Gyülekezeti Hírek

 • A szeretet szolgálata

  A diakónia volt a témája a Tiszáninneni Református Egyházkerület tavaszi lelkész-presbiteri konferenciájának, melyet a Miskolci Egyetem díszaulájában tartottak április 23-án. A résztvevők a gyülekezeti, valamint az intézményes diakónia gyakorlatát és lehetőségeit, továbbá az egyházkerület diakóniai munkáját ismerhették meg.
 • Húsz éves lelkipásztori szolgálat Mályiban

  2016. április 17-én hálaadó ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a mályi reformátusok. A résztvevők közül egyetlen ember volt, aki semmiről nem tudott: az ünnepelt, Mátyás Sándor tiszteletes úr.
 • Felavatták a Szalay Sámuel Dísztermet

  Szalay Sámuelről, a Tiszáninneni Református Egyházkerület egykori püspökéről nevezte el dísztermét a miskolci Lévay József Református Gimnázium. A helyiséget az április 15-én rendezett ünnepségen avatták fel az egyházkerület és az intézmény képviselői. Szalay Sámuel előbb a gimnázium igazgatója volt, majd megválasztották miskolci lelkipásztornak, és az ő nevéhez fűződik a cseh-morva misszió újjászervezése.
 • Erő a szolgálathoz

  Tiszaújvárosban, a református templomban tartotta tavaszi konferenciáját a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) Dél-Borsodi Területi Szervezete április 3-án, vasárnap. A találkozó témája idén a Húsvét utáni feltöltekezés volt.
 • Úrvacsorai kelyheket kapott a Mécses Központ

  Saját klenódiumokat, azaz úrvacsorai kelyheket használhat a jövőben az egyházkerület Mályiban levő konferencia- és szabadidőközpontja. Az ezüstből készült edények még a 60-as években kerültek a Sárospataki Gyűjteményekbe, melyeket restaurálva, ünnepi istentisztelet keretében adtak át a központ vezetőjének.
 • Családi napot rendeztek Hernádkakban

  Disznóvágás, focikupa, táncház és áhítat: ezek a programok várták az érdeklődőket a Hernádkaki Református Gyülekezet április 9-én megtartott családi napján. Az egész napos rendezvényre kicsiket és nagyokat egyaránt invitáltak, a cél az volt, hogy minél több generáció képviseltesse magát és épüljön a közösség.
 • Református kegyesség: konferencia és műhelybeszélgetés Sárospatakon

  A református kegyesség témakörben szervezett konferenciát és műhelybeszélgetést a Sárospataki Református Teológiai Akadémia április 8-án és 9-én. A rendezvényen többek között azt vizsgálták, hogy a reformáció folyamata milyen hatással volt a vallásgyakorlat emberi és közösségi szintjein.
 • Megjelent: Fekete Károly: Kiss Ferenc életműve

  Kiss Ferenc (1862–1948) lelkipásztor, teológiai professzor, az Országos Református Szeretetszövetség megalapítója hamar megkapta az utókortól „a magyar reformátusok szociális apostola” elnevezést.
 • Kitüntették Dr. Szathmáry Bélát

  Trócsányi László igazságügyi miniszter nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetéssel ismerte el Dr. Szathmáry Béla munkáját.
 • Lapzárta! - a reForrás magazin április 11-ig várja a cikkeket

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület lapja, a reForrás magazin egyik küldetése, hogy foglalkozzon a hétköznapi embereket érintő témákkal, emellett természetesen folytatni kívánja eddigi küldetését, közzétenni gyülekezeteink életjeleit is, így nagy szeretettel várjuk a gyülekezeteink életéből a pünkösdre megjelenő számba közlésre szánt anyagokat, 2016. április 11-ig. E-mail címünk változatlan: srlszerk@gmail.com
 • Kezek keresztútja

  Nagypénteki lelki zarándoklatot tartottak március 25-én a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség gyermekei és fiatal gyülekezeti tagjai „Kezek keresztútja”  címmel.  Miletics Katalin Janka szobrászművész alkotásait –melyek  a szenvedések állomásait mutatták be-  kivetítve láthatták a résztvevők,  közben pedig a fiatalok rövid meditációkat olvastak fel. A középpontban a kezek álltak. 
 • Versenyek hétvégéje Mezőcsáton

  12 gyülekezet és 5 egyházi fenntartású intézmény hittanos gyermekei mérték össze tudásukat a Mezőcsáton rendezett bibliatörténet-mondó és zsoltáréneklő versenyen. A megmérettetésen a Dél-Borsodi Református Egyházmegye 160 diákja vett részt.
 • Beszámoló a Perecesi húsvéti ünnepkörről

  A virágvasárnap szombatjától a húsvét végéig a gyülekezetben végigjárt útról olvashatunk Tóth Orsolya a Miskolc-Perecesi Református Egyházközség lelkipásztorának tollából.
 • „Szeretett engem és önmagát adta értem.”

  Járdafelirat hirdette Miskolcon, a Kossuth utcában járókat a Húsvét közeledtére Virágvasárnap ünnepén. „Áldott, aki jön az Úr nevében” - ezzel a mondattal hívogatta a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség húsvéti kézműves foglalkozásra a gyerekeket és szüleiket.
 • Gyászjelentés

  BAKSY ISTVÁN ny. református lelkipásztor hosszú betegség után életének 80. évében elhunyt. Búcsúztatása 2016. március 31-én 13 órakor lesz Boldván, a református templomban.
< 1 2 3 ... 29 30 31 32 33 >