PDF letöltése

LXII. évfolyam 1. szám

 • Húsvét előtt, húsvét után…

  Böjtben vagyunk, a nagyhét és húsvét ünnepe előtt. A böjt alkalom az elcsendesedésre, és a felkészülésre. Van, aki ilyenkor az étrendjén változtat, mások lelki böjtöt tartanak. De készülünk... Készülünk, hiszen az értünk meghalt és feltámadott Úrral lesz találkozásunk.
 • A megváltásról

  A megváltás az Ószövetségben A megváltás fogalmának egyik szelete az Ószövetségben olyan helyzetben kerül előtérbe, amikor fedezetről van szó. Ez magába foglalja azt a jogi problémát, mely szerint a bűnös Isten szent döntésének megfelelően halált érdemelne ugyan, de ettől a büntetéstől őt meg lehet szabadítani, életét valamivel pótolva, kiváltva, fedezve.
 • Okkal és céllal építkező apró gyülekezetek

  Manapság kettős tendenciát érzékelhetünk a nagyváros és az apró vidéki falvak viszonylatában. Egyfelől munkalehetőséget inkább városban talál az ember. Jól mutatja ezt, hány ember ingázik napról napra, hétről hétre, hogy munkával tarthassa el magát, családját.
 • A gyerekekért kicsit másképp

  Hírül adom, hogy Hidasnémetiben másfél évvel ezelőtt megalakult a röplabdacsapat. Hetente két alkalommal kétórás edzést tart a helyi lelkipásztor. Járnak versenyekre, kupamérkőzésekre, és sok felejthetetlen napot töltenek el együtt a gyerekek és az edző, no meg a lelkes szülők.
 • Harangjubileum Alacskán

  Az utódok feladata az emlékezés és az örökséghez méltó élet gyakorlása. 2009. február 8-án, vasárnap az emlékezés ideje érkezett el, amikor az istentisztelet keretén belül ünnepeltük nagy harangunk 50. születésnapját, gyülekezetünk hittanosai és fiataljai szereplésével, akik énekkel és szavalattal tették meghitté az alkalmat.
 • Ünnepi megemlékezés a miskolc-alsóvárosi gyülekezetben

  A miskolc-alsóvárosi gyülekezetben február 22-én szeretetvendégség keretében emlékeztek meg dr. Szathmáry Sándor ny. teológiai professzor 80. születésnapjáról. Az imaházat teljesen megtöltötté az ünneplők és a vendégek.
 • Épül a felsőtárkányi református templom

  2007 tavaszán egy új missziói egyházközséggel gyarapodott az Egervölgyi Egyházmegye és a Tiszáninneni Egyházkerület gyülekezeteinek sora. Az Egerhez közeli Felsőtárkány reformátussága túlnőtt a korábbi szórványgyülekezeti státuszán, s elnyerte a missziói egyházközség megnevezést.
 • Amerikai teológusok Egerben

  A Georgia államban, Atlanta-Decaturban működő Columbia Theological Seminary küldöttsége látogatott  Egerbe dr. David Bartlett professzor vezetésével.
 • Bodrogközi csendesnapok

  A Nagyrozvágyi Kultúrházban 2009. február 15-én, délután 4 órától csendesnapot vagy inkább csendes délutánt tartottunk, mely egy sorozat első alkalma volt. Terveink szerint havonta-kéthavonta más-más bodrogközi református gyülekezetben tartunk egy-egy ilyen összejövetelt a közösség gyakorlása, valamint a hitben, keresztyén ismeretekben való előrehaladás céljából.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Az estharang, ha kong a néma csendben..." dúdolta több száz ajak együtt a református énekkarral a XI. sárospataki jótékonysági bál műsorának fináléjában az idősebbek által jól ismert dalt.
 • Kárpátaljai kiszálláson a sárospataki teológia hallgatói

  Egy lelkes, 11 főből álló kis csapat indult útnak négynapos kiszállásra Kárpátaljára 2009. február 26-án. Utunk célja volt meglátogatni a református líceumokat és szolgálni a helyi gyülekezetek istentiszteleti alkalmain. Ez alkalommal a nagyberegi és a nagydobronyi líceumot kerestük fel.
 • „…és Istenben, kié a diadal.”

  Wass Albert Hontalanság hitvallása című versében szép foglalatát adja ez erdélyi ember hitének, nemzet- és emberképének. Hontalanság az, ha nincsen hol lehajtani fejemet, de a legnagyobb hontalanság az, ha „nincs emberem", aki megértené hazámat, ami a hit, a haza és az embervolt abban a hazában, ami nem más, mint a gondolat... mert azt nem vehetik el. A hontalan hirdeti, hogy az egymásra találás a jövő kezdete.
 • Tavaszi tanulmányi nap a Teológián

  Mára már szokássá vált, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézete félévente tanulmányi napot tart neves nemzetközi előadók közreműködésével. Az idei tanév tavaszi félévében a franciaországi Faculté libre de théologie réformée-n tanító dr. Paul Wells rendszeres teológia professzor tett eleget a kutatóintézet meghívásának.
 • Egyházi küldöttség Malawiból

  Előző számunkban röviden hírt adtunk a Közép-Afrikai Presbiteriánus Egyház Livingstoniai Egyházkerületéből érkezett háromtagú küldöttségének kerületünkben tett látogatásáról. Erről az eseményről szeretnénk most bővebben tájékoztatni Olvasóinkat, Domokosné Fazekas Hajnalka püspöki titkár „úti feljegyzéseinek" szerkesztett, rövidített változata alapján.
 • Emlékezés

  Eseménydús éve volt a szerencsi református gyülekezet életének a 2008-as év. A legemlékezetesebb A Biblia Éve tiszáninneni záró alkalmán, a Vizsolyi Bibliát kiadó Rákóczi Zsigmond halálának 400. évfordulóján december 7-8-án megrendezett ünnepség volt.
 • „Nehézségeink ellenére is van reményünk és jövőnk..."

  2009. január 24-én került sor a Tiszáninneni Egyházkerület alakuló közgyűlésére, melynek feladatai között szerepelt többek között az egyházkerületi tisztségviselők megválasztása. Dr. Molnár Pál személyében az egyházkerületnek új világi főjegyzője van, akit szerkesztőbizottságunk arra kért, hogy mutatkozzon be Olvasóinknak.  
 • Cigány? Kérdés?

  Már megint, és itt is. Úgy gondoltuk, keresztyén emberként is válaszolnunk kell az oly gyakran feltett kérdésre. Van-e, mi az, és mi a mi dolgunk? Nem elégedhetünk meg annyival, hogy hű de milyen rossz nekünk. Megkérdeztük Mezei Istvánt, aki szociológusként írja le a kérdést. Dienes Dénest, akit lelkipásztorként és történészként nyilatkozott, Sohajda Leventét, aki „vízben is tud úszni", és az Egyházkerület cigánymissziós referensét is. Véleményekkel találkozhat az Olvasó. Nem mindenben értünk egyet egymással - de hiszen ezért létezik ez a rovat. Ismétlem: véleményekkel találkozhat itt, és nem az Egyházkerület vagy a Szerkesztőség valamiféle hivatalos állásfoglalásával.
 • „Menj el földedről…”

  Az elmúlt tíz évben jó párszor megfordultam Nagyvisnyón, ahol Victor János lelkipásztor és felesége, Momo él hat gyermekével együtt. A visnyói parókia egyik falán a következő Ige olvasható: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!" Gen 12,1. A rokonok és a barátok jól tudják, hogy János ezzel az Igével a szívében tért haza első írországi tanulmányi útjáról, amely egy nepáli külmissziói szolgálatra való elhívást jelentett számára.
 • Beszélgetés Balathyné Győri Ilonával

  A Portré rovat elképzeléseink szerint sosem csupán egy személyt mutat be: szeretnénk megmutatni feladatvállalásokat, keresztyén gondolatokat, örömöket, nehézségeket. Ebben a Portréban szeretnénk kifejezni megbecsülésünket mindazok iránt, akik vállalták, hogy több gyermeket nevelnek, nagy családról gondoskodnak. Istennek hála többen vannak, és csöndben végzik mindennapi szolgálatukat. Vegyék mindnyájan megbecsülésünk és tiszteletünk jelének ezt az írást háttérben maradni tudó áldozatvállalásukért!
 • „Folt és ránc nélküli egyház” - Dr. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter

  Megtisztelő számomra, hogy bemutathatom doktori dolgozatomat, amely röviden szólva: rólunk szól. A dolgozat eredeti címe: „Ecclesia sine macula et ruga" (Folt és ránc nélküli egyház) - A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekkléziológia kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90 után).
 • Berényi József: …de már tudom – Emlékek, vallomások

  (236 oldal, General Press Kiadó, 2008) Ez a könyv Berényi József református lelkész emlékezéseiből és vallomásaiból közöl válogatást. Címe arra utal, hogyan válik utólag világossá egy küzdelmekkel teli élet számtalan - megtapasztaláskor nem mindig értett - mozzanata, eseménye.
 • Kálvin sarok

  Kálvin-év van. Vagyis évek. Év-folyam. Református hitünk szerint nem tisztelünk szenteket, mégis szívesen emlékezünk kiemelkedő teológusokra, tanítókra, akiknek gondolatai ma is meghatározzák vallásgyakorlatunkat.
 • Vigasztaljátok népemet

  Ami fáj, az fáj. Teljesen egyénileg, ami általánosan emberi. Enyém, oszthatatlan. És valahogyan parancsként mégis osztani, osztozni való. A részvét nem sajnálat - hogy azzá korcsosult, talán ezért érzi olykor az ember részvétlenségre kárhoztatottnak önmagát.
 • Hitvalló imádság betegség idején

  Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.
 • Áprily Lajos: Vigasztaló vers

  Ne félj, az óra meg nem áll,szelek szűnnek, vizek apadnak.Hiába hosszú, vége leszaz éjszakai sivatagnak.