Gyülekezeti Hírek

 • Vizsolyban indult útjára a Falujáró Színház

  Kocsis István: Árva Bethlen Kata című drámájával indult el Vizsolyban a Falujáró Reformációi Színház előadássorozat. A 18. századi erdélyi történelem kiemelkedő női alakjának életéről szóló darabot a Reformáció Emlékbizottság támogatásával a Kárpát-medence mintegy 50 településén szeretnék bemutatni 2017 végéig.
 • Misszió, tudomány, művészet

  A telkibányai reformátusoknak a nyár különleges programokkal, találkozásokkal kezdődött. Két olyan alkalom szerveződött a gyülekezet kebelén, amely a hit megélését, erősítését, a bágyadt lélek eszmélését segítette elő.  Nem kérdés, hogy a nagy tettek a vágy szintjén jelen vannak az ember életében, de amikor cselekedetekre kell váltani a szív diktálta ütemet, megtorpanás tapasztalható. A Krisztus Urunk által mutatott élet betájolásában adtak támpontot és a jó példák pedig bátoríthatták a részvevőket az „Észak-ír baráti kör” és a „Hittem, ezért írtam!” elnevezésű sorozatok legutóbbi állomásain.
 • Be God's champion - „Légy Isten bajnoka!”

  „Légy Isten bajnoka!” címmel  tartott nyári bibliatábort a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség 2016. július 4-8. között a Nyilas Misi Házban 35 gyermek és fiatal részvételével.
 • Hitvallásos felelősség

  A presbiterek egyházközségben és Kárpát-medencében vállalt felelősségéről, a reformáció történelmi gyökereiről, valamint a protestáns történelmi modellekről is szó volt a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) 20. nemzetközi konferenciáján, melyet Miskolcon, a Lévay József Református Gimnáziumban rendeztek július 1. és 3. között. A háromnapos rendezvényre a magyarországi, és a határon túli magyar ajkú református gyülekezetek presbitereit várták szerte a Kárpát-medencéből.
 • Krisztus hűséges szolgája

  Ünnepi istentiszteleten iktatták be Mácsiné Varga Gyöngyit a tiszalúci református egyházközség lelkipásztori tisztébe. A beiktatást Mészáros István zempléni református esperes végezte június 26-án a település református templomában. A lelkipásztor több mint tíz évnyi szolgálat után került a gyülekezetbe, oda, ahol egykor megkeresztelkedett. Fontosnak tartja a fiatalok megszólítását, a táborszervezést és létrehozná a helyi nőszövetséget.
 • Egymás hite által

  Lelkészbeiktató istentiszteletet tartottak a tiszakarádi református templomban június 12-én, vasárnap, ahol a helyi egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Dévay Mátét iktatták be tisztségébe. Az ifjú lelkésznek a bodrogközi település az első önálló szolgálati helye.
 • Mit mond a Biblia az emberről?

  Parasznyán, a református templomban tartotta ide második konferenciáját a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) Észak-Borsodi Területi Szervezete. A találkozóra lelkészeket, presbitereket és gyülekezeti tagokat vártak, akik ezúttal arról hallhattak, hogy mit tanít a Biblia az emberről.
 • "Legyen meg a te akaratod..."

  Elsősorban igeközpontú gyülekezetet szeretne Hernádkakban Mike Martin, akit június 12-én iktattak be a lelkészi szolgálatba. A borsodi település református templomában Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes adta át neki a szolgálatra feljogosító iratokat. Mike Martin Debrecenben végzett a teológián. Segédlelkészi évei után került Hernádkakba, ahol május elején választották meg a gyülekezet élére.
 • Az Úr közelében

  Beiktatták hivatalába Mérten Nikolettet, a Tardonai Református Egyházközség lelkipásztorát a település református templomában, június 5-én, vasárnap. A beiktatást Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes végezte, aki az igei köszöntést követően átadta a szolgálatra feljogosító iratokat. A sajókazai születésű, külföldi tapasztalatokkal rendelkező Mérten Nikolettet teljes egyhangúsággal választották meg a gyülekezet élére, tavaly augusztus óta szolgál az egyházközségben.
 • Külföldi kórházlelkészek a GYEK-ben

  Külföldi kórházlelkészek és lelki gondozók látogattak a miskolci Velkey László Gyermekegészségügyi Központba, hogy megismerjék az intézményben folyó szolgálatot. Farkas Edina református lelkész végez itt évek óta szolgálatot, akinek vezetésével a vendégek körbejártak az osztályokon, beszélgettek, érdeklődtek, hogy aztán tapasztalataikat beépíthessék az otthoni munkájukba.
 • Erős hitben

  "A hitem mindig elég erős volt ahhoz, hogy legyőzzem a problémákat" – véli magáról Szilágyi István Levente, az MVK Zrt. nyugalmazott igazgatója, aki szakmai pályafutása és közéleti tevékenysége miatt Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet vehetett át a közelmúltban. Református családban nevelkedett és ő maga is sokáig szolgált az egyházban: a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség főgondnoka és a gyülekezet fenntartásában működő általános iskola iskolatanácsának elnöke volt.
 • Egy hajóban az üdvösség felé

  Folytatja a neves elődök által elkezdett munkát, de sok szempontból eltér a hagyományoktól. Az istentiszteletek mellett bevezette az ifjúsági bibliaórát, a baba-mama kört, a hitoktatók és középkorúak bibliaóráját, valamint az idősek számára megtartott klubot. Jobbágy Bertalant, a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség vezető lelkipásztorát kiemelkedő gyülekezeti szolgálatért Miskolc város napján Nívódíjjal tüntették ki, melyet Kriza Ákos polgármester adott át a Miskolci Nemzeti Színházban. 
 • Bizottsági jelentések

  Május 28-án, miskolci székházának nagytermében tartotta idei közgyűlését a Tiszáninneni Református Egyházkerület. A főgondnoki megnyitót és a püspöki jelentést követően az iskolaügyi, missziói, tanulmányi, kommunikációs és gazdasági bizottságok jelentései hangzottak el.
 • Missziói lelkülettel

  Az önkéntességre, az elhívás megerősítésére és egymás terheinek hordozására buzdítottak a Tiszáninneni Református Egyházkerület vezetői az idei kerületi közgyűlésen, melyet Miskolcon tartottak május 28-án. Az esemény első felében a főgondnoki megnyitó és a püspöki jelentés hangzottak el.
 • Historia Domus: megjelent "Horváth Barna életműsorozatának" új kötete

  Sajószentpéteren mutatták be a Dr. Horváth Barnabás volt igrici és sajószentpéteri református lelkész életművét feldolgozó sorozat legújabb, hetedik kötetét, amely fia, Horváth Barnabás Dávid szerkesztésében és gondozásában jelent meg. A Historia Domus című hely- és egyháztörténeti kiadvány a néhai borsod-gömöri esperes írásait gyűjti össze.
 • Önkéntes segítség

  Nyolcadik alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei református önkéntes napokat a Magyar Református Szeretetszolgálat május 20-án és 21-én. Az idei Szeretethídon 286 településen összesen 21 ezren végeznek valamilyen önkéntes munkát. A legtöbb helyen parkok, templom- és iskolaudvarok szépülnek meg, a hétvégén volt ahol kerítést festettek, máshol szemetet szedtek és virágokat ültettek a résztvevők.
 • A teremtett világért versenyeztek

  Magyarország tájai, nemzeti parkok és egészséges életmód – ezek a témák szerepeltek a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola országos környezetismereti és természetvédelmi versenyén, melyet idén összesen mintegy 400 diák részvételével rendeztek meg. A többfordulós vetélkedő május 13-i döntőjébe csak a legjobbak jutottak be.
 • Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

  Isten igéje átformál, megújít és bátorságot ad – mindezt egyszerre tapasztalhatták meg azok az egyházi intézményekben tanuló református fiatalok, akik részt vettek a nagyszabású Diákpünkösd rendezvényen a miskolci Generali Arénában, május 13-án. A fekete palástot farmer, az énekeskönyveket kivetítő, a zsoltárokat pedig ifjúsági énekek váltották fel, a diákok így hangolódtak közösen a Szentlélek kitöltetésének ünnepére. Az eseményt a Lévay József Református Gimnázium és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója (Tirekifi) szervezték.
< 1 2 3 ... 28 29 30 31 32 33 34 >