Napi lelki táplálék

Mk 10, 32-45

Napi Ige – Szalay Ibolya

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (45)


Épp, hogy Jézus elmondja, milyen rettenetes dolgokon kell keresztül mennie, a tanítványok máris a saját dolgaikkal, vágyaikkal vannak elfoglalva. Jakab és János a többi tíz fölé, elé szeretne kerülni, és Jézus jobb és baloldalán helyet kapni a királyságban.

Mi is szeretnénk áldásokat, amiket mi kinéztünk, kigondoltunk magunknak, amit mi akarunk. És sokszor bizony meg sem halljuk, Ő mit akar, Ő mit gondol és tervez.

Megkapják a választ: Nem tudjátok, mit kértek. És mikor Jézus megkérdezi tőlük, képesek-e arra, amit Ő fog tenni, rávágják, hogy igen. Nem tudták, mit beszélnek. Nem figyeltek, hogy Jézus váltsághalálának keserű poharáról beszél. Önmagukban bíztak. Jellemző ránk is, gyakrabban bízunk önmagunkban, mint Krisztusban. Munkánkban, a befektetett időben és energiában, odafigyelésben, módszerekben, lehetőségekben, stb. Lehet, hogy nem így gondolunk magunkra, de sokszor bizony a tetteink ezt sugallják.

Az Úr Jézus beleszól tanítványai életébe: Ne így legyen, nem így lesz közöttetek. A népek fejedelmei uralkodnak, a nagyok hatalmaskodnak a kicsiken, az erősek a gyengéken, de az Isten országában más törvények uralkodnak. Ez parancs és ígéret is egyben.

Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. A szolga görögül diakonosz- a szógyöke szolgálatot és port jelent. A diakónus az az ember, aki kész a porba nyúlni a másikért. A legegyszerűbb, legalantasabbnak vélt dolgokban is szolgálva segíteni a másikat. Ezt egyedül azzal az indulattal lehet végezni, ami Krisztus Jézusban is megvolt.

A rabszolga pedig, akiről beszél az írás, olyan személy, aki másnak a tulajdona, ezért feltétel nélkül, és azonnal szolgál az ő urának. Nem akarhat mást, nem tehet mást, csak amit a gazdája akar és kér tőle. Teljes lényével egy másik emberé. És különösen nehéz, hogy Jézus nem azt kéri, az Ő rabszolgái legyünk, azt még elviselnénk. Ő azt mondja, mindenki rabszolgája kell legyünk.

Akar-e még valaki naggyá lenni közöttünk Krisztus mértéke szerint? Aki mind a szolgaságot, mind a rabszolgaságot felvállalja önként Isten nevében a másikért? Jézus Krisztus példát adott, sőt sokkal

többet: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” És ebben a sokakban ott vagyunk mi is, és nem hagy magunkra egy percre sem. Lehet naggyá válni a szolgálatban, és közben rájövünk, hogy sokkal többet kapunk azáltal, hogy adunk, hogy sokkal előrébb jutunk azáltal, hogy a sor végére megyünk, hogy sokkal boldogabb és teljesebb lesz az életünk, hogy mások boldogságán fáradozunk. Erre hívott el a mi Urunk.

Korábbi napok napi lelki táplálékai