15 éves az Észak-Borsodi Presbiteri Szövetség

Az észak-borsodi 1997-ben alakult meg. Szolgálati területéhez tartozik a Borsod-Gömöri Egyházmegye Miskolctól az országhatárig húzódó részén fekvő 54 gyülekezet.
Elsődleges célunk a területünkön élő presbiterek hitre jutásának segítése, hitének elmélyítése, továbbá a presbiterek szolgálatának segítése, elsősorban az alábbi négy területen:
• Bibliaismeret. Fontos, hogy mind keresztyén életünk, mind presbiteri szolgálatunk alapja Isten Igéje legyen, és hogy ezt az ismeretet életünkben és szolgálatunkban mindennap alkalmazzuk.
• Egyházismeret. A presbiter a gyülekezetért felelős elöljáró, akinek ismernie kell a saját egyházát, amelyben szolgál.
• Gyülekezetépítés. Ez nem merülhet ki a templomrenoválásban, hanem a lelki ház építéséhez is értenie kell a presbiternek. A misszió, a diakónia terén nagyon sok elmaradás van a presbitériumokban.
• Hitvallásismeret. Az egészséges hit feltétele, hogy tudatában legyünk annak, mit hiszünk és vallunk.
A területünkön élő presbiterekkel elsősorban az évente 3-4 alkalommal különböző helyszíneken megrendezett területi konferenciákkal, illetve a gyülekezetek meglátogatásával tartjuk a kapcsolatot. A konferenciák általában 60-80 fős, nyitott, nemcsak presbitereknek szóló alkalmak, ahol az előadáson hallottakat kiscsoportokban dolgozzuk fel, és ahol nagyon jó lelki közösség alakult ki az évek során. Ezeket az alkalmakat mindig az adott gyülekezet lelkipásztorával egyeztetve szervezzük – ezúton is köszönjük a tőlük kapott támogatást, segítséget.
A 2012. évi konferenciáink helyszínei: Alsószuha – április 29.; Sajókaza – június 10.; Bánhorváti – szeptember 2.
Szeretettel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe az évente hat alkalommal országosan megjelenő Presbiter című folyóiratot, valamint a következő weboldalakat: www.presbiter.hu, www.presbiterkepzes.hu. www.eszakborsod.tirek.hu.
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.” (Zsoltárok 84;5-6)
Csikai Sándor területi elnök