PDF letöltése

LXII. évfolyam 2. szám

 • Bocsánat, elfelejtettem….

  Többször hallottam már ezt a mondatot fiatal és idős szájából egyaránt, amikor a pünkösd ünnepe eltelt. Amikor elmúlt az ünnepi istentisztelet a részvételük nélkül.
 • A Szentlélekről

  Az Ószövetség a Szentlélekről Ha nagy általánosságban, az Újszövetség nyelve felől tekintünk vissza az Ószövetségre, akkor megállapíthatjuk, hogy ugyan az Ószövetségnek több lélekkel kapcsolatos kifejezése van, az Újszövetség Szentlélek fogalmában mégis majdnem kizárólag csak egy ószövetségi szó jelenik meg.
 • A lelkiség mint erőforrás

  Az egyházi közgondolkodás különös nézeteket, elképzeléseket hoz a felszínre. Ma is él bennem egy előadás, ahol arról hallottam, hogy rosszul osztjuk be az erőinket. Krisztus katonái, speciálisan a lelkipásztorok, nem ott táboroznak, ahol a legnagyobb az ellenfél nyomása, hanem távol a harci zajtól, fegyverropogástól.
 • A Nőszövetség a gyülekezetépítésben

  Sokáig nem tudtam, hogy mit jelent a Nőszövetség, és mit csinálnak azok, akik oda tartoznak. Majd találkoztam Földesiné Kántor Máriával, akivel hosszasan beszélgettünk a Nőszövetség előnyeiről.
 • Mozgalmas tavasz Mezőcsáton

  A mezőcsáti gyülekezetben minden nemzeti ünnepünkön tartanak istentiszteletet. Így történt ez március 15-én is, amikor a város vezetése felkérte a gyülekezet iskoláját, hogy az istentiszteletet követően, a városi ünnepi megemlékezés keretében a gyermekek műsorral szolgáljanak. Versek, a gyermekkórus énekei és mozgás-koreográfiás jelenetek tarkították előadásukat.
 • Beiktatási ünnepi istentisztelet Harsányban

  A bükkaljai dombok között megbúvó kis faluban, Harsányban a református gyülekezetünk életében nagy ünnep volt 2009. április 29. A zsúfolásig megtelt templomunkban Adamcsik Dávidné Mártha Anita fiatal lelkésznő beiktatására került sor.
 • Síremlékavatás az avasi temetőben

  Az avasi műemlék temető a város és az egyház sok kiváló személyiségének végső nyughelye, akiknek emlékét művészi értékű síremlékek és obeliszkek őrzik. Ezeknek a száma gyarapodott április végén, amikor elkészült Mészáros István püspöknek és feleségének síremléke. Mindketten 2007. évben távoztak el az Örök Hazába. Azóta alig két esztendő telt el.
 • Virágvasárnapi női konferencia Mezőkövesden

  Immár hagyománnyá vált az Egervölgyi Egyházmegyében, hogy a női szolgálók virágvasárnap délutánját Mezőkövesden töltik. Három esztendeje, hogy elindult a hívogatás, és mindannyiszor más és más lelki ajándékkal tudott kedveskedni a már nem is olyan kicsi mezőkövesdi gyülekezet.
 • Megújult a sárospataki templom Mooser orgonája

  A 2005. szeptember 15-i elnémulás után 2009 húsvétjában szólalt meg újra Mooser mester sárospataki orgonája. A két manuálos, 24 regiszteres, mechanikus csúszkaládás rendszerű későromantikus orgona felújításának a története legalább olyan kalandos és fordulatokban gazdag, mint korunk gazdasági és politikai folyamatai, azzal a különbséggel, hogy végül siker koronázta az erőfeszítéseket.
 • SZIKRÁ-n voltunk

  2003-ban alakult és 2004. óta havi rendszerességgel működik a S.Z.I.K.R.A. - ifjúsági misszió és közösség. 2009. április 18-án a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezet fogadott bennünket. A találkozóra a Zempléni Egyházmegye ifjúsági csoportjaiból érkeztek: Ricséről, Pácinból, Vajdácskáról, Szerencsről, Tarcalról, Sárospatakról, Bodrogkeresztúrból és természetesen Sátoraljaúhelyből. Ötven fiatal együtt énekelt, előadást hallgatott és kirándult a Magyar Kálváriára. Az alábbiakban az egyik résztvevő beszámolóját közöljük:
 • A pataki gimnázium életéből

  Idén hat osztály 161 végzős diákja búcsúzott az Alma Matertől. Szűkebb, iskolai keretben a hagyományos utolsó kicsengetés után a kibocsátó istentiszteletre került sor, majd másnap a hozzátartozók népes körében zajlott a csengőbúcsú.
 • Pataki diákok Krakkóban

  Már-már hagyománnyá válik, hogy a tavaszi szünetben mi, pataki teológusok kirándulásokat szervezünk kis hazánk területén vagy más országba. Egy rég tervezett kirándulás megvalósítására került sor az idei húsvéti szünetben.
 • Kié az ország, a hatalom és a dicsőség?

  Az embernek azért van hatalma, hogy a többieket, a közösséget szolgálja vele. Talán nem erre utal, amit az utóbbi hónapokban tapasztalunk. Hatalom. A legjobbak jutnak hozzá. Vagy nem. A legtehetségesebbek. Vagy nem. Akik a „legközelebb" vannak. Keressünk miniszterelnököt. Húszból egy. Nem rossz. De miért? Nevetséges közéletünk siratni és nevetnivaló bőrremenő komédiáit látva csak az a kérdés: mi a hatalom? Mi az eredete, oka, célja? Hozzájutni? Örökölni? Közösségért használni? Magamért? A hatalomért? Ó eszményi Demokrácia. Te nem létező. Jogőrzésre várt, és lett jogorzás, igazságra várt és lett kiáltó gazság - olvashatjuk Bibliánkban. Ehhez kértünk gondolatokat sokat tapasztalt és fiatal lelkipásztortól, professzortól, és a megértés egy sajátos szempontjaként így idézzük meg Bibó Istvánt is. Indulatgerjesztés helyett gazdagító, mélyítő, erősítő olvasást kívánunk, kedves Olvasó!
 • Beszélgetés ifj. Csomós Józseffel

  Eddig lévays vallástanárként ismerhettek, akik kapcsolatot tartanak a gimnáziummal. Most arról szólnak a hírek, hogy az Egyházkerület ifjúsági referense lettél. Közben Miskolc-Pereces lelkipásztora vagy. Hogyan tudsz e három szerepnek megfelelni, három területen eleget tenni kötelezettségeidnek?
 • Dr. Farkas Edina

  Félénk és mégis kíváncsi gyermekarcok. Meghallgatásra vágyó édesanyák. Készséges intézetvezető lelkipásztorok. Disszertációt írok, a Bostoni Egyetem Teológiai Karán.
 • Kálvin külseje és jelleme, Kálvin házassága

  Kálvin külseje és jelleme Kálvin középtermetű, vékony növésű és sovány testalkatú volt. Haja fekete, arcszíne haloványbarna, homloka magasas és oly szabású, mely vasakaratot s ellenállhatatlan elszántságot mutatott; orra szabályos és finom metszésű, szemei feketék s átható tűzzel ragyogók. ... Ruházatában egyáltalában nem fényűző, de mindenkor tiszta; - étkezésében igen egyszerű volt, és sok éveken keresztül naponként csak egyszer evett.
 • Könyvajánló

  Megjelent Kolumbán Zoltán, kerületünkben sok évet szolgált lelkipásztor életrajzi írása „Én is éltem" címmel. A könyvet a szerző szavaival ajánljuk Olvasóinknak: