Pilinszky János: Hétköznapok

Persze mindez csak hasonlat, tétova tapogatózás, a munka isteni rendeltetésének jelenléte, szerepe körül. Bizonytalan megsejtése annak, hogyan lehet a teherből áldozat, s az áldozatból szabadság és öröm utoljára.

(Pilinszky János: Hétköznapok)