Pünkösdvárás

Húsvétra a nagyböjt készít fel, segítve testi-lelki megtisztulásunkat. Sokan ezt is elhanyagolható formaságnak tartják, felgyorsult életükben megfeledkezve bűnbánatról és kiengesztelődésről.

A pünkösdöt nem előzi meg ilyen fajta felkészülés. Ezt eddigi életem során nem is hiányoltam. Amióta azonban pedagógusként dolgozom, számtalanszor megtapasztaltam az előkészítés fontosságát: segíti a ráhangolódást és koncentrációt, megkönnyíti a megértést így felgyorsítva a tanulási folyamatot. Kolleganőm, Hudák Lászlóné sokéves tapasztalatával mindezt jól tudja és a gyakorlatban valósította meg. Prezentációt készített „Húsvét és pünkösd közötti események a Biblia és a festészet tükrében" címmel. Ennek bemutatására 2009. május 28-án este hat órakor került sor a tokaji református templom gyülekezeti termében. Bevezetésként dr. Papp Lajos szívsebész „Az én Miatyánkom" című művét olvashattuk kivetítőn. A vers a hétköznapjainkra lebontva, mintegy soronként magyarázza Jézustól tanult imánkat, a zenei aláfestés pedig kellemesen oldottá tette hangulatunkat. A boltíves kis terem megtelt gyülekezeti tagokkal, kollegáimmal, diákjaimmal és volt diáktársaimmal. A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola 9. és 10. évfolyamos tanulói vettek részt az előadáson. Pótor László lelkész kezdő imája és a közös éneklés még bensőségesebbé tette összejövetelünket.

Ezt követte a különleges prezentáció, ami nem csupán festmények bemutatásából állt. Minden kép előtt - annak címéhez igazodva - elhangzott egy bibliai idézet, amit a lelkész magyarázott meg számunkra. A festményekről és készítőikről Hudák Lászlóné tanárnő beszélt, sok érdekességet elárulva a korabeli ábrázolási technikákról, a használatban lévő eszközökről, az akkori festékek alapanyagáról és a művészek életéről. A prezentáció anyaga csaknem 1000 évet ölelt fel, mégis egy téma köré csoportosult: a feltámadás és a Szentlélek eljövetele közötti időszakra. Láthattunk miniatúrát a bambergi kódexből és elefántcsont plakettet, Andrej Rubjov híres Szentháromság ikonját, Tiziano, Caravaggio, Giotto, Mantegna és Csók István képeit. A diavetítést a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola három tanulója tette még változatosabbá. Ruszinkó Nikolett Janus Pannonius „Andrea Mantegna paduai festő dicsérete" című versét mondta el, Kovács Flórián részletet olvasott fel Csók István emlékezéseiből, Vida Barbara pedig Dsida Jenő „Krisztus" című versét adta elő. Azt gondoltam, a diákoknak nehezükre esik majd folyamatosan többfelé figyelni, az evangéliumi részletre, a képre és a magyarázatokra. De ennek pontosan az ellenkezője történt: felnőttekre jellemző érdeklődéssel, figyelemmel és fegyelmezettséggel követték az eseményeket. Végül közösen imádkoztuk a Miatyánkot.

Száz meg száz éven át a legkiválóbb művészek örökítették meg azt, ami számukra fontos volt: a feltámadás misztériumát, Tamás apostol hitetlenségét, Krisztus mennybemenetelét, a Szentlélek eljövetelét ábrázolták az egyszerű halandó számára. E remekművek most is sikerrel töltötték be szerepüket: segítették az ünnep megértését, a várakozás beteljesedését.

Tokaj, 2009. június 3.

Kiss Virág