Napi lelki táplálék

Lk 21,7-18.

Napi Ige – Uzsoki Aranka

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

„De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre.” (13)


A hétköznapokban egyre több minden szolgálja kényelmünket a ránk nehezedő napi nyomás ellenére is. Elektromos háztartási és kerti eszközök, kényelmi cipők, többzónás matracok és fotelek.…Sajnos, sok esetben lelkileg is „elkényelmesedtünk”. Sokszor látjuk úgy Istennel való kapcsolatunkat is, mintha az valamiféle lelki „wellness” lenne. Eszköz arra, hogy jól érezzem magam a bőrömben, hogy feltöltődjek, hogy érezzem a lelki simogatást igeolvasás, vagy – hallgatás közben. Csak minél kevesebb kényelmetlenséget kelljen átélnünk. Ha egy helyzet kellemetlenné válik hitünk miatt, inkább félreállunk, csendben maradunk, mert az már nem szolgálja lelki komfortunkat.

Jézus ezt a fajta, általunk elképzelt állapotot sosem ígérte meg. Követői előtt mindig is kendőzetlen őszinteséggel tárta fel, hogy mennyiféle próbatétel és szenvedés között kell helyt állniuk. Mai Igénkben arról beszél, hogy háborúk, forrongások, természeti katasztrófák, járványok, gazdasági válságok közt kell a mindenkori hívőnek megmaradnia… Mintha csak napjaink szalagcímeit olvasnánk egy hírcsatornán…Ezekben a kényelmetlenségekben élünk nap, mint nap, sőt olyan érzésünk van, mintha minden csak fokozódna körülöttünk, mintha a közelgő világégés előjelei lennének. Ne essünk abba a hibába, hogy a világvége jeleiként tekintünk rájuk, hanem ezek sokkal inkább bűnnel terhelt világunk fájdalmas tünetei. Neked ebben a világban kell kitartanod Krisztus mellett!

De Jézus még tovább megy! Az övéire nagyon nehéz, személyes próbák, üldözések is várnak. Ez nagyon mélyen sérti a kényelmünket! Hisz túl van azon, amit a Krisztus-követésről elképzeltünk magunkban. Pedig elkötelezettségünknek ez az egyik fokmérője: vállalom-e a szenvedést, hátratételt Krisztusért? 2021-ben Afrikában és Ázsiában négyezer-hétszázhatvanegy keresztyént végeztek ki, és négyezer-kétszázhetvenhét embert börtönöztek be tárgyalás nélkül a hite miatt. Ezek a férfiak és nők, sok esetben gyerekek a végsőkig kitartottak. Masszív keresztyénüldözés van Európában is, hisz a közeg, amiben élünk, alapvetően Isten-ellenes! Ne kényelmesedj el! Ne hallgass el, amikor kinevetnek, vagy lenéznek Krisztus miatt! Ne maradj csendben, amikor kényelmetlen a hitedről beszélni, hisz maga Krisztus ígérte: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32.)

Korábbi napok napi lelki táplálékai