„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek!” (1 Timóteus 4,12)

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye négy gyülekezetének közös ifjúsági óráját tartottuk Kisgyőrben január 31-én. Ez az alkalom egy olyan kezdeményezés első állomása volt, amely megpróbálta összefogni az egyházközségekben működő ifjúsági csoportokat. Közösséget próbáltunk kínálni azoknak a fiataloknak, akik saját gyülekezetükön kívül is meg akarják élni hitüket, példát adva környezetük számára. Közös ifjúsági óránkra a házigazda kisgyőri fiatalokon kívül Alacskáról, Nemesbikkről és Tiszakesziből gyülekeztünk össze. Rövid ismerkedés után énekkel kezdtük az órát, majd pedig Tóth Tamás játékos formában próbálta oldani a hangulatot. Domahidi Ernő kisgyőri lelkipásztor előadása színesítette a programot, mivel fotósorozattal szemléltette a jelenlévőknek az első zsoltárból a folyóvíz mellé ültetett fa képét. Ezután kiscsoportos beszélgetés során mélyítettük el az igei üzenetet. A mintegy kétórás alkalom végén reménykedve és bizakodva tekintettünk a jövőbe, várva a következő találkozást.

Március 21-én a Tiszakesziben működő Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolában a helyi gyülekezet szervezésében tartottuk következő alkalmunkat. Egyházmegyénk következő gyülekezeteiből érkeztek fiatalok lelkipásztorukkal együtt: Alacska, Harsány, Miskolc-Avas Dél Lakótelepi Református Missziói Egyházközség, Nemesbikk, Nyékládháza. Az érkezés és regisztráció után a tiszakeszi gyülekezet ifjai vezették az éneklést, majd pedig az egyházközség lelkipásztora, Miskolczy József tartott rövid áhítatot Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele 4. fejezetének 3. verse alapján. Újabb rövid közös éneklés után Thoma László lelkipásztor, vallástanár tartott előadást „Vélemények és remények" címmel. Bizonyságtételét az előző igeszakaszra alapozta, de saját élettapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. Az előadás után a könnyed szórakozásé volt a főszerep, Tóth Tamás mozgatta meg a fiatalok testét és rekeszizmait. Az ebéd után a Lévay József Református Gimnázium Lámpás csoportjának szolgálata következett. A napot a csoportbeszélgetés és a közös fényképek készítése zárta.

Reméljük, hogy gyülekezeteink ifjúsági csoportjainak találkozói nemcsak a megyei csendesnapok közötti időt töltik ki hasznosan, hanem ifjaink lelki épülését és közösséggé való formálódását is elősegítik. Szeretnénk, ha ősszel is lenne folytatása találkozásainknak újabb helyszíneken, még több fiatallal és lelkésszel, még nagyobb lelkesedéssel.

Kemény István

lelkipásztor