Síremlékavatás az avasi temetőben

A mádi kőből kifaragott félkörív alakú, egyszerűségében is impozáns emlékkő híven örökíti meg az elhunytak emlékét. A rávésett idézet a Példabeszédek könyvéből való: „Az igazak emlékezete áldott..." A mű miskolci mesterek keze munkáját dicséri.

A templomban megtartott emlékező istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Csomós József püspök végezte a Márk evangéliumának 4. rész 25. verse alapján. Arról szólt, hogy Isten milyen ajándékokat adott népének az előttünk járt nemzedék tagjaiban, akik közé Mészáros István és felesége is tartoztak.

A megemlékezők sorát Fekete Károly debreceni professzor nyitotta meg, aki a tudós teológusra, Nagy Barna egykor tanítványára emlékezett, kiemelve, hogy nagy ívű pályafutása során 50 évet töltött a szószéken. Számtalan ponton kötődött Debrecenhez; ott végzett 1952-ben, 1978-ban ott doktorált, majd ez a teológia fogadta díszdoktorrá 2000-ben. Pácinból, a szülőfaluból a tanulmányok Sárospatakra vezettek. A gimnáziumi évek, a lelkészi pályára való elhívás és a teológiai tanulmányok a Bodrog partjához fűződtek. Személye történelmi összeköttetést jelentett múlt és jelen között, amikor 1990-ben visszatért a teológiára tanítani. 12 évet töltött a katedrán, és ez idő alatt közel 200 lelkipásztort indított el a pályát. A pataki emlékeket Győri István professzor elevenítette fel.

Ábrám Tibor főgondnok a gyülekezetben szolgáló és ezeket a szolgálatokat mindvégig kiemelten fontosnak tekintő lelkipásztorra emlékezett, akinek hosszú pályafutása alatt csupán két szolgálati helye volt; Kisgyőr 29 évig és az Avas 20 évig. Gazda István esperes az Ószövetségből vette gondolatait, és azzal emlékezett az egyházmegyében szolgálatot végzett lelkész házaspárra, majd a debreceni Kollégium bejáratánál olvasható sorokat idézte: „Nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik...". Végül a kortársak és szolgatársak közül Kocsis Attila és Horváth Barna mondott emlékező szavakat visszaidézve az együtt töltött szép és küzdelmes időket, szolgálatokat.

A megszólalások között a Cantus Firmus Énekkar énekelt, amely énekkar második otthonának tekinti az avasi templomot.

Az istentisztelet végeztével az emlékező gyülekezet az óratorony közelében fekvő sírhoz vonult, ahol a szolgálatot Hangó István helybeli és Domahidi Ernő kisgyőri lelkipásztor végezte. A szertartás befejeződése után koszorúk, virágok borították el a sírhantot.

Mészáros István püspök április 3-án lett volna 80 éves.

Dr. Rózsa Tibor

Miskolc-Diósgyőr