Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

A vasárnapi istentiszteleten verssel, énekekkel szolgáltak a maturandus diákok, Grubisics Roland igazgatóhelyettes szólt a Kollégium életéről, és kedves gesztusként valamennyi templomban levőnek egy kézzel írt igés kártyát ajándékoztak. A debreceni diákok fogadásában szállásadással a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, az ellátásban a Nőszövetség tagjai bizonyították meg vendégszeretetüket.
A húsvét ünnepére való lelki előkészületben áldást jelentettek a templomban a gimnázium evangélizációs alkalmai, melyeken Damjanovics József görög katolikus esperes, Lóczy Tamás római katolikus pap-tanár és Steinbach József dunántúli református püspök szolgáltak. A gyülekezet nagyheti alkalmai sorában szolgált Kertész Adrienn, gyülekezetünk teológiai hallgatója, nagycsütörtökön a szereztetést felidéző úrvacsora mellett imádságos énekes virrasztással emlékeztünk a Gecsemáné kertjében történtekre, nagypénteken Török István szolgálata erősítette délelőtt a gyülekezetet, este pedig a passióolvasással élhettük át Urunk szenvedését. Sárospatakon húsvét hajnalban, 5 órakor feltámadási istentisztelet van, amit még 1927-ben a KIE ifjúsága indított el.
Lorántffy Zsuzsanna sorsának nevezetes napján, április 18-án, amikor esküvője és örökkévalóságba költözésének napja volt, Sárospatakon a Nőszövetség egy emléksétával tisztelgett névadója követésre méltó életpéldája előtt. Az esti bibliaórát követően énekkel, igeolvasással, imádsággal álltak meg a résztvevők lakóhelye, a Vár, nyugvóhelye a Vártemplom és emlékhelye, az iskolakerti szobra mellett.
Virágh Sándor lelkipásztor