Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

Az ökumenikus imahét idején a város valamennyi templomába ellátogatva kölcsönös szolgálattétellel éltek a keresztyén közösségek. Az ökumenikus női imanap megrendezése pedig hagyományosan a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség vállalása, akik az imafüzet szerint mind tartalmi, mind formai tekintetben gazdagon megjelenítik az esemény célkitűzéseit.
Sorban a 13. református jótékonysági estjét rendezte meg a gyülekezet az idén. A háromszázötven fős közönség a műsorban láthatta, ahogy a református általános iskolások üzenetet hordozó mozgáskoreográfiát mutattak be az élet sakkjátszmájáról, Tótin Erika tanárnő felkészítésével. Tehetséges fiatalok hangja jelezte, hogy Patakon is születnek csillagok, melyeket a „háromkirályoknak” öltözött zsűri – köztük Aros János polgármester – értékelt. Pingor Zita, Szatmári Andrea, Magyar Szendy, Braun Réka, Kővári Dezső, Zsigus Katalin, Karacs Mónika éneklése mellett fellépett a Zsindely zenekar dr. Téglás Zsolt vezetésével, Szebényi Lucia közreműködésével. Wass Albert verset adott elő Kádárné Szász Hilda. Az ifjúság táncát betanította Fábián Krisztina tanárnő, zongorán kísért Fedorcsák Katalin tanárnő. Az est nyitányában és fináléjában szerepelt a református énekkar, dr. Takács Andrásné vezetésével, a meglepetés pedig Ambrus Kristóf gólyalábas lovas tánca volt, akit jelmezes presbiterek „serege” kísért. Az est házigazdája, énekes-műsorvezetője Kővári Ágnes, a Debrecen Televízó munkatársa volt. A jótékonysági alkalom sikeréhez hozzájárultak a bőkezű tombolatárgy- felajánlók, a dekorációt, jelmezeket a gyülekezet Kreateam-csoportja készítette el, a székeket Fridrikné Ákos Krisztina virágboltos felajánlása öltöztette ünneplőbe, és mivel az alkalom bevétele a Lorántffy harang célját szolgálta, Kövér Zsolt cukrászmester minden résztvevőnek mézeskalács harangot ajándékozott, dr. Mátyás Péter, a gyülekezet missziói gondnoka felajánlásból pedig Lorántffy Zsuzsanna életművét méltató képeslapot vihettek el emlékül a résztvevők. Gombos Levente fényképész kihelyezett stúdiója örökítette meg a vendégsereget, a vacsora Boros Ernő irányításával készült el, a zenét Berta Zoltán szolgáltatta. Illessen köszönet minden résztvevőt, közreműködőt, támogatót, és az előkészítésben, visszapakolásban részt vállaló nagyszámú önkéntes segítőt.
Sárospatakon Zsuzsanna napon nem maradhat el a fejedelemasszony köszöntése. Idén a Rákóczi-várban zajlott a megemlékezés. Dr. Dienes Dénes professzor úr a fejedelmi pár levelezéséből szolgált tanulságos adatokkal. Átadásra kerültek a Lorántffy tallérok, mely most az Erdélyi János általános iskolások jutalomkönyv támogatása alapját képezik. A szeretetvendégséghez a Vöröstorony étterem munkatársai készítették el a Zsuzsanna-bélest és szolgálták fel hozzá korhű ruhában hegyalja kincsét, a Szepsi Laczkó Máté prédikátor emlékét hordozó aszú-bort.
A Biblia-vasárnap alkalmán beszámoló hangzott el a Sárospatak környékén végzett cigány misszióról, Gulyás László gyülekezeti szervező bizonyságtétele szólt az ige hatalmáról, a sorsában általa végbement változásról.
A nemzeti ünnep közelségében tettek fogadalmat a gyülekezet előtt a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat újoncai. A templom galériájában Ekhardt Júlia dunántúli református templomokat bemutató fotói láthatók. A böjti időszakban gazdagította az istentiszteletet a cigándi gondozási központ Nefelejcs énekcsoportjának szolgálata Szabóné Horváth Eszter vezetésével, valamint Lídia Jung hegedűjátéka Tarnavölgyi László zongorakíséretével.
Virágh Sándor
Sárospatak