Mission ( im)possible

MIkép

A filmzene főtémája ezt a feszültséget tökéletesen tükrözi. Van egy folyamatos lüktetése, ami mozgásban tart és magával sodor, a végkicsengése pedig pontot tesz az események végére és megoldást sugall.

Mission impossible? Ma sokszor éri az a vád a keresztyénséget, hogy a története meg a zenéje sem elég izgalmas. A küldetése pedig lehetetlen vállalkozás. De vajon ki merte volna remélni, hogy ami az első pünkösdkor történt megfordítja a világot? Mert az első pünkösd egy nagy fordítás volt. Ott érthetővé lett az érthetetlen és lehetségessé vált a lehetetlen. Egy kicsiny csapat küldetést kapott, mégpedig éppen olyat, amihez tulajdonképpen egyikőjük sem értett. Ha róluk forgattak volna filmet, olyan karakterek jelentek volna meg, akikről senki sem feltételezte volna, hogy végig tudják csinálni a rájuk bízott feladatot, de azt meg végképp nem, hogy sikeres lesz a küldetésük. Lehetetlen küldetésben - ez az első pünkösd emberi nézete. Csakhogy belecsendül ebbe a történetbe egy rendkívüli szimfónia, egy mennyei hang, ami átírja és átfordítja az események kimenetelét. Mozgásba lendíti és azóta is mozgásban tartja ezt a világot, hogy rátaláljon a megmaradás, a jövő és az élet útjára.

Mission possible! Mert ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennek. Ebben a mondatban benne foglaltatik minden, amit a keresztyénségünk jelent, mégis sokszor elfelejtjük ezt az igazságot. Ezt értették meg mindazok, akik oda mertek állni az őket kritizáló tömeg elé és bátorsággal szólták azt az egyszerű igazságot, hogy Jézus Krisztus értük is odaadta az életét, hogy ezért lehet másképpen élni a mindennapokban. Ezért lehet előre tekinteni reménységgel, mert a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Kétezer éve semmit nem változott az ember, mert éppen olyan nagy a bizonytalansága a jövő felől. A hogyan tovább kérdésre folyamatosan keressük a válaszokat és próbáljuk is megtalálni. Kevés sikerrel. De a lendületet ma sem adja meg más, csak az a dinamikus erő, a dünamis *ami onnan felülről adatik. Lehetséges a küldetés teljesítése, ha kiárad ránk a Lélek ereje. Mert ígéretünk van rá, hogy lehetséges. Jézus azt ígérte, hogy nem hagy magunkra, hanem másik Pártfogót küld. „ A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”(János 14,26)

Azért is van bátorságom most ezeket a gondolatokat leírni, mert hiszem, hogy az a küldetés amiben járunk több és nagyobb nálunk, és aki elhívott bennünket azért küldött minket a gyülekezetekbe, az iskolákba, a családokba, hogy Őróla vallást tegyünk. Ez pedig nem a csüggedés, a reménytelenség vagy a félelem szava, hanem az élet és a jövő reménységének a bizonyossága. A küldetés lehetséges, Krisztusban, a Lélek által.

A Reforrás valamennyi írása, egyházkerületi, egyházmegyei, gyülekezeti, intézményi beszámolói ebben erősítenek meg. Olyan híreket olvashatunk és adhatunk tovább, amelyek arra nézve adnak biztatást, hogy Isten reményteljes jövőt tervez velünk.

*(görög eredeti szövegben)

Hangóné Birtha Melinda

Főszerkesztő