180 éve készült el a füzéri református templom festett kazettás mennyezete

A rokokó stílust népiesen megidéző elemek eredetileg az egész belső teret díszítették, amelyek a padokon a későbbi világoskék színű lefestés által szemünk elől elrejtve maradnak, csak a feltárás kutatónyílása enged betekinteni az eredeti kialakításba.
Az épület ékessége a Pandák Mihály által 1832-ben készített festett kazettás mennyezet.
A festett kazetták a teremtett világ gazdagságát tárják elénk. Az égboltot idéző nap, hold és csillag ábrázolásokkal egyben a menny megjelenítése is megvalósul.
A templom-mennyezetek festett kazettás díszítésének a reformáció korától közel háromszáz évig élő hagyománya volt Erdélytől a Dunántúlon át Észak-Magyarországig. Az itt látható mennyezetet a Kárpát-medencei emlékanyagban a késői alkotások között tarthatjuk számon.
A templom tornyában egyetlen egy harang lakik, felirata: ,,A FÜZÉRI REFORMATA SZ EKLESIA MAGA/ KÖLTSÉGÉN ÖNTÖTTE 1796”
Patay Pálnak, a XX. századi magyar harangkutatás legjelentősebb személyének meghatározása szerint a harangot erdélyi vándorló mester készíthette a füzérradványi református templom harangjával együtt. A megállapítás alapjául a két harang azonos díszítése, és készítésüknek azonos éve szolgál.

Millisits Máté