PDF letöltése

LXIII. évfolyam 1. szám

 • A mi Galileánk

  Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem." (Máté 28, 10) Az ünnepek mindig kiszakítanak minket a hétköznapok sodrásából, talán ezért is várjuk őket. Jó ilyenkor megpihenni, átélni találkozásokat, több idő jut egymásra is. Jobban megtelnek a templomok padjai, a feltámadás evangéliuma, a húsvéti úrvacsoraosztás sokakat vezet el az ünnepi istentiszteletekre. Mintha életünk menedékvárosai lennének az ünnepek, letehetjük a munkát, megpihenhetünk a terhek alatt, megélhetjük a Krisztussal való találkozást az Igében, az úrvacsora jegyeiben.
 • A feltámadásról

  A feltámadás és az Ószövetség   Az Ószövetség első látásra elég keveset mond a feltámadásról. Találunk egy-egy történetet, ami arról szól, hogy valaki visszatért a halálból (1Kir 17,7-24; 2Kir 4,18-37; 2Kir 13,20-21). De mindez csak időleges feltámadás volt, mivel később újra meghaltak.
 • „Ti vagytok erre a tanúk.” (Lk 24,48)

  Február 8. és 11. között ökumenikus imahetet tartottak Göncön. A terület főpásztorai szolgálatukkal járultak hozzá az imahét alkalmaihoz. Mindegyikük nagy megtiszteltetésnek vette, hogy szolgálhat azon a helyen, ahol Károlyi Gáspár munkálkodott. Dr. Ternyák Csaba egri érsek, dr. Fabiny Tamás evan-gélikus püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök, és református részről Csomós József püspök.
 • Egy abaújvári korteskedő élményei Budapesten

  Szeretettel köszöntöm minden kedves keresztyén testvéremet, akivel most megoszthatom nem mindennapi élményeimet egy jótékonysági farsangi bál előzményeiről és érdekes eseményeiről.
 • Családi napközi indult Szendrőn

  2010. február 8-án megkezdte működését a Szendrői Református Családi Napközi. A családi napközi egy olyan szolgáltatás, ahol a gyermekek napközbeni ellátását lehet biztosítani.
 • III. Szendrőládi Keresztyén bál

  Immár hagyományként, harmadszor rendezett keresztyén bált a gyülekezet Nőszövetsége Szendrőládon. Már évek óta esedékes templomunk felújítása, ezért eddig is erre gyűjtöttünk adományokat.
 • Lelkész-gondnoki konferencia Berekfürdőn

  2010. február 14-15-16-án tartottuk Borsod-Gömöri Református Egyházmegyénk szokásos, éves programtervünkben kiemelt helyen szereplő lelkész-gondnoki konferenciáját.
 • Emlékezés és hálaadás Alacskán

  A Jerikó Református Fúvósegyüttes és az Alacskai Református Egyházközség jótékonysági hangversennyel egybekötött istentiszteletet tartott 2009. október 25-én, vasárnap az alacskai templomban Victor János nagyvisnyói lelkipásztor özvegyének és hat gyermekének a megsegítésére.
 • Tapasztalatszerzés Nyugat-Európában

  A Varbói Református Gyülekezet lelkipásztora Gere Gábor József egy meghívásnak örömmel eleget téve február 5-én tíznapos tanulmányi útra indult a gyülekezet néhány szolgáló tagjával. A küldöttség így négy tagból állt, a többieket az egyik vasárnapi istentiszteleten sorsolással választottuk ki.
 • Beszámoló egy ifjúsági csendes hétvégéről

  „...moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó." Zsolt 51,9b Gyülekezetünk három ifjúsági csoportjából az EGYIK február első hétvégéjén csaknem három napot töltött el a Bükkben található Fehérkőlápai Turistaházban. EGYIK ifi a neve a csoportnak, mely elnevezés nem más mint egy rövidítés: EGYütt Isten Közelében. Ez voltaképpen a csoport credója is. A hétköznapi tevékenységek után péntek este együtt keressük Isten közelségét.
 • Nemzetek karácsonya

  Ezzel a címmel tartottunk advent vasárnapjain és karácsony este ünnepi műsort hittanosaink közreműködésével az aggteleki református templomban. Minden alkalommal egy kontinensre látogattunk el, és felidéztük, hogyan ünnepelnek a különböző népek, nemzetek.
 • Várady József lelkipásztorra emlékeztünk

  2010. január 21-én a kondóiak és a szomszéd települések lakói emlékezni és fejet hajtani gyűltek össze a 100 éves református templom előtt. Emlékezni néhai Várady József református lelkipásztorra, aki 2008-ban ezen a napon hunyt el. Fejet hajtani annak az embernek az emléke előtt, aki 46 éven át szolgálta ezt a községet.
 • Imahetek Egerben

  Több mint két évtizede már minden év januárjában az Egerben élő keresztyének két olyan imaheti találkozón is részt vesznek, melyeknek szándéka egy nagy közös cél szolgálata: a megosztottságban az egység keresése.
 • Lelkész-gondnoki imaközösség Egervölgyén

  A gyülekezetekben sok igehirdetés, tanítás hangzik el az imádság, az imádkozás fontosságáról. Azt viszont már nehéz nyomon követni, hogy a gyakorlatban mi és mennyi valósul meg mindabból, amit ezzel a témával kapcsolatban elmondunk, illetve hallunk.
 • Farsangi jótékonysági bál Hevesen

  Február 20-án szombat este a farsangi időszak zárásaként, a hevesi Tündérkert Református Óvodát a felnőttek vették birtokba. Az óvoda vezetősége jótékonysági bált szervezett, melynek bevételéből a 14 kicsinynek kívánnak fejlesztő és egyéb játékot vásárolni.
 • „A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5)

  Február első hetében ezzel az Igével hívogattuk mindazokat, akik rohanó világunkban szükségét érezték a lelki feltöltekezésnek. Alkalmainkat este 6 órai kezdettel tartottuk a Taktaharkányi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában.
 • SZIKRA találkozó Ricsén

  A téli olimpia idején írom e sorokat. Mondják, soha olyan hosszú utat nem tett meg az olimpiai láng, mint az idén Vancouverig. Nos, az edzést lehetett volna nálunk is tartani.
 • Hírmorzsák a Zempléni Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonának életéből

  A közelmúlt sok áldásos eseménye közül kettőről szeretnék beszámolni: 2009. december 22-én tartottuk az intézményi karácsonyi ünnepségünket, melynek különlegességét az adta, hogy lakók szervezték meg és bonyolították le. Már hónapokkal előtte teljes titoktartás közepette készültek erre az ünnepségre.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  A megnehezült gazdasági körülmények között sokak sorsa vált kilátástalanná, s ebben a helyzetben számosan fordulnak az egyházi közösség felé segítségkéréssel.
 • „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket.”

  Ezt az igét veszi alapul az a zempléni megemlékezés sorozat, amellyel az egyházmegye lelkipásztorai a lelkészértekezletek alkalmával felidézik jeles elődeik (elődeink) alakját. 2009 decemberében Zergi Gáborra emlékeztek Mádon. A helyi lelkipásztor, Tar László részletes beszámolóját az alkalomról a www.tirek.hu honlapon találja meg az érdeklődő Olvasó. Mi az egyik személyes emlékezést, Enghy Sándor írását közöljük.  
 • Felelősségünk a megújulásban

  Felelősségünk a megújulásban - ezzel a címmel tartották meg a tiszáninneni lelkésztovábbképzés első szakmai napját Miskolcon a kerületi székházban, február 3-án.
 • Lévay – Református oktatás 450 éve Miskolc város szívében

  Ebben a tanévben már 450 éve folyik a nevelés és a tanítás a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban. A következő tanév lesz az ünneplés éve, de már idén is vannak olyan rendezvények és események, amelyek a jeles évfordulóhoz köthetők. Ennek kapcsán készítettünk interjút Ábrám Tibor igazgató úrral, és arról kérdeztük, milyen rendezvénysorozattal készül az iskola a jeles évforduló megünneplésére.  
 • Víz hete a Lévayban

  Iskolánk tavaly benyújtott és meg is nyert egy pályázatot, amelynek célja, hogy kompetencia alapú oktatás valósuljon meg. Ennek keretén belül rendeztük meg a témahetet, amely egy adott téma - jelen esetben a VÍZ - sokoldalú, az egész iskolát, diákokat és tanárokat egyaránt megmozgató feldolgozását tűzte ki célul. A leginkább a 7. évfolyamot érintette a témahét, de minden osztály bekapcsolódott a programokba, a tanítási órák témája is minden tantárgyból a VÍZ volt.
 • A víz

  „Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az ÉLET vagy!" (Saint Exupery) Mikor ezt a szót hallom, hogy víz, nekem mindig valami tiszta, kellemesen hűs, szomjat oltó dolog jut az eszembe. Sajnos manapság ez nem mindenhol van így. Világszerte vannak országok, ahol csak szennyezett vizet tudnak inni az emberek, és egy üveg tiszta vízért ölni lennének képesek.
 • Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona életéből

  Felvételi Intézményünk 2010. január 23-án tartotta a központi írásbeli vizsgákat a továbbtanulni vágyó nyolcadik osztályos tanulók számára, míg a felvételi eljárás részét képező szóbeli elbeszélgetésekre a 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetében 2009. február 22-én, a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők számára 2010. február 23-án került sor.
 • Afrikai vendéghallgató a teológián

  A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mindig szívesen lát vendégül cserediákokat, vendéghallgatókat. Ebben a tanévben Clapperton Clement Mambo presbiteriánus lelkipásztor érkezett közénk a távoli Afrikából, hogy elmélyítse tudását a bibliai nyelvekben.  
 • „Esélyt adunk” Tanoda program Vilmányban

  Vilmányi programsorozatunk egy újabb lépcsőhöz érkezett: eddig is tanítottuk, neveltük, fejlesztettük a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat, most azonban egy támogatott rendszerben, bővített szolgáltatásokkal tehetjük ezt. Február 16-án aláírtuk az „Esélyt adunk" Tanoda támogatásáról szóló szerződést.
 • Felelősségünk, lehetőségeink a megújulásban

  Közel vagyunk az országgyűlési választásokhoz. Sok feszültség, izgalom, indulat, igyekezet, és még ki tudja, mi minden kötődik ehhez. Csodavárás is sokakban: most majd igazán jó lesz. Érdemes azonban - egyházunk életét tekintve - inkább saját felelősségünket és lehetőségeinket megvizsgálnunk. Felelősségünket és lehetőségeinket a megújulásban, amelyre szükségünk van. Hogy mégse csússzunk bele a választási lendületbe, most kizárólag lelkipásztorokat kérdeztünk a témáról.  
 • Beszélgetés Beganovics Fadilával

  Fifinek becézik. Becsületes neve Beganovics Fadila.  Kissé nehéz elsőre kimondani, de árulkodik viselője színes hátteréről. Felvidékiként a Sárospataki Református Gimnázium tanulója.
 • Az evangélium szolgálatában

  Kálvin 1533 őszét követően sokat utazott. Előbb hazalátogatott Noyonba, majd onnan Saintongeba, s ami ezeknél fontosabb, barátja (Luis Du Tillet) hívására Anguleme városába érkezett, ahol néhány hónapot töltött 1534 folyamán.
 • Ki szerzi meg nekem Benned elnyugvásom?

  Ki szerzi meg nekem Benned elnyugvásom? Ki hoz le Téged szívembe, hogy mámorba ejts, hogy elfelejtsem minden bajomat s Hozzád simuljak, én legnagyobb kincsem? Mim vagy Te nekem? Könyörülj rajtam, hogy meg tudjam mondani!
 • Húsvét

  Húsvét? Mi inkább a meghalást látjuk, mint a halált. Hogy miként kezeljük a meghalást, az fontosabb nekünk a halál legyőzésénél. Szókratész legyőzte a meghalást,
 • ...És Jézus a kereszten szomjazik

  ...És Jézus a kereszten szomjazik. Az örök adakozó, az ajándékszóró, a bő és örök forrás szomjazik, hogy néha-néha csupa és egyetlen kérés, félelmes isteni igény, örök óriás követelés lehessen.
 • In memoriam Szécsényi György

  2009. november 19-én elhunyt Szécsényi György ny. bükkzsérci lelkipásztor, az egervölgyi egyházmegye esperese 77 éves korában. Temetése november 25-én a bükkzsérci templomból volt Csomós József püspök és Ferencz József helybeli lelkipásztor szolgálatával. Koporsóját a bükkzsérci temetőben az alig másfél éve elment felesége koporsója mellé helyeztük el a gyülekezet, az egész község, az egervölgyi egyházmegye és a társegyházmegyék esperesei nagy részvéte mellett.
 • Búcsúbeszéd Varga Zsolt temetésén - Kovácsvágás, 2010. január 23.

  Gyászoló Család! Gyászoló Gyülekezet! Amilyen örömmel, hálaadással és könnyű szívvel mondtam 2009. november 12-én a debreceni Református Kollégium Dísztermében dr. Varga Zsolt laudációját, olyan megdöbbenéssel és nehéz szívvel állok itt, hogy a volt évfolyamtársak, a debreceni Alma Mater és a Doktorok Kollégiuma elnöksége nevében búcsúzzak.
 • Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat

  „Hálaadó adósságtörlesztés ez a mű, amelyet kezében tart az olvasó. Hálaadás azért, mert az egyház Ura 75 esztendővel ezelőtt eljutatott egy közösséget arra a felismerésre, hogy sürgető szükség van egy olyan sűrített tanítás megfogalmazására, amelyik félreismerhetetlenül világossá teszi az egyház és egyszersmind a világ számára az egyház egyházként való megmaradásának alapfeltételeit, s egyben úrrá lesz az egyházat fenyegető legnagyobb kísértéseken. [...]
 • Fekete rózsacsokor címmel regényt írt a putnoki református lelkész

  A közelmúltban Miskolcon és Ózdon is bemutatták Dérer Zsolt Attila putnoki református lelkész „Fekete rózsacsokor" című könyvét. A miskolci bemutatón dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke, valamint nt. Gazda István esperes úr méltatta a szerzőt, illetve ajánlotta a könyvet a szépszámú érdeklődőnek.