Köszöntjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület Turisztikai oldalán. Portálunk ezen része azért jött létre, hogy olyan turisztikai értékek leírásait jelenítsük meg és reklámozzuk összefogottan, melyek kerületünk reformátusságának kezelésében, környezetében vannak.

Amennyiben gyülekezetében található bármilyen (a szó jó értelmében) turisztikai értékkel bíró látványosság, templom, harang, szálláshely, táborhely, stb. arról küldjön lehetőleg minél bővebb leírást és ha lehetséges képeket is a tirektartalom(kukac)gmail.com címre. Amit mindenképpen tartalmazzon a leírás: a látnivaló vagy szálláshely neve, leírása, elérhetősége, (ha valaki fel akarja keresni), és persze képek minden mennyiségben.

 • A taktaszadai református templom

  A falu neve 1270 óta ismert, de 1467-1567 között pusztán állt. 1600 után lett a Rákóczi-család birtoka, majd 1706 körül ismét elpusztult. 1717-20 között másik helyre telepítették, amikor új telepeseket is hoztak urai. Az első ismert református imaháza csupán nádból épült és náddal volt fedve, ami érthető módon rövid ideig tartott.
 • A taktakenézi református templom

  A régi falu három kilométerrel délebbre feküdt a mainál, ahol 1814-ben épült az utolsó ismert templom. E falut a közeledő Tisza medre kényszerítette helyének megváltoztatására. A lakosság 1852-ben települt mai helyére. Az új faluban 1852-67 között építették fel a mai templomot keleti homlokzat előtti 19 m magas tornyával. A belső mennyezete sík, vakolt.  
 • A taktaharkányi református templom

  A falut 1567-ben török pusztítás érte, ezután egy időre elnéptelenedett. 1598-tól Rákóczi-birtok lett. 1736-ban kis fatemplom, 1750-ben második fatemplom épült, amit Csáji Márton püspök szentelt fel 1750. december 19-én. Mai templomát 1792-1806 között építették késő barokk stílusban, nyugati homlokzat előtti 33 m magas tornyával együtt.
 • A taktabáji református templom

  A mai templom építése előtti időből semmit nem tudunk. De feltehető, hogy a faluban élt egyik legreformátusabb és legmagyarabb főúri családnak volt egy házi kápolnája, amelyben a jobbágyok is állhattak az istentiszteletek alatt. Báji Patay Sámuel helybeli főbirtokos építtette fel 1782-83-ban Magyarország egyetlen főúri barokk templomát, a keleti homlokzatból kicsit kilépő 24 m magas órapárkányos tornyávalegyütt.
 • A szuhogyi református templom

  1332-ben már volt temploma és papja. A XVI században reformátussá lett a lakosság, az 1595-ös összeírás szerint a középkori templom az övék volt. 1598-ban lelkészük is volt. Későbbi katholikus földesuruk (gróf Gvadányi Ádám) az ellenreformáció idején, 1738. május 20-án mindenétől megfosztotta a református egyházat, elvette templomát, azt a pápistáknak adta, és megesküdött, hogy a faluban sohasem lesz többé kálvinista prédikátor.
< 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 ... 60 61 62 >