák - a szülői szerepünk.

 • Gyerekszáj

  Kárpátalján, az áramszünetek idején

  Dániel (3 éves) zseblámpát kap. Jól világít, de csavargatja, és már nem gyullad. Rázza, rázza, majd megszólal: „Mindig elveszik ezt az áramot."

 • Mese - A muzsikáló párna

  Jucika nem volt lusta kislány, csak éppen felkelni nem szeretett reggelenként. Ha költögette legidősebb nővére, Katica, hogy: - Kelj fel, Juci! Ideje. Alvásnak már nincs helye! - Juci ásítozva rimánkodott: - Csak négy perc még, vagy csak öt, édes álom ideköt.

 • Mese - Mirci és Murci

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodálatos konyha. Ez volt a világ legcsodálatosabb konyhája. Minden megtalálható volt benne, amire egy cicának szüksége lehet. Finomabbnál finomabb ételek sorjáztak a konyha minden szegletében. Bajuszcsiklandozó illatok terjengtek a levegőben. Az egyik falnál egy hatalmas szekrény állt, amibe csak cicacsemege állt glédában. A polcokon egymást váltogatta a sonka, a kolbász, a sajt. S milyen jó meleget árasztott a kemence a sarokban! Hűvös estéken de jó volt bebújni a sutba, ahol puha takarón lehetett szundikálni! A kemence melletti tálkából sosem fogyott ki a tejecske vagy a tejfel.

 • Mese - Locsi-Fecsi

  Mint egy puha meleg gyapjútakaró, úgy borította be az éj az erdő fáit. Ahogyan a reggeli nap felemelte álmos fejét a hegyek és a mezők fölé, a takaró egyre könnyebb és egyre vékonyabb lett. Az éjszakai állatok nyugovóra tértek, közben az erdő nappali teremtményei előbújtak, és élelem után kutattak a tisztásokon.

 • Csoda egy istállóban

  Ez a történet ARRÓL az istállóról szól... Tudjátok, nagyon sokféle istálló létezett már, de olyan különleges, híres, mint amiről én szólok, nincs több. ... Most még csend van benne. Hosszú éveken, talán évtizedeken keresztül nem történt ott semmi. Egész a mai napig...

 • Mesék felnőtteknek

  A gyermekek szeretik a meséket. Bevallom, én is szeretem a meséket. Sok más felnőttet is láttam már mesét olvasni. Vannak egyszerű mesék, amelyeket már a hároméves gyermek is élvezhet, és amelyek teljesen elterjedt kincsei és szimbólumai különböző generációknak, de vannak egészen súlyos mesék is, amelyeket felnőttek felnőtteknek írnak.

 • Fecske Feri és Fecske Teri

  - Messze vagyunk még? - kérdezte lihegve a fáradt Fecske Tercsi bátor, erős párjától.

  - Hát bizony még nagyon messze... - mondta Fecske Feri.