Megújult a templom és a parókia Tiszadorogmán

Az Árpád-kori településen újabb, kisebb győzelmet ünnepelhet egy kisebb közösség. A Tisza-parti reformátusok már látják a 2011-ben elkezdődött templom- és parókiafelújítás végső, győzelmes képét. A pályázati és magántámogatásból megvalósuló beruházást mindenki magáénak érezte. Az önkormányzat támogatása, a gyülekezet adakozó készsége, aktív részvétele a munkákban azt hirdeti, hogy nem volt hiábavaló a munkálkodás, akik ott összefogtak, testvérekké váltak Isten védőszárnyai alatt. Ünnepek egy felújított templomban, méltó szolgálati lakás a lelkipásztornak – egy gyülekezet szívdobbanásai. Nemcsak a jelen életnek jele ez, hanem annak is, hogy van reménység a jövendőre nézve is. Akik itt élnek, megtapasztalhatták Isten különös kegyelmét, és létük, megmaradásuk hirdeti Isten nagyobb dicsőségét. Kóta Sándor lelkipásztor így tekint vissza a megtett útra: „Isten kegyelméből mindez megvalósult, mert a karácsonyi ünnepi alkalmakat már a felújított templomban tölthettük, és a parókia épületét is birtokba vehettük. Reménység szerint arra az istentiszteletre is hamarosan sor kerül, ahol hálát adhatunk Isten segítségéért.”
Kósa Enikő