Napi lelki táplálék

Mk 10,17-31

Napi Ige – Szalay Ibolya

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

„...Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges.” (26b-27)

Miután Jézus tanítja a sokaságot a házasságról, és ölébe véve megáldja a kisgyermekeket, útra kel. Egyszer csak hirtelen odafut hozzá egy ember, és térdre borul. Azt gondolnánk, hogy valami súlyos baja lehet neki, vagy valamelyik szerettének. Ez a mód, ahogy megközelíti Jézust, sokat elárul. Kétségbeesetten keresi vele a találkozást. A futás és leborulás jelzi, sürgető a kérdés: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Ez egy nagyon gazdag ember, mindene megvolt ifjúságától fogva. Mégis egy őszintén kereső, tiszta szívű ember maradt, aki Isten törvényeit komolyan megtartja. Jézus rátekint, és meg is kedveli. Nem az a fajta gazdag, akit negatív példaként emlegetünk, aki kirívóan él, és tékozol. Esetleg lekezel másokat. Mégis, valami szíven találta Jézus lényéből, szavaiból, amiből rájött, nem teljes az élete. A vagyon életet ígér, de üresen hagy-mondják, és valóban sokan megtapasztalták már.

Jézus a szívbe lát, és nagyon tiszta útmutatást ad: menj el, add el, amid van, és oszd szét a szegények között...azután jöjj és kövess engem.” Döbbent csend. Ez lenne az engedelmesség útja? Nem valami szertartás, amit el kell végezni, egy rituálé, amit végre kell hajtani, nem egy különleges zarándoklat, ahol majd megtisztul a szív és felnyílik a szem. Egy egyszerű, de annál nehezebb, kézzel fogható cselekedet. És aki futva, és lelkesedve érkezett, most elborult arccal, szomorúan távozik. Jézus szava lénye középpontjába hatol, egészen a bálványáig, és olyan változásra hívja, amit képtelen elviselni.

Sokan mondják Jézus efféle kéréseire, ez már túlzás, ez már fanatizmus. Esetleg kifogásokkal próbáljuk nyugtatni magunkat, magyarázatot találunk, milyen jó cselekedetre fogjuk használni azt, amit az Úr kérne tőlünk.

Miért ilyen radikális Jézus? Sok minden válhat életünk bálványává, de a pénz, a vagyon különösképpen az első helyen áll ebben a sorban. Ez nem egy olyan bálványszobor, ami előtt leborulunk, hanem amitől a biztonságunkat reméljük, önértékelésünket kapjuk, világszemléletünket nyerjük. Jézus mondja: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”(Mt 6, 21)

A pénz akkor is lehet a bálványod, ha kevés van belőle. Ez az örökösen aggodalmaskodó szívben nyilvánul meg. Gondoljuk mi is át, nem az alapján értékeljük-e saját magunkat, és a többi embert, hogy mennyi pénzt keresnek, és mennyi gazdasági hasznot hajtanak?

Ez az ifjú nem látta, micsoda erők tartják fogva, és milyen szabadságra hívja Jézus. Nem volt kész elveszteni az életét, hogy megtalálja azt. A tanítványok döbbenetét Jézus csak fokozza: „Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!” És egy korabeli közmondást alkalmaz. Akkor ki üdvözülhet? Akkor most ez azt jelenti, hogy mindenkinek szét kell osztani a vagyonát? Nos, nem tilos, de inkább ez azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell szabadulni bálványától, ami épp van neki. Egyébként, a tanítványi körnek is volt egy erszénye, és a későbbiekben is olvasunk dicséretet az apostoloktól, hogy bizonyos személyek milyen szépen alamizsnálkodnak. Csak hol van a szíved, ez a kérdés!

Tehetetlenek vagyunk hát?-kérdik a tanítványok. Mi lesz velünk, ha ilyen nehéz bejutni az Isten országába? Kinek lehetséges? Jézus válasza: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” Az üdvösség, örök élet, Jézus követése mindig isteni csoda, és sohasem emberi akarat, erőfeszítés. Isten országába Ő hív, karjaiban Ő visz be oda. Ámen

Korábbi napok napi lelki táplálékai