Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

A térség műfajában legnagyobb rendezvényére lelkesen készülődtek a gyülekezet csoportjai, a fiatalok tánccal, az énekkar új dalokkal, a nőegylet a tombolafelajánlások összegyűjtésével, a dekoráció előkészítésével, a férfiak a sportcsarnok berendezésével. A mintegy négyszáz fős közönség tapssal jutalmazta a szereplőket. Nyitányként az Árvay mazsorett végezte el a kedvcsinálást, Bódiszné Hajnal Alíz helyszínre szabott koreográfiájával. A farsang hangulatát a „Kisrefi" ötletes jelmezesei biztosították, melyben a tanító nénik nagy szívekként jelenítették meg az esemény időpontjaként szolgáló Bálint napot. Ezt követően a gyülekezet tagjainak műsora következett, felhasználva a színpadkép adta három helyszín adottságait, a pataki erdőt, a nádas berket és a „szülőfalut". A humoros jelenetekkel tarkított műsort a Téglás Zsolt vezette Zsindely zenekar dalai tagolták. Zongorán közreműködött Fedorcsák Katalin. Az erdőben presbiterek vadásztak felügyelettel, hiszen a város vezetői vadőrként szerepet vállaltak a műsorban. A nádasban békakórus tanyázott, amíg a magyar alföldre oly jellemző gólya meg nem jelent. A mesehős Rumcájsz megtalálta a szülőfalujukból elbujdosottakat, akiket Sztárai uram hegedűje ismét visszacsalogatott a templomba. Mint a mesében, a bálban is minden jóra fordult a végére, és vígan járták az ifjú nemzedék tagjai a polkát, csárdást, melyet Dér Krisztina tanított be kitartó munkával. Az ünneplőbe öltözött vendégek kihasználhatták a Levi-fotó kihelyezett műtermét alkalmi családi képek készítésére. Boros Ernő és munkatársai ízletes vacsorája erőt adott kinek-kinek a tánchoz vagy a társalgáshoz, mivel a Berta Zoltán és Kővári Ági szolgáltatta zene és a terített asztalok külön helyen voltak, így egymást nem zavarva választhatta mindenki a korának és vérmérsékletének megfelelőbb társasági formát. A rendezvényen gyakorta egy-egy család mindhárom nemzedéke együtt van, és szívesen jönnek el a családok mellett baráti, sőt munkahelyi közösségek is. Megtisztelik jelenlétükkel az alkalmat az ökumenében részt vevő testvéregyházak vezetői és a sárospataki intézmények képviselői. A jótékonysági est bevétele idén a májusban átadásra kerülő Mooser orgona avatási ünnepségének méltó megrendezését szolgálta. Köszönetet mondunk ezúton is a céljainkat támogatóknak, a szervezésben, lebonyolításban, műsorban résztvevőknek, és a nehéz gazdasági környezet ellenére is bőkezű tombolafelajánlóknak.

Zsuzsanna napon zárult a Lorántffy-év

Február 19-én a sárospataki gyülekezet Lorántffy termében egy jelképes alkalom szolgált a Lorántffy Zsuzsanna emlékév lezárásául. A hálaadás, a köszönetmondás és az adományozás gondolata köré fonva az eseményeket, Isten iránti hálaadással emlékeztünk meg az emlékév nevezetes eseményeiről, emléklap átadásával mondtunk köszönetet a megvalósulást támogató személyeknek, intézményeknek, vállalkozóknak, valamint átadásra kerültek a „Lorántffy tallérok" olyan tehetséges, de hátrányos helyzetű diákoknak, akiket a sárospataki iskolák javasoltak. A fejedelemasszony szellemiségét így nem csak az emlékezésben, hanem életpéldája követésében is tisztelhettük.

Áldáshordozó Imanap

Sárospatakon a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség évről évre odaadó házigazdája a világ 170 országában március első péntekjén ökumenikus közösségben megtartott imanapnak. Az idén Pápua Új-Guinea asszonyai készítették el az esemény tartalmi részét, bemutatták hazájuk természeti és történelmi környezetét és missziói céljaikat. A hatalmas hegyekkel és őserdőkkel tagolt országban mintegy 800 különböző nyelvű törzs él, többségük szegény körülmények közt, küzdenek az erőszakkal, bűnözéssel, betegségekkel. A nők missziói munkája a hitébresztés mellett a társadalmi béke, valamint az oktatásban és egészségügyben való feladatvállalásban is megnyilvánul. Munkájuk ráépül arra a szolgálatra, amit Molnár Mária is végzett közöttük, nagyszüleik idejében. A Lorántffy termet megtöltő asszonyok valamennyien részt vettek az imafüzet anyagának felolvasásában, a közös imádságban. A kiadott lemezről megismerték a jelenlévők a pápuák zenéjét, és a környezetükről készült képeket a terem egyik sarkában kis kiállítás formájában készítette el Mészáros Ildikó gyülekezeti munkatárs. A mély együttérzéssel és lelkiséggel végbement alkalmat tea és sütemény mellett való beszélgetés zárta.

Egyházi részvétel a hajléktalanellátásban Sárospatakon

A szükség egyre szorosabbra fűzte a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és a református gyülekezet közötti együttműködést. A több éve meglévő kapcsolat három területre terjed ki. Egyrészt részvétel a szolgálat fórumain, ahol a felmérés és a cselekvés kimunkálásának feltételeiben működünk közre. Másrészt a szolgálat munkájának segítése ott, ahol luk vagy fehér folt jelentkezik a ellátó rendszerben. Azt jelenti, hogy folyamatosan ellátja a gyülekezet használtruhával a családsegítőt, valamint a többi egyházzal együtt egy szeretet-naptár vállalásával segítjük a hajléktalanok étkeztetését. Harmadrészt az elmúlt évben három személy befogadásában is közreműködött a gyülekezet, és egy személy mentális támogatásában veszünk részt.

Virágh Sándor lelkipásztor