Köszöntjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület Turisztikai oldalán. Portálunk ezen része azért jött létre, hogy olyan turisztikai értékek leírásait jelenítsük meg és reklámozzuk összefogottan, melyek kerületünk reformátusságának kezelésében, környezetében vannak.

Amennyiben gyülekezetében található bármilyen (a szó jó értelmében) turisztikai értékkel bíró látványosság, templom, harang, szálláshely, táborhely, stb. arról küldjön lehetőleg minél bővebb leírást és ha lehetséges képeket is a tirektartalom(kukac)gmail.com címre. Amit mindenképpen tartalmazzon a leírás: a látnivaló vagy szálláshely neve, leírása, elérhetősége, (ha valaki fel akarja keresni), és persze képek minden mennyiségben.

 • A teresztenyei református templom

  1743-ban épült az előző fatemploma, amelynek kazettás mennyezetéből megmaradt 46 egész, 3 fél és 6 hiányos tábla. Az egyik kazetta felirata szerint: "Padoltatott ez Isten háza 1761-dik esztendőbe..." 53 év alatt úgy megromlott e templom, hogy újat kellett helyette építeni. 1796-97-ben épült késő barokk stílusban a mai templom nyugat-keleti tengellyel a déli oldal közepéhez simuló, alsó részén kőtoronnyal, felül fa toronysisakkal, ma 14 m.
 • A telkibányai református templom

  A falu neve 1270 óta ismert. 1318-20-ban még állt a Szent Katalin tiszteletére szentelt ispotálytemplom, nyomai ma is láthatók a jelenlegi parókia mögött. A XIV-XV. század fordulóján állt az a kőtemplom, amely korábban épült gótikus stílusban, és a huszita támadások idején védelmet biztosított a lakosságnak. Ez idő tájt Telkibánya Magyarország Felvidékén található hét bányaváros egyike volt.
 • A tardonai református templom

  Nincsenek adatok az egyház múltjáról. Csak feltételezzük, hogy a mai templom előtt három templomuk is volt már. Mai késő barokk stílusú templomát 1786-88-ban építették toronytalan északi homlokzattal, déli félköríves záródással, famennyezettel. A templom nyugati oldalának közepéhez 1811-ben építették a zömök tornyot.
 • A tarcali református templom

  Könyves Kálmán királyunk 1100-ban Tarcalon tartott egyházmegyei zsinatot, itt hozott törvényében kimondta, hogy: boszorkányok nincsenek. A XV. században épült gótikus temploma, tornya előtt ferdén álló támpillérekkel, 1562-ben már a reformátusok használatába került. A református egyház itt tartott 1562-ben és 1564-ben zsinatokat. Ezeken fogadták el a Béza Tódor hitvallását, majd az utóbbin Kálvin Kátéját.
 • A tállyai református templom

  1332-ben egyháza volt. A mezővárosnak 1591-ben Alaghy Judit férje, Rákóczi Zsigmond lett az egyik részbirtokosa. Ekkor terjedt el benne a reformáció úgy, hogy a város minden lakója református lett. Az 1595-ös összeírás a középkori kőtemplomát a reformátusok használatában találta. A templom azonban nemsokára kicsi lett a gyülekezetnek.
< 1 2 3 ... 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 >