Gyülekezeti Hírek

 • Hálaadó a Füzéri Templomért

  Július 14-én ünnepi Istentiszteletet tartottak Füzéren a megújult templomért. Vasárnap délután az elvégzett munkáért adtak hálát, melynek során a templom külső felújítását és a szellőztető rendszer kiépítését végezhette el a zempléni gyülekezet.
 • Atyák és fiak

  Július 6-án az Abaúji LelkesítŐ 5-re több mint 900 fő érkezett, szerte a Kárpát-medencéből. A nap témája a „Családapák” volt és ehhez kapcsolódtak a bizonyságtevők és az igehirdetők is. A lelki feltöltődést gyerek programok, kézműves alkalmak színesítették, de az elcsendesedésre és imádságra is volt lehetőség.
 • Szeressétek ellenségeiteket…..

  Július 7-én iktatták be lelkészi hivatalába Hajnal András református lelkipásztort Vattán. Hajnal András korábban Vatta mellett Borsodgeszten is szolgált, jelenleg pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szeretetszolgálatának megbízott igazgatója.
 • Templomi idővel jubilál az Avasi gyülekezet

  A Miskolc-Avasi Református Egyházközség fennállásának 470. évfordulója alkalmából induló jubileumi ünnepségsorozat nyitóalkalmát június 29-30 között tartották, az Avasi Református Templomban. Az ünnepi hétvége első napján koncertekkel, előadásokkal és kiállításokkal várták a velük ünneplő több mint 500 embert. Majd vasárnap ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát az évforduló alkalmából.
 • Elhunyt Szalai László presbiter

  Mély fájdalommal, de Isten akaratát békességgel elfogadva adjuk hírül, hogy Szalai László református presbiter, egyházkerületünk tanácsának volt tagja, életének 78. évében hazatért Megváltójához.
 • Hálaadó istentisztelet Tardonán

  Június 16-án szívüket, lelküket ünneplőbe öltöztetve töltötték meg a tardonai református templom padjait, hogy méltóképpen hálát adjanak a megújúlt templomért. Mérten Nikoletta lelkipásztor beszámolóját olvashatják.
 • „…tartsuk meg egymást ragaszkodó szeretetben…”

  Június 16-án Hernádszurdokon a református templomban találkozott hat gyülekezet, hogy tagjai közösen emlékezzenek a 104 évvel ezelőtti trianoni békeszerződés következtében megcsonkított történelmi Magyarország feldarabolására, és arra, hogy mindezen világpolitikai események ellenére is összetart a magyar nemzet.
 • "Ő hű marad"

  Harmadik alkalommal gyűltek össze kerületünk gyülekezetei Sárospatakon, hogy együtt közösségben töltsék szombati napot június 9-én. A kerület 70 gyülekezetéből több mint 800 fő érkezett a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeti találkozójára. Hangóné Birtha Melinda beszámolóját olvashatják.
 • Csendesnap Perkupán

  Pünkösd szombatján tartottak csendesnapot Perkupán, ahol az ott szolgáló lelkészházaspár által pásztorolt gyülekezetek mellett a felvidéki testvérgyülekezeteik is részt vettek. Az alkalom Egyházkerületünk gyülekezeti programtámogatásának segítségével valósult meg. Kölönte Sándorné Sajtos Ibolya lelkipásztor beszámolóját olvashatjuk az eseményről.
 • …én és az én házam népe…

  Június 1-én délelőtt Encsen, ünnepi Istentisztelet keretében iktatták be tisztségébe nagytiszteletű Kusnyír Lászlónét, az Encsi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abaúji egyházmegye esperese végezte.
 • "Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr"

  Május 25-én Kovácsvágáson a pénteki magyarság találkozó záróalkalmaként és a református egység napjának kapcsán közös imádságra és ünneplésre hívta a település és a környékbeli keresztyén testvéreket .
 • Gyülekezeti csendeshétvége

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával a sajókazai, varbói és alacskai gyülekezet tagjai közös csendeshétvégén vettek részt Sajókazán. Bakos István lelkipásztor beszámolóját olvashatják.
 • Átadták a Hernádkaki bölcsödét

  Ünnepélyes keretek között adták át május 22-én, szerda délután a Kiscsillag Református Bölcsődét, a Hernádkaki Református Egyházközség bölcsődéjét.
 • Hálaadó a poroszlói templomsüvegért

  Április 20-án hálaadó istentiszteletet tartottak Poroszlón a megújult toronysüvegért, toronyóráért, harangokért, felújított parókiatetőért és az Arany Iskola Református vendégházért.
 • Tiszáninneni gyülekezetek találkozója Sárospatakon

  Harmadik alkalommal rendezi meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület a gyülekezeti találkozót Sárospatakon, a Református Kollégium udvarán. Idén június 8-án, szombaton 10 órakor kezdődik egyházkerületünk egyik legnagyobb rendezvénye.
 • Az élet vize Sátoraljaújhelyen

  Sátoraljaújhelyen 2024. május 11-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Tiszáninneni Református Egyházkerület szervezésében a H2Ő - az Élet Vize elnevezést kapott városi evangelizáció.
 • Lemondott Pásztor Dániel

  Lemondott sajóvelezdi gyülekezeti lelkipásztori szolgálatáról Pásztor Dániel. A lemondás - az illetékes Borsod-Gömöri Református Egyházmegye elnökségének lemondást megállapító határozatával - hatályossá vált.
1 2 3 ... 32 33 34 >