Kárpátaljai kiszálláson a sárospataki teológia hallgatói

Érdekességként meg kell jegyeznünk, hogy a Sárospatakról induló teológiai hallgatók nagy része (8 fő) kárpátaljai származású, így külön öröm volt számunkra visszatérni a saját szülőföldünkre, hogy bizonyságot tegyünk életünk Uráról. Az igencsak tartalmas, derültséggel és meghitt pillanatokkal teli hosszú hétvégénk a következőképpen alakult.

Első alkalommal megérkezésünk után a Nagyberegi Református Gyülekezet esti istentiszteletén vettünk részt. Az igei szolgálatot Szikszai Szabolcs szenior végezte, Jónás próféta könyve kapcsán hangzott el a gondolatébresztő igehirdetés. Ezt követte a sárospataki küldöttség énekes-verses szolgálata. Ezután a szomszédos líceum épületében közelebbről is megismerkedtünk a református intézmény diákjaival és tanáraival egy ismerkedős vidám est keretében. Egy rövid bemutatót vetítettünk le a sárospataki teológia életképeiből, hogy betekintést nyerjenek a diákok a teológiánkon folyó lelkész-, teológus- és katechétaképzésről. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy újra megelevenedjen a kapcsolat a líceum és a teológia között, illetve hogy elvigyük a pataki teológia jó hírét a pályaválasztás előtt álló keresztyén fiatalok közé. Vidám játékkal, beszélgetésekkel zárult az este. Az líceum lelkészi igazgatója, Tóth László lelkipásztor megköszönte látogatásunkat, és kifejezte a további hasonló alkalmakra való nyitottságát és támogatását.

Másnap utunk Beregszászba vezetett, ahol meglátogattuk a helybeli lelkipásztorokat, megnéztük a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalát, és némi vásárlásra is sort kerítettünk. A délutáni órákban megérkeztünk Nagydobronyba, Kárpátalja egyik legnagyobb magyar ajkú településére. Az esti evangelizációkba bekapcsolódva mi is készülhettünk a vasárnapi nagyböjti úrvacsorára.

A következő napon a 7 órakor kezdődő reggeli istentiszteleten az egykori nagydobronyi diák, jelenleg a sárospataki diákság esküdtfelügyelője, Menyhárt István hirdette az Igét. Ezután kirándulni indultunk, meghódítottuk Munkács várát, majd megnéztük a város templomait, ukrán missziós házát, sétálóutcáját, a Rákócziak kastélyát, amely jelenleg a Munkácsy Mihály művészeti iskolának ad otthont. A kiránduláshoz való kedvünket még a havas eső sem szegte. Visszatérve Nagydobronyba végiglátogattuk a település diakóniai intézményeit: az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthont és a Rehoboth Idősek Szeretetotthonát, itt is nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták szolgálatunkat. Az esti órákban a Nagydobronyi Református Líceum diákjaival közös vidám estet szerveztünk, ahol megismertetve a tanulókat a pataki teológiával, a teológiánkon való továbbtanulásra biztattuk azokat, akik a szent szolgálatra készülnek. Majd közösségépítő játékokkal, énekléssel és mulattató történetekkel töltöttük el a hátralévő időt.

A vasárnapi úrvacsorás istentisztelet után a gyülekezet lelkipásztorával és egyben a líceum lelkészi igazgatójával, Kolozsy Andrással ellátogattunk a helyi cigánygyülekezetbe, köztük Baksa Zsolt 4. éves teológushallgató szolgált. A délutáni istentiszteleten Misák Marianna, a sárospataki teológia tanárnője volt az Ige hirdetője, majd énekekben és versben szólt a bizonyságtételünk, amely egyben záró alkalma volt kárpátaljai kiszállásunknak.

Ezen a hétvégén újra megtapasztalhattuk a kárpátaljai emberek kedves vendégszeretetét, egyszerűségét, nyitottságát. Hisszük, hogy ezek a találkozások, új ismeretségek még inkább erősíteni fogják iskoláink és gyülekezeteink közötti kapcsolatot, s hogy a jövőben is lesz rendszeresen kárpátaljai teológiai hallgató a sárospataki akadémián. Ha Isten is úgy akarja, a hamarosan újabb hasonló kiszállást szervezünk a Tivadarfalvi és a Técsői Református Líceumba. Az elmúlt hétvégéért is Soli Deo Gloria!

Rjaskó Natália,

az SRTA 2. éves hallgatója