Nyári programok a sajóbábonyi gyülekezetben

Hazajőve Hajdúszoboszlóról a gyermekek ismét találkoztak a parókián két héten át. Ez az idő is úgy telt el, hogy minden nap azt beszélték egymás között, milyen jó együtt lenni, de milyen gyorsan telik az idő. A második héten Angliából érkeztek hozzánk nyelvtanárok, akik harmincöt gyermekkel foglalkoztak: helybeliekkel és miskolciakkal, az óvodástól a középiskolásig. Angolul és magyarul is megtanultunk minden nap egy-egy aranymondást, volt csoportos és játékos foglalkozás is. Az ötnapos tábor tematikája a következő volt: 1) a kert (teremtéstörténet); 2) a hegy (Tízparancsolat); 3) a domb (Jézus Krisztus keresztre feszítése); 4) az út (Jézus Krisztus mutatja meg a helyünket); 5) a város (a mennyország). A hét a szülők estjével zárult a templomban, majd közös szalonnasütés következett.

Augusztus elején egy újabb héten át figyelhettünk intenzíven Istenre.

A nyári események sorozata ezzel nem fejeződött be, hiszen augusztus 23-án a délutáni istentiszteleten a felső-borsod-gömöri presbiteri konferenciát rendeztük meg. Több gyülekezetből is érkeztek hozzánk, hogy egymás hite által épüljünk. A Heidelbergi Káté alapján hallottunk a keresztségről Mátyás Sándor nyékládházi lelkipásztor előadásában. Evangelizációs igehirdetéssel Sohajda Levente, Göncruszka-Vilmány-Hejce lelkipásztora szolgált. A délután szeretetvendégséggel zárult.

Szeptember 4-én húszan indultunk el az erdélyi Désaknába, az ottani gyülekezet templomépítésének 100. évfordulójára. 5-én és 6-án voltak az ünnepségek. Szombat reggel a helyi sóbányát látogattuk meg. Két napra benépesült Désakna református temploma, hiszen szombaton a dési egyházmegye dalárdatalálkozójára került sor, amelyet - a helyi gyülekezet lelkipásztora kezdeményezésére - minden évben más-más gyülekezet lát vendégül. Tizenkét gyülekezetből érkeztek ide. Az igeszolgálatot Szilágyi Róbert szentmargitai lelkipásztor a 98. zsoltár alapján végezte. „Énekeljetek az Úrnak új éneket!" Közös ebéddel és késő estig tartó beszélgetéssel zárult a szombati nap.

A vasárnapi istentiszteleten a désaknai származású Gede Kudla Ildikó székelyudvarhelyi lelkésznő szólt a jelenelevőkhöz. Az istentisztelet úrvacsorás részét Máté László esperes, a komáromi gyülekezet lelkipásztora vezette. Felemelő volt együtt úrvacsorázni erdélyi testvéreinkkel és a komáromi gyülekezet tagjaival. Ezen az istentiszteleten senki sem érezte, hogy határok választanak el bennünket egymástól. Isten gondoskodása eggyé formált. A délutáni istentiszteleten én szolgáltam Aggeus 2,3-5. és 9. versei alapján, majd Máté László esperes „Kálvinizmus a Kárpát-medencében" címmel tartott előadást. A szállásadó családoknál késő estig folytak a beszélgetések.

Hétfő délelőtt nehezen, de élményekkel tele indultunk haza. Úgy váltunk el, hogy jövőre mi látjuk vendégül a désaknai gyülekezetet.

Szeptember 9. és 11. között evangelizációs napokra került sor „Van szabadulás" címmel Pótor László tokaji lelkipásztor szolgálatával.

Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor

Sajóbábony