Napi lelki táplálék

Mk 11, 20-26

Napi Ige – Anda Judit

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

„És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg…., hogy Mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket” (25)


Isten valóban megkapott és átélt mindent megelőző szeretete és bocsánata átformáló erővel hat a mi szeretetünkre és bocsánatunkra. Ha ez nem történik meg, ha nem jelenik, érik meg a Lélek gyümölcse, akkor valahol elakadás történt. Az elakadás hátterében gyakran egy visszatartott/dédelgetett harag, egy meg nem bocsátás van.

Nem véletlen, hogy a fügefa elszáradása, halála és a meg nem bocsátás jelensége egy perikópán belül található. Komoly üzenet: aki nem megy végig a megbocsátás nehéz folyamatán, annak lelki folyamata megreked, nem növekszik, végül pedig már nem él. Megbocsátásra éppen ezért nem is a másiknak, hanem nekünk magunknak van szükségünk. Mi szabadulunk fel, belénk és rajtunk keresztül áramlik Isten éltető ereje, ha a megbocsátás megtörténik.

Izraelben található Holt-tenger magas só koncentrációjának az egyik oka, hogy a míg a Hol-tengerbe belefolyik a Jordán vize, addig kifelé nem áramlik belőle víz. Ehhez a jelenséghez hasonlóan, a lelki életünk dinamikájához, lüktetéséhez egyszerre szükség van Isten bocsánatának megtapasztalására és továbbítására is.

Folyamat vagy döntés a megbocsátás? Mindkettő. Szembenézni a haraggal, magunkhoz engedni a fájdalmat, zaklatottságot, Isten jelenlétébe vinni a sebzettségünket újra és újra, döntés kérdése. Ugyanakkor a jól megfogalmazott kérdés mégis ez: benne vagyok-e a megbocsátás folyamatában ahelyett hogy számonkérőn azt kérdeznénk: megbocsátottál-e már?

A megbocsátásnak megvan a hosszú, gyötrelmes útja, folyamata, míg a harag lemondva a bosszújáról, akár az igazáról átadja Istennek a bosszú és igazságszolgáltatás jogát. A megbocsátás folyamatát kísérő érzelmi hullámvasút azonban nem feltétlen mérvadó: sokáig megmaradhatnak a rossz érzések a megbocsátás során is.

Amikor megálltok imádkozni….Isten jelenlétében történő megbocsátás is nehéz és küzdelmes, ugyanakkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy a kiengesztelés megtörténjen. Mert egy olyan Istenünk van akié a bosszú és az igazságszolgáltatás, s Akinek jelenlétében történik mindez, aki nekünk is aránytalanul bőkezűen engedte el adósságunkat.

Korábbi napok napi lelki táplálékai