Vigasztaljátok népemet

 • Áprily Lajos: Vigasztaló vers

  Ne félj, az óra meg nem áll,
  szelek szűnnek, vizek apadnak.
  Hiába hosszú, vége lesz
  az éjszakai sivatagnak.

 • Vigasztaljátok népemet

  Ami fáj, az fáj. Teljesen egyénileg, ami általánosan emberi. Enyém, oszthatatlan. És valahogyan parancsként mégis osztani, osztozni való. A részvét nem sajnálat - hogy azzá korcsosult, talán ezért érzi olykor az ember részvétlenségre kárhoztatottnak önmagát.

 • Hitvalló imádság betegség idején

  Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

  Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

  Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.

 • Dietrich Bonhoeffer: Követés

  Ne aggódjatok! A javak megcsillogtatják az emberi szív előtt, hogy biztonságot és gondtalanságot adnak neki; pedig valójában éppen ők okozzák a gondokat. A javakba kapaszkodó szív a gond fojtogató terhét kapja. A gondot a kincsek rázzák le, de a kincsek újra gondokat okoznak. Életünket a javak révén akarjuk biztosítani, gondoskodással akarunk gondtalanok lenni, de valójában az ellenkezője történik. A bilincsek, amelyek a javakhoz kötnek minket, amelyek a javakat rögzítik, maguk is - gondok.

 • Túrmezei Erzsébet: Nem ejt hibát!

  Ha különösnek, rejtelmesnek
  látszanak Isten útjai,
  ha gondok ösvényébe vesznek
  szívem legdrágább vágyai,
  ha borúsan búcsúzni készül
  a nap, amely csak gyötrelmet ád...
  egyben békülhetek meg végül:
  hogy Isten sosem ejt hibát.

 • Pilinszky János: Hétköznapok

  Porból vagyunk és porrá leszünk. De mindaz, ami por belőlünk, porrá omlik a hétköznapok áldozatosan szürke munkájában, hogy egyedül az maradjon belőlünk fenn, ami már nem por többé, hanem világosság.

 • Egyed Emese: Könyörgés

  a gyarlót aki újabb mérget forral
  a nem levőket és az elmenőket
  a letarolt és kifosztott erdőket
  a sárkányoktól lankadó erőket

 • Wass Albert: A karácsony igaz története (részlet)

  „SZERESD FELEBARÁTODAT S MÉG AKI ÁTKOZ, AZT IS ÁLDJAD!" Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő, hogy az emberiséget előbbre mozdítsa kétezer éven át, bár nehány hüvelyknyit. Isten valódi üzenete eltemetődött sötét és bonyolult elméletek, üres formaságok alá, az álműveltség kitaposott útja alá.

 • Ki szerzi meg nekem Benned elnyugvásom?

  Ki szerzi meg nekem Benned elnyugvásom? Ki hoz le Téged szívembe, hogy mámorba ejts, hogy elfelejtsem minden bajomat s Hozzád simuljak, én legnagyobb kincsem? Mim vagy Te nekem? Könyörülj rajtam, hogy meg tudjam mondani!

 • Húsvét

  Húsvét? Mi inkább a meghalást látjuk, mint a halált. Hogy miként kezeljük a meghalást, az fontosabb nekünk a halál legyőzésénél. Szókratész legyőzte a meghalást,

 • ...És Jézus a kereszten szomjazik

  ...És Jézus a kereszten szomjazik. Az örök adakozó, az ajándékszóró, a bő és örök forrás szomjazik, hogy néha-néha csupa és egyetlen kérés, félelmes isteni igény, örök óriás követelés lehessen.

 • Antoine de Saint-Exupery: Fohász

  Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak

  erőt kérek a hétköznapokhoz.

  Taníts meg a kis lépések művészetére!

   

 • Ravasz László gondolat

  "Sokszor elnéztem a régi dómok üvegfestményeit. Kívülről olyan zűrzavaros, szétfolyó képek, értelmetlen, szürke vonalak kígyózása, mintha alvilági árnyak testetlen tolongásának a fotográfiái lennének.

 • Imádság karácsonyra

  Urunk, Istenünk! Te alászálltál a mélybe, hogy bennünket felemelj! Szegénnyé lettél érettünk, hogy gazdagok lehessünk. Hozzánk jöttél, hogy Feléd indulhassunk. Olyanná lettél, mint mi, emberré, avégre, hogy felemelvén minket, részesülhessünk az örök életben. ...

 • A zenét nemcsak a hangok teszik széppé...

  A zenét nemcsak a hangok teszik széppé, hanem a köztük lévő csönd is: a hangok és a csönd változása nélkül nem jönne létre a ritmus. Ha úgy akarunk boldogok lenni, hogy életünk csöndjét hangokkal töltjük ki, ha úgy akarunk nagyobb eredményt elérni, hogy életünk minden pihenését munkával helyettesítjük, ha úgy akarunk valósággá lenni, hogy egész létünket tettekkel tömjük tele, akkor csak azt érjük el, hogy pokollá tesszük életünket a földön. Ha nincs csönd az életünkben, akkor muzsikánkban nem hallatszik az Isten…

 • Ravasz László gondolatai

  Mikor én a tengeren nézem a lecsendesedő vihart, mindig az jut eszembe: a víz azért simul tükörré, hogy tükrözhesse a felhők mögül kibukkanó királyi Napot.

 • Imádság Újév napjára

  Újra eltelt egy év, Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy még tartott a kegyelmi idő, és nem ijeszt az sem, hogy ezzel az elszámolás ideje is közeleg: hiszen a Te irgalmadban vigaszra találunk.