Tavaszi tanulmányi nap a Teológián

Előadása a keresztyénség kisebbségi helyzetének elemzéséről és megoldásra váró feladatairól szólt. A hallgatóság szembesülhetett a kisebbség meghatározásának nehézségével és az európai keresztyénség paradox voltával. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy „Jézus példázatainak nagy része kisebbségeket és kisebbségi helyzeteket szólít meg. Gondoljunk a mustármagra, a búzára és a konkolyra, a kovászra, a hálóra és a halakra, az elveszett juhra, az elveszett drahmára, az utolsó órában érkező munkásokra és a magvető magjára. ... Isten országának titka az a bámulatos finálé, amely rácáfol azokra a helyzetekre, amelyek arra ítéltettek, hogy sehova se vezessenek. A kedvezőtlen kezdetek, nem indokolják a kétségbeesést..." Az előadás külön hangsúlyt fektetett a kisebbségi lét előnyeire, a kisebbségi lét felvállalásának szükségességére, illetve ebből fakadó missziói feladatára és kilátásaira. A kisebbségi lét akkor válhat cselekvő létté, ha a közösség láthatóvá és következetessé tud válni, illetve világos üzenetet tud megfogalmazni és azt állhatatosan tudja hirdetni.

Az ebédszünetet követően Dr. Sawyer Frank professzor úrnak, a kutatóintézet megbízott vezetőjének meghívására a tanulmányi napra érkező öregdiákok szűkebb körben folytathattak beszélgetést a vendégelőadóval.

A délutáni előadást Dr. Füsti-Molnár Szilveszter tartotta: az amszterdami Szabadegyetemen decemberben megvédett doktori értekezésének téziseit mutatta be, Ecclesia sine macula et ruga - A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekkléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90 után címmel.

(szerk.)