PDF letöltése

LXIV. évfolyam 1. szám

 • Megjelent a Sárospataki Református Lapok húsvéti száma

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület egy évben négyszer megjelenő lapjának húsvéti száma hamarosan elérhető a gyülekezetek lelkipásztorainál. Lapunk Meditáció rovatában ezúttal Virágh Sándor sárospataki lelkipásztor írását találhatja a Kedves Olvasó. Élő teológia rovatunkban a „Modern világkép és feltámadás" témában olvashatják Enghy Sándor és Fodorné Nagy Sarolta gondolatait.
 • Húsvéti Bárány

  Isten ismerete a magunk nyomorúsága ismerete nélkül kevélységet szül. A magunk nyomorúsága ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus ismerete összekötő kapocs a kettő között, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. Blaise Pascal
 • Modern világkép és feltámadás

  A világkép az ember világról alkotott felfogásának megfogalmazása. A világ amelyben élünk változik, szükségképpen az a gondolkodás is, mely tapasztalatai, ismeretei alapján ragadja meg az univerzumot, összefüggéseivel, aspektusaival együtt, néhol kiragadva annak egy-egy szeletét, körülírva mindazt, amit az emberről, a természetről, a bolygókról, a létezésről, a valóságról tudni kell.
 • Keresztyének egysége

  Boldogkőújfalu - Kisfaluban is történhetnek nagy dolgok. A párszáz lelkes községet körülöleli a Zempléni-hegység, a hívő szíveket pedig a keresztyéni egység. (Ehhez nem fér kétség.)
 • Házasok hete Bódvaszilason

  A kezdeményezés Angliából indult, amely minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja a figyelmünket. Magyarországon a Magyar Evangélikus Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban.
 • A farsangról keresztyén szemmel

  Az év legfontosabb ünnepeinek többsége egyházi ünnep. Ezek közül kivétel a farsang, amelynek több pogány gyökere van, teológiai jelentősége ugyanakkor csekélynek mondható.
 • Különleges hitmélyítő csendesnap Tornyosnémetiben

  Luther Márton egy szörnyű viharban vergődve döntött úgy, hogy megmenekülése esetén Isten szolgálatába áll. Mély hitű keresztyének beszélnek arról, hogy nyomorúságos körülmények közül, egy istentelen helyről indult életútjuk, mégsem ragadtak bele a sárba, hanem kimásztak a gödörből Isten segedelmével. Nincs forgatókönyv, nincsen sablon arra nézve, kiből milyen hatások által válik becsületes, hitben járó ember. Az Úr olykor megszégyenít minket, nagy tudású embereket. Az Úr olykor meglep bennünket, mert megteheti.
 • Az marad meg, amit továbbadunk

  Nem sokkal az után, hogy 1996-ra elkészült encsi templomunk, a Csenyétéről korábban ideköltözött református családok azt tervezték, hogy otthoni templomuk egyik harangját elhozzák ide, ebbe az új templom tornyába. Így hozva magukkal gyerek és ifjúkori emlékeket, az egykori istentiszteletek áhítatát, a múlt egy darabját.
 • Egy falat Pan de Huevo

  A makacs tél didergető, nagykabátba bújós mínuszaiban fogtunk hozzá Telkibányán a Világimanap megszervezéséhez, hogy amire a tavasz első égen és földön fehérlő hírnökei megérkeznek, a program teljesen készen álljon. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a településen 4. alkalommal megrendezésre kerülő imanapban újra felfedezzük a rejtett lehetőségeket, mert a megszokás langymelege nem elégít ki minket.
 • Hálaadó istentisztelet a Miskolc-Felsővárosi gyülekezet új templomáért

  A történet réges-régen kezdődött. Nem Ádámnál és Évánál, de valamikor közvetlenül a II. világháború után, amikor az egy nagy miskolci egyházközségből – más indokok mellett – a túlélés és fennmaradás elősegítése érdekében több kisebb egyházközség jött létre.
 • Imádkoztam érted!

  Isten iránti hálaadással és szeretettel köszöntöttük templomunkban és gyülekeztünk közösségében az ózdi Apácai Csere János általános Iskola és Óvoda igazgatóját: Szabó Józsefné kedves asszonytestvérünket, aki elfogadta meghívásunkat február első vasárnapi istentiszteletünkre.
 • Bölcsődeavatás Mezőcsáton

  A Mezőcsáti Református Egyházközség istentisztelettel egybekötött ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartott március 4-én pénteken a református templomban, melyen a Dr. Enyedy Andor Református Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egységének bővítéséért adtak hálát.
 • Hálaadó alkalom Kisgyőrben

  Hálaadó alkalmat tartottak Kisgyőrben a gyülekezet napelemes kiserőműjének elkészüléséért november 28-án, vasárnap a helyi református templomban. Az ünnepi alkalom kezdetén Domahidi Ernő, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a vendégeket, majd Isten igéjét Csomós József püspök hirdette a 2Krón 18,28kk versei alapján.
 • Meglepetés Mályiban

  Mátyás Sándor lelkipásztort Mályiban végzett 15 éves szolgálatára emlékezve köszöntötték a gyülekezet tagjai 2010. november 28-án.
 • A huszonkettedik ökumenikus imahét Egerben

  Az Egerben szolgáló katolikus, református, evangélikus és baptista közösségek ebben az esztendőben immár huszonkettedszer gyűltek össze az ökumenikus imahét alkalmain.
 • Presbiteri konferencia Mezőkeresztesen

  Az egyházmegye elnöksége Mezőkeresztesre, presbiteri konferenciára hívta mindazokat, akik a gyülekezet lelki épülését fontosnak tartják. Kb. 120 gyülekezeti tag és presbiter hallhatta a helyi lelkész, Hajdú Ferenc igehirdetésében, hogy mennyire fontos Isten Lelkéért imádkozni, a gyülekezet lelki ébredése miatt.
 • Emlékezés Faragó György lelkipásztorra - 2010. december 15.

  Legelőször köszönetet szeretnék mondani a család nevében, amiért itt lehetünk, és a lelkipásztorokkal együtt emlékezhetünk nagyszüleinkre, szüleinkre, Faragó György lelkipásztorra és hitvesére. Bár ők nagyon szerény emberek voltak, nem kívánták magukat életükben ünnepeltetni, most mégis nagyon jólesik ezen a helyen – boldog gyermekkorunk helyszínén – Róluk beszélni.
 • Evangélizációs napok Mádon

  A Mádi Református Egyházközségben március másodikától ötödikéig evangélizációs napokat tartottunk. Estéről estére meghívott vendégek szolgáltak közöttünk, és tanításuk alapján arra a kérdésre kerestünk választ, hogy miként fejezhetjük ki hitünket, hogyan tehetünk vallást Megváltó Krisztusunkról.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Vendég szolgálattevők igehirdetései is gazdagították az új esztendő első negyedévében a sárospataki gyülekezet lelki életét, amikor Fejér Zoltán gimnáziumi vallástanár, Végh Tamás budapest-fasori lelkipásztor, Pásztor Gyula teológiai tanár, lelkigondozó, dr. Hermanné Frencel Erzsébet váncsodi lelkész és Köntös László dunántúli egyházkerületi főjegyző, gyűjteményi igazgató szolgálatának lehetett részese.
 • A sárospataki gyermektábor margójára

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik kuriózumának számít a Sárospatakon megrendezésre kerülő nyári gyermektábor. Sok évre visszanyúló hagyomány már maga az időpont is, hiszen a június-júliusi hónap fordulóján vártuk eddig is a pihenni vágyó gyermekeket, fiatalokat. Az idén sem lesz ez másként, mert újra megnyitjuk a kollégiumok kapuit a sárospataki iskolakertben 2011. június 27. és július 2. között.
 • Lévay gála

  A Lévay József Református Gimnázium fennállásának 450. évfordulóját egy nagyszabású gálaműsorral ünnepelte 2011. február 26-án a Miskolci Nemzeti Színházban.
 • Iskolatörténeti kiállítás nyílt a Lévayban

  Iskolánk az alapításának 450. évfordulója alkalmából iskolatörténeti kiállítást rendezett, melynek megnyitására 2011. február 21-én került sor a gimnázium dísztermében.
 • Divatban a közösségi alkalmazások

  Egyre divatosabbak a közösségi oldalak, közülük is legnépszerűbb talán a Facebook. Nagyszülők nem mindig értik, szülők igyekeznek lépést tartani, gyerekek egyre fiatalabb korban lesznek felhasználók – látványosan, ámulatba ejtően, minőségileg azonban megkérdőjelezetten. Vannak, akik utálják, tiltják, lenézik. Vannak, akik függővé váltak: már orvosi fogalom is létezik erre a szenvedélyre. Vannak, akik tájékozódnak általa, vannak, akik önmagukról adnak folytonosan tájékoztatást. Vannak, akik azt hiszik, barátok közösségéhez tartoznak ismeretlen ismerőseikkel kapcsolatot tartva, és olyanok is, akik távolságokat hidalnak át vele. Akárhogyan is, egyházunknak is kérdésévé válik maga a jelenség. A pápa már elérhető a Facebookon. Vannak, akik lelkigondozásra használják. Kamaszok hitbeli kérdéseiket bogozgathatják a személyesség frusztráló hatása nélkül. Használjuk-e? Jól használjuk-e? Vannak-e etikai kérdések? Netán ez a mindenki számára elérhető „játék határok nélkül”?
 • Strasbourg

  Kálvin Bázelba költözött, úgy tűnt, hogy visszavonulhat a közélettől és csupán a tudománynak élhet. Júliusban azonban Martin Bucer meghívta Strasbourgba, ezt vonakodva ugyan, de szeptemberben elfogadta. A város német település volt, de rendelkezett egy elég jelentős francia kolóniával. Kálvin ennek a közösségnek lett a lelkipásztora. 1538. szeptember 8-án mondta el beköszöntő prédikációját a Szent Miklós templomban.
 • Az Alsóvárosi gyülekezet búcsúja Kóris Lajostól

  Nagyobbat nem lehet mondani egy lelkipásztorról, mint azt, hogy gyülekezetet alapított, templomot épített. Márpedig Kóris Lajos ny. lelkésztől éppen erre emlékezve vettek búcsút 2011. március 8-án a Tetemvári templomban tartott gyászistentiszteleten az egyházmegye lelkészei és mindenekelőtt szeretett gyülekezetének, a Miskolc-Alsóvárosi gyülekezetnek a tagjai.
 • A zenét nemcsak a hangok teszik széppé...

  A zenét nemcsak a hangok teszik széppé, hanem a köztük lévő csönd is: a hangok és a csönd változása nélkül nem jönne létre a ritmus. Ha úgy akarunk boldogok lenni, hogy életünk csöndjét hangokkal töltjük ki, ha úgy akarunk nagyobb eredményt elérni, hogy életünk minden pihenését munkával helyettesítjük, ha úgy akarunk valósággá lenni, hogy egész létünket tettekkel tömjük tele, akkor csak azt érjük el, hogy pokollá tesszük életünket a földön. Ha nincs csönd az életünkben, akkor muzsikánkban nem hallatszik az Isten…
 • Megjelent magyarul Debreceni Ember Pál egyháztörténete

  Debreceni Ember Pál (Debrecen, 1661. utolsó harmada – Olaszliszka, 1710. jún. közepe.) Református lelkész. Debrecenben tanult, 1678. január 12-én lépett a felsőbb tanulók sorába, s 1679 novemberében már preceptori tisztet viselt.
 • Pirítós Lutherrel

  Vannak, akik könnyen ébrednek és vannak, akik nehezen. Bevallom, én ez utóbbiak közé tartozom. Nem kell ugyan intravénásan kávéval ébresztgetni magamat, de ahogy múlnak az évek, egyre nehezebben szedem össze önmagam, hogy a napi munkához lássak.