Adventi játszóház a Miskolc Tetemvári Református Egyházközségben

Külön öröm volt számunkra, hogy sok édesapa és édesanya is megtisztelt bennünket jelenlétével. Szeretnénk a gyermekek által a szülőket is megszólítani és hívogatni a gyülekezet közösségébe. Az évek során ezek az ünnepi alkalmak családi rendezvénnyé nőtték ki magukat. Ezen a szombati napon 45 gyermek és csaknem 20 felnőtt hallgatta együtt Isten igéjét.

A program délelőtt 10 órakor kezdődött rövid köszöntéssel és közös imádsággal. Az „Adventi hírnök” című ének eléneklése után egy bábjátékot tekinthettek meg a résztvevők, melynek címe ez volt: Ha egyet befogadsz…

A darab első részében a szülők örömmel jelentették be gyermekeiknek, hogy kistestvérük fog születni. Ezt az örömöt szerették volna viszontlátni két gyermekük arcán is. Ők azonban nem úgy reagáltak erre a hírre, ahogy a szülők várták. A szívükben öröm és szeretet helyett irigység és féltékenység hatalmasodott el. Mindketten féltették a maguk kényelmét és saját kis „birodalmát” a még meg sem született testvérüktől. Végül egyikük ajkáról elhangzott ez a mondat: „Nem kell ide még egy testvér!”

Ezzel a mondattal megbántották édesanyjukat. Nem akarták befogadni a családba kistestvérüket. Ekkor az édesapa leült gyermekei mellé, és a Bibliából elmondta nekik a karácsonyi történetet. Az Úr Jézust sem akarta befogadni az a világ, amelybe beleszületett. A betlehemi fogadókban sem volt számára hely. Először még Mária jegyese, József sem tudta elfogadni az Ő fogantatásának hírét. Csak az angyal szavára békélt meg a szíve.

A gyerekek Jézus születésének történetéből megértették, milyen fontos az, hogy egy kistestvér születését örömmel és szeretettel várják. Hiszen a gyermek Isten ajándéka. És az a gyermek, ott a betlehemi jászolban, Isten legnagyszerűbb ajándéka volt az emberiség számára. Hiszen általa van üdvösségünk, a benne való hit által nyerhetünk Istentől örök életet. Mert ahogy Ő maga mondta: „…senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6c).

Az előadás után Fehérné Szóráth Márta egy aranymondást tanított meg a jelenlévőknek: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11) Majd az ismétlő kérdések megválaszolása után egy rövid szünet következett. Ekkor teával és süteményekkel vendégeltük meg a jelenlévőket.

A terem átrendezése után kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek. Karácsonyi képeslap, karácsonyfa, hűtőmágnes és fakanálbáb elkészítésére nyílt lehetőség. A foglalkozás előkészítését és lebonyolítását a Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai (dr. Csizmár Jánosné, Egerer Zsuzsa, Plaszkóné Ferkovics Karolina, Riedlné Kiss Éva, Stoll-Kozma Ildikó) végezték.

Istennek adunk hálát a karácsonyi üzenetért és a közösen átélt vidám pillanatokért. Szeretnénk a jövőben is hasonló alkalmakat szervezni iskolánk tanulói és hittanos gyermekeink számára.

Egyházközségünk köszönetét fejezi ki a bábjáték előadóinak, a Miskolc-Diósgyőri Református Iskola és Óvoda óvodapedagógusainak: Nyíriné Kóczi Erika, Pap Lászlóné, Pásztor Edit, Velezdy Zoltánné, Vincze Ágostonné óvónőknek.

Plaszkó Zoltán hitoktató